NP| Les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies reclamen als pròxims alcaldables polítiques locals que garanteixin la qualitat de vida del col·lectiu

 • Dincat reclama el compromís de totes les administracions locals per tal que s’inclogui la discapacitat intel·lectual de manera transversal en totes les àrees del municipi. 
 • El sector posa damunt la taula 10 aspectes clau que qualsevol política pública municipal que es dissenyi i s’impulsi ha d’atendre per a garantir els drets de les persones del col·lectiu. 

Dijous, 18 de maig de 2023. Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, fa una crida a tots els candidats i candidates de les eleccions municipals del pròxim diumenge 28 de maig, amb l’objectiu que tinguin en compte les necessitats i demandes de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a l‘hora d’impulsar les polítiques locals dels pròxims 4 anys.

A Catalunya hi viuen prop de 80.000 persones amb discapacitat intel·lectual que tenen els mateixos drets i deures que la resta de la ciutadania. Per aquest motiu “és ineludible que qualsevol política pública local que es dissenyi i s’impulsi tingui en compte el col·lectiu, garanteixi els drets de les persones, protegeixi les seves famílies i doni suport a les entitats socials sense ànim de lucre que treballen dia a dia en l’atenció al col·lectiu”, reclama Víctor Galmés, director de Dincat.

En aquest sentit, Dincat insta als pròxims alcaldes i alcaldesses a comprometre’s a incloure la discapacitat de manera transversal en totes les àrees del municipi. Per aquest motiu, s’ha reunit amb representants de diferents partits i els ha fet arribar a tots els grups un seguit de propostes que s’engloben en 10 aspectes clau:

 1. Facilitar l’accés a un habitatge digne. Dissenyar i desenvolupar polítiques d’habitatge que tinguin en compte les persones del col·lectiu. Entre d’altres, és fonamental ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer assequible i contemplar reserves mínimes d’habitatge social per persones amb discapacitat intel·lectual.
 2. Fomentar i promocionar la vida en comunitat, a través d’un model d’atenció comunitària basat en la proximitat i l’arrelament al territori. Calen suports, projectes pilot i millorar els serveis i les infraestructures adaptant-les i fent-les accessibles.
 3. VIDA INDEPENDENT. Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual, prioritzant el desenvolupament de figures com la de l’assistent personal.
 4. OCUPACIÓ. Impulsar mesures per fomentar l’ocupació del col·lectiu. Augmentar la contractació reservada de CET d’iniciativa social, fomentar la inserció a l’empresa ordinària, vetllar pel compliment de la quota legal de reserva per persones amb discapacitat, i impulsar oposicions públiques reservades i adaptades al col·lectiu.
 5. ACCESSIBILITAT COGNITIVA. Elaborar i executar un Pla Municipal d’Accessibilitat, per crear contextos accessibles en l’entorn físic, el transport, els serveis, la informació i les comunicacions que promoguin la participació del col·lectiu en igualtat de condicions que la resta de persones.
 1. FAMÍLIES. Impulsar accions i mesures que ajudin a les famílies a fer front al pagament d’un servei de conciliació per garantir la qualitat de vida, així com millorar els canals de comunicació amb aquestes.
 1. Impulsar serveis sanitaris que coneguin les especificitats del col·lectiu, que aquests siguin accessibles. Per aconseguir-ho és indispensable col·laborar amb la representació local del sector per l’elaboració de les polítiques de salut municipals.
 1. OCI, ESPORT I CULTURA. Dotar dels recursos necessaris que garanteixin el dret a gaudir d’activitats recreatives, d’oci, culturals i esportives a les persones amb discapacitat intel·lectual.
 1. INNOVACIÓ. Crear programes de suport econòmic, assessorament i acompanyament per promoure la innovació i digitalització de les entitats socials i dels suports que reben les persones, així com digitalitzar els processos propis de les diferents administracions públiques simplificant la gestió burocràtica.
 • Impulsar mesures econòmiques que permetin fer front a la gran despesa que suposa cobrir el transport fins al recurs assignat a cada persona amb discapacitat intel·lectual i garantir l’accessibilitat universal en el transport públic.

 

Finalment, i com ja reclamava el passat mes de març, la federació recorda que és de vital importància que les eleccions municipals siguin inclusives i accessibles per tal de garantir que tota persona que tingui la voluntat de votar compti amb les eines, suports i recursos necessaris per a fer-ho en igualtat de condicions que tothom.

En aquest sentit, és imprescindible crear entorns electorals accessibles i promoure l’accessibilitat cognitiva en totes les fases del procés electoral, facilitant-ne la comprensió ja sigui creant documents en lectura fàcil, utilitzant una senyalística accessible o fent pedagogia entre les persones implicades en el procés sobre com donar suport a persones amb discapacitat.

 

Descarrega la nota de premsa

NP| Les persones amb discapacitat intel·lectual demanen el compromís de l’administració pública i les empreses per garantir el seu dret al Treball

 • Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament alerta de la bretxa abismal entre les oportunitats laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual i aquelles sense discapacitat davant d’una nova baixada en la taxa d’ocupació del col·lectiu

 

 • Cal una estratègia global d’ocupació de les persones amb discapacitat. El treball amb suport, mesures de discriminació positiva, enfortiment dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social, formació professional adaptada o augmentar l’actual quota de reserva de llocs de treball són algunes de les propostes del sector per revertir la situació.

 

Divendres, 28 d’abril de 2023.- Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, reclama, una vegada més, el compromís de l’administració pública, les empreses i la societat en general per tal d’impulsar un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible que garanteixi el dret al treball del col·lectiu. La federació fa aquesta crida en el marc del Dia Internacional de la Persona Treballadora, que se celebra aquest proper dilluns, alertant d’una nova baixada en la taxa d’ocupació del col·lectiu, que mostra una bretxa abismal entre les oportunitats laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual i aquelles sense discapacitat.

En concret, les dades de l’estadística anual sobre l’ocupació de les persones amb discapacitat de l’INE  mostren una baixada, tant en la taxa d’activitat, com en la taxa d’ocupació, de les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg del 2021, de 0,8 i 0,4 punts respectivament. En concret, la taxa d’activitat de les persones amb discapacitat intel·lectual se situa en el 27,5%, mentre que la de les persones sense cap discapacitat era del 77,71%. Pel que fa a la taxa d’ocupació, la de les persones amb discapacitat intel·lectual només arribava al 17,2%, mentre que la de les persones sense cap discapacitat se situava en un 66,3%. Aquestes dades mostren que només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual en actiu té feina en aquest moment, una baixa presència en el mercat laboral, un fet molt preocupant tenint en compte que el treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social.

“Cal avançar molt més en la promoció de la inclusió laboral. Fa anys que des del col·lectiu treballem per revertir aquesta situació, però les xifres no només no milloren, sinó que encara empitjoren any rere any. Cal un plantejament global de país, una estratègia catalana per l’ocupació de les persones amb discapacitat”, explica Víctor Galmés, director de Dincat. “ Necessitem una gran aliança entre les administracions, el sector social i les empreses per assolir aquest objectiu durant els propers anys”, afegeix.

Per poder revertir aquesta situació i amb la voluntat de trencar les barreres amb què encara avui es troben moltes d’aquestes persones en l’àmbit laboral, Dincat va publicar el 2021 l’informe “Propostes per avançar cap a un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible per a les persones amb discapacitat intel·lectual i especials dificultats”. El document aporta prop de 50 propostes per avançar cap a un nou model d’inserció laboral, que parteixen d’una anàlisi extensiva de les dificultats d’aquestes persones a l’hora de trobar feina, fet que es tradueix en una escassa inserció social, dificultant el desenvolupament dels seus projectes de vida i suposant un obstacle per dur a terme una vida autònoma i independent.

Un dels principals reptes que Dincat assenyala és la necessitat d’incrementar els recursos, el treball amb suport i el finançament per a la contractació de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb independència del fet que treballin en un Centre Especial de Treball o a l’empresa ordinària. Al mateix temps, la federació reclama augmentar l’actual quota del 2% de reserva de llocs de treball prevista legalment fins a un 4% (reservant un mínim de l’1% per a les persones amb discapacitat intel·lectual) i ser extremadament rigorosos en l’aplicació de mesures alternatives; convocar més oposicions de funcionariat públic reservades per a persones amb discapacitat intel·lectual, garantint l’accessibilitat en tots els processos i publicacions; i desenvolupar polítiques de formació professional adaptada, entre d’altres.

Per tot plegat, Dincat insisteix en la importància de constituir més espais de treball i diàleg entre el sector i l’administració pública, per construir un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible, que dignifiqui la vida del col·lectiu.

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA

NP| Les persones amb discapacitat intel·lectual reclamen el seu dret a gaudir d’un Sant Jordi inclusiu

 • Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, recorda la importància de fomentar l’accessibilitat cognitiva adaptant els llibres i textos per tal que tothom pugui gaudir la lectura i informar-se correctament
 • Apostar per la publicació de més llibres en lectura fàcil, també per a adults, o garantir que totes les biblioteques i llibreries de Catalunya tinguin a disposició llibres en aquest format són algunes de les principals reclamacions del sector

 

Divendres, 21 d’abril de 2023.- Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, fa una crida a l’administració pública, així com a tot el sector cultural del territori, per recordar la importància de fomentar l’accessibilitat cognitiva, adaptant els llibres i textos per tal que tothom els pugui entendre i, així, poder gaudir d’una diada de Sant Jordi més inclusiva.

La federació explica que són milers les persones que veuen vulnerat el seu dret a la cultura i a la informació, en no poder entendre la major part dels llibres i documents. Per això, reclama que s’impulsi la lectura fàcil (LF), un mètode de creació, adaptació i validació de documents perquè siguin més fàcils de llegir i entendre. En concret, el sector demana que s’escriguin més llibres en LF i que les editorials prenguin consciència d’aquesta necessitat, apostant per l’edició i publicació de llibres en aquest format.

Dincat, destaca, també, la importància que totes les biblioteques públiques de Catalunya tinguin a disposició llibres en lectura fàcil, ja que actualment només representen el 0,35% del total. Un percentatge molt baix tenint en compte que, segons dades de l’Associació de Lectura Fàcil, el 30% de la població al territori té problemes de comprensió lectora i, per tant, es podrien beneficiar d’aquest tipus de llibres i textos adaptats.

Una altra problemàtica amb què es troben les persones amb discapacitat intel·lectual és que moltes vegades es veuen obligades a llegir llibres o contes infantils o clàssics de la literatura, per la manca de publicacions de les novel·les més actuals en Lectura Fàcil. Aquest fet demostra, una vegada més, el desconeixement entorn el col·lectiu, en no tenir en compte que les persones adultes amb discapacitat intel·lectual volen gaudir de novel·les d’actualitat i d’acord amb la seva edat.

D’altra banda, Dincat aposta per l’impuls de més Clubs de Lectura Fàcil. Actualment, n’existeixen a Catalunya 135, en els quals participen 1.337 persones. D’aquests, 28 estan especialitzats en persones amb discapacitat intel·lectual. Aquests Clubs són una eina per a l’aprenentatge i la pràctica de la llengua. De fet, l’any 2017, la Diputació de Barcelona va realitzar un estudi sobre el seu impacte que assenyala que la participació dels usuaris es tradueix en un increment del 54% del seu hàbit lector i en una millora de gairebé un 20% de les seves competències lingüístiques.

Per últim, el sector aprofita per reivindicar informació clara, de fàcil comprensió i accessible, recordant que aquesta problemàtica es trasllada en tots els àmbits socials, polítics i administratius i que, a part dels llibres, també haurien d’estar en lectura fàcil els documents oficials, els formularis, les webs, les lleis o les receptes mèdiques, entre d’altres.

 

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA!

NP| Les persones amb discapacitat intel·lectual reclamen unes eleccions municipals inclusives i accessibles que garanteixin el seu dret a vot

 • Dincat recorda que és un deure de la societat i de l’administració pública garantir que tota persona que tingui la voluntat de votar compti amb les eines, suports i recursos necessaris per a fer-ho en igualtat de condicions que tothom
 • L’adaptació dels programes electorals en lectura fàcil o la creació d’entorns electorals accessibles són algunes de les demandes del col·lectiu per eliminar les barreres que dificulten la seva participació

Dimarts, 21 de març del 2023. Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, apel·la a l’administració pública i tots els partits polítics a promoure unes eleccions municipals accessibles que facilitin i fomentin la participació en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat intel·lectual de cara als comicis de maig.

En aquest sentit, la federació recorda que és imprescindible crear entorns electorals accessibles i promoure l’accessibilitat cognitiva en totes les fases del procés electoral, facilitant-ne la comprensió ja sigui creant documents en lectura fàcil, utilitzant una senyalística accessible o fent pedagogia entre les persones implicades en el procés sobre com donar suport a persones amb discapacitat.

Una de les principals reivindicacions, de fet, i sobre la qual Dincat ja ha apel·lat a tots els partits polítics en diverses ocasions, és la importància d’adaptar els programes electorals a lectura fàcil per tal que tothom els pugui entendre, una pràctica molt poc habitual que, no dur a terme, suposa una vulneració del dret a la informació de moltes persones. Dincat recorda que la Lectura Fàcil és el mètode de creació, adaptació i validació de documents perquè siguin més fàcils de llegir i entendre.

Víctor Galmés, director de Dincat, reivindica que “les eleccions han de ser accessibles i inclusives si volem ser un país realment democràtic on totes les persones tinguin el dret a participar en igualtat de condicions. “És un deure de la societat i de l’administració pública garantir que tota persona que tingui la voluntat de votar, compti amb les eines, suports i recursos necessaris. Cal, per tant, i com a punt de partida, que tota la informació electoral sigui de fàcil comprensió i s’eliminin urgentment totes les barreres d’accessibilitat cognitiva que puguin dificultar la participació del nostre col·lectiu”, afegeix.

Per tot plegat, Dincat ha posat en marxa una campanya de sensibilització i incidència política i social i ha desenvolupat accions de formació i informació adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual i a professionals de les entitats per promoure i fomentar la participació entre el col·lectiu. Al mateix temps, s’ha iniciat una ronda de trobades amb els diferents partits polítics per a reclamar unes eleccions accessibles i traslladar les principals demandes del col·lectiu. De la mateixa manera, la federació s’ha posat en contacte amb diferents associacions municipalistes per generar aliances i sinergies que contribueixin a fer efectives les demandes del sector.

 

 

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA

NP| Les dones amb discapacitat intel·lectual alcen la veu per reivindicar els seus drets

 • Recorden que pateixen una discriminació interseccional pel fet de ser dona i tenir discapacitat al mateix temps i reclamen incloure la seva realitat en la lluita per la igualtat de gènere.
 • Una de les principals denúncies és la gran discriminació que pateixen amb relació a l’accés als drets sexuals i reproductius. Un estudi revela, entre d’altres, que el 83% de les dones del col·lectiu no manté relacions sexuals o que  6 de cada 10 no ha triat els anticonceptius que utilitza. 
 • Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, apunta que les dones del col·lectiu tenen menor accés a l’educació, una taxa d’atur més elevada, salaris inferiors i un risc més elevat de patir abús sexual.

Dimarts, 7 de març de 2023.- Amb motiu de la celebració demà dimecres del Dia Internacional de la Dona, el col·lectiu de dones amb discapacitat intel·lectual de la mà de Dincat, la representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, reclama que es tingui en compte la seva realitat a l’hora d’abordar la lluita per la igualtat de gènere.

Les dones del col·lectiu pateixen una discriminació interseccional pel fet de ser dones i tenir una discapacitat al mateix temps. Menor accés a l’educació, una taxa d’atur més elevada, salaris inferiors i un risc més elevat de patir abús sexual són algunes de les situacions a les quals han de fer front aquestes dones al llarg de la seva vida. Una realitat que, encara avui, no està prou reconeguda, ni estudiada.

Una de les principals denúncies d’enguany és la gran discriminació que pateixen les dones amb discapacitat intel·lectual amb relació a l’accés als drets sexuals i reproductius. De fet, i segons un estudi impulsat per Plena Inclusió Espanya, el 83% de les dones del col·lectiu no manté relacions sexuals actualment; el 47% no té parella; el 80% parla gens o poc de sexe;  6 de cada 10 declara que no ha triat els anticonceptius que utilitza i només 6 de cada 100 dones té fills o filles.

Per tot això, Dincat reclama el compromís i la responsabilitat de les administracions públiques, i de la societat en general, per impulsar iniciatives que avancin cap a la igualtat de gènere tenint en compte el col·lectiu. A més, el sector demana que es faci posant en valor el paper de les mateixes dones amb discapacitat intel·lectual en la lluita feminista, fent-les participes del moviment i visibilitzant el seu lideratge.

L’accés eficient i adaptat als serveis de salut, inclosos els de salut sexual i reproductiva; el compliment del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere tenint en compte les dones amb discapacitat a l’hora d’impulsar les polítiques de prevenció i abordatge; o la posada en marxa de polítiques d’ocupació que redueixin l’alta taxa d’atur entre les dones amb discapacitat; són algunes de les principals demandes del sector.

 

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA

NP| Dincat demana mesures per protegir els llocs de feina de les persones amb discapacitat intel·lectual davant el nou increment de l’SMI

 • La representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya reclama augmentar les subvencions dels Centres Especials de Treball i crear instruments de formació dual adaptada per garantir l’ocupació de les persones que tenen més dificultats d’accedir al mercat de treball

Dijous, 2 de març de 2023.- Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, valora positivament el nou increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) anunciat pel Govern espanyol fins als 1.080 euros mensuals, però insisteix en la necessitat d’acompanyar aquest increment de les mesures i els suports necessaris per garantir el dret al treball de les persones amb especials dificultats.

Les dades de l’estadística anual sobre l’ocupació de les persones amb discapacitat de l’INE són clares i mostren que només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual té feina. Una xifra del tot preocupant tenint en compte que el Treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social. És per aquest motiu que Dincat insisteix en la necessitat de continuar treballant per dignificar el treball i la qualitat de vida d’aquestes persones i en la importància de garantir la viabilitat dels Centres Especials de Treball (CET) d’iniciativa social que, en definitiva, són aquells que garanteixen el dret a treball de milers de persones amb majors dificultats d’inserció laboral. La situació financera d’aquests centres és delicada i, per això, la representant del sector reivindica, una vegada més, la necessitat d’acompanyar l’increment del salari mínim d’un augment de la subvenció de l’SMI que reben els CET i, així, garantir els llocs de feina dels seus treballadors i la creació de nous llocs de treball. En concret, Dincat reclama augmentar les subvencions almenys un 5%, així com s’ha fet en altres ocasions per fer front als increments de l’SMI.

“Cada vegada que s’augmenta l’SMI sense mesures complementàries es posen en perill milers de llocs de feina de persones amb discapacitat i especials dificultats i, també, es dificulta la generació de nous llocs de treball per aquest col·lectiu.”, afirma Víctor Galmés, director de Dincat. “Cal que l’administració avaluï l’impacte d’aquests increments  i els acompanyi de les mesures i els suports necessaris per garantir l’ocupabilitat i el dret al treball de les persones amb especials dificultats”, afegeix.

Amb la mateixa voluntat i per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones tant en l’empresa ordinària com en els Centres Especial de Treball, el sector reclama a la Generalitat que acceleri  la creació d’instruments de formació dual adaptada per millorar l’ocupabilitat del col·lectiu. La formació és la principal eina per augmentar la productivitat i ocupabilitat de les persones treballadores; i per les persones amb discapacitat intel·lectual encara no hi ha formacions professionals adaptades.

Així mateix, i en un sentit més ampli, cal que totes les mesures s’emmarquin dins l’aposta per impulsar un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible amb el compromís de l’administració pública, les empreses i la societat en general.

 

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA

NP| L’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, en perill davant la falta de compromís polític

 • Davant la incapacitat dels partits polítics de pactar els pressupostos i després de diverses converses amb el Departament de Drets Socials que no deixen entreveure un compromís real amb el sector, Dincat i la CCPC denuncien la situació límit que travessen les seves entitats. 
 • La diferència entre el cost real dels serveis i el preu pagat en concepte de mòdul o tarifa és cada cop més elevada, amenaçant, així, la qualitat de vida de les persones i la viabilitat de les entitats.
 • El sector espera que el Govern i els partits polítics recapacitin i urgeix un pla de recuperació digne, que s’iniciï amb un increment del finançament que hauria de ser, com a mínim, del 10% per aquest 2023.

Dijous, 26 de gener de 2023. Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, i la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya (CCPC) alerten al Govern de la Generalitat, en concret al Departament de Drets Socials, que les entitats que presten serveis d’atenció al col·lectiu estan al límit i la necessitat d’augmentar-ne el finançament és del tot urgent.

Davant la incapacitat del Govern d’haver pactat encara uns pressupostos per aquest 2023 i després de diverses converses amb el Departament de Drets Socials i amb diversos partits polítics negociadors que no deixen entreveure un compromís real amb el sector, Dincat i la CCPC es veuen obligades a denunciar, de nou, la situació que travessen les entitats del sector. Una situació que titllen d’irresponsable i injustificable i que, a més, ha empitjorat notablement l’últim any.

“La diferència entre el cost real dels serveis i el preu pagat en concepte de mòdul o tarifa és cada cop més elevada, posant en risc la qualitat de vida de les persones ateses.”, assegura Víctor Galmés, director de Dincat. “Aquesta situació és fruit d’una falta de compromís polític crònic que ha dut al límit a les entitats socials que ens temem perdurarà en el temps. Algunes entitats es veuen incapaces de poder mantenir molt temps les condicions actuals i això és un fet molt greu. Esperem que es recapaciti i el finançament d’aquests serveis sigui una prioritat ”, afegeix.

En concret, el sector urgeix augmentar els mòduls i tarifes dels serveis amb l’objectiu de dignificar-los, mantenir la qualitat de vida de les persones ateses, establir unes bones condicions laborals per als professionals i assegurar la viabilitat de les entitats. Cal, per tant, un pla de recuperació digne i que s’iniciï amb un increment del finançament que hauria de ser, com a mínim, del 10% per aquest 2023, i un compromís de futur vinculant per revertir la bretxa que arriba en alguns casos a més del 30%. Una reivindicació que reforça el clam de tot el Tercer Sector fet a través de La Confederació.

Fa temps que el sector denuncia l’infrafinançament que pateix, d’una banda, a conseqüència de més d’una dècada de retallades i congelacions dels mòduls i, d’altra banda, per l’augment acumulat dels costos i a un increment molt significatiu del cost de la vida. Pel període 2019-2021, el sector reclamava un 21,3% d’increment en tots els serveis per poder recuperar-se i mantenir la màxima qualitat en la prestació de serveis i suports. Des d’aleshores, han passat ja dos anys i, si bé és cert que darrerament s’han aprovat alguns increments de mòduls, aquests han estat del tot insuficients –en total, d’un 6,8% de mitjana per aquest període incloent la pujada del 2022- i no només no han servit per satisfer les demandes i reivindicacions del sector, sinó que també han quedat molt lluny dels imports als quals s’havia compromès el propi Govern.

A aquesta realitat injustificable i continuada en el temps, s’hi suma la inflació del cost de vida, especialment en el darrer any amb relació als subministraments energètics i l’alimentació. En concret, i segons un estudi realitzat per Plena Inclusión, les despeses de les entitats s’han incrementat en un 9% de mitjana, i els preus de necessitats bàsiques com l’electricitat o el gas, han augmentat en un 72% i 32%, respectivament (dades corresponents al període entre el març del 2021 i març del 2022).

D’altra banda, sense un finançament adequat, les entitats no poden assumir millores en les condicions laborals dels seus professionals, unes millores que són absolutament necessàries per mantenir la qualitat dels serveis. A dia d’avui, la diferència salarial entre professionals d’un centre de gestió pública directa en altres àmbits i un de concertat amb una entitat del Tercer Sector Social és, en alguns casos, de més del 30% per realitzar la mateixa tasca.

El sector insisteix al Govern de la Generalitat de la necessitat de constituir espais de trobada, diàleg i negociació amb les principals entitats representatives del sector per poder treballar de forma vinculant i anticipada en la definició d’un pla de recuperació a curt i mitjà termini.

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA

Persones amb discapacitat intel·lectual alerten al Govern de la Generalitat de les dificultats que afronten a l’hora d’accedir al mercat laboral

 • Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament denuncia que només 1 de cada 5 persones del col·lectiu en actiu té feina en aquest moment

 • Diferents persones amb discapacitat intel·lectual van mantenir ahir una conversa amb el Conseller de Treball, Roger Torrent per traslladar-li demandes i inquietuds sobre qüestions com els Centres Especials de Treball, l’envelliment, el Treball amb Suport, la Funció pública, o la formació, entre d’altres.

 • La federació posa damunt la taula un seguit de propostes per avançar cap a un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible i demana el compromís de l’administració pública, les empreses i la societat en general.  

Dimecres, 30 de novembre de 2022.- Les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament tenen dret a treballar. I no només en tenen el dret, sinó que poden i volen fer-ho. Tanmateix, aquesta premissa aquí, a Catalunya, i al conjunt de l’estat espanyol, no es compleix. Les xifres ho demostren: només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en actiu té feina. Una xifra del tot preocupant, tenint en compte que el treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social.

Per aquest motiu, Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, reclama al Govern, una vegada més, la necessitat d’impulsar un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible i, per fer-ho, demana el compromís de l’administració pública, les empreses i la societat en general. La federació fa aquesta crida en el marc del Dia Internacional de les persones amb discapacitat, que se celebra aquest proper dissabte, i a través de la campanya “Volem i Podem Treballar”.

Les dades de l’estadística anual sobre l’ocupació de les persones amb discapacitat de l’INE són clares i mostren una baixada, tant en la taxa d’activitat, com en la taxa d’ocupació, de les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg del 20201, de 2 i 2,8 punts

respectivament. En concret, la taxa d’activitat de les persones amb discapacitat intel·lectual se situava en el 28,3%, mentre que la de les persones sense cap discapacitat era del 76,1%. Pel que fa a la taxa d’ocupació, la de les persones amb discapacitat intel·lectual només arribava al 17,6%, mentre que la de les persones sense cap discapacitat se situava en un 64,3%. Aquestes dades mostren una baixa presència en el mercat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, fet que preocupa molt el col·lectiu, tenint en compte que el treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social.

Per poder revertir aquesta situació i amb la voluntat de reivindicar el dret a una feina digna i denunciar les barreres amb què encara avui es troben moltes d’aquestes persones en l’àmbit laboral, Dincat reclama a  través d’un manifest:

 • Que la Generalitat avanci de forma clara i vinculant (i amb la col·laboració del sector) en la definició d’una estratègia global d’ocupació per a les persones amb discapacitat intel·lectual i un model d’inserció laboral que garanteixi un accés digne al treball i dignifiqui la vida del col·lectiu. Entre d’altres, cal que contempli:
  • L’impuls de l’ocupació en l’empresa ordinària apostant i desenvolupant el Treball amb Suport de manera estable, així com posant en marxa més incentius per tal que les empreses contractin a persones amb discapacitat intel·lectual.
  • La millora i adequació dels recursos destinats a la creació i manteniment dels llocs de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual als Centres Especials de Treball, de manera que els suports siguin adequats, estables i sostenibles. Així com permetre la compatibilitat entre la feina i l’accés a determinats serveis assistencials.
  • La convocatòria de més oposicions de funcionariat públic reservades per a persones amb discapacitat intel·lectual, garantint l’accessibilitat en tots els processos i publicacions.
  • El desenvolupament de polítiques de formació professional adaptada i la consolidació de les polítiques d’acompanyament a les persones envellides prematurament. L’entrada i sortida del mercat laboral són processos clau en el cicle de vida d’una persona.
 • Que el govern de l’estat impulsi els canvis normatius que permetin avançar en el dret al treball i la igualtat d’oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Destaquem la importància de:
  • Millorar i concretar el finançament per desenvolupar les polítiques d’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.
  • Augmentar l’actual quota de reserva del 2% de llocs de treball fins a un 4% (reservant un mínim de l’1% per a les persones amb discapacitat intel·lectual), així com establir mecanismes contundents amb el seu compliment, que actualment no es respecta.
  • Establir els canvis necessaris per garantir l’accés a la jubilació anticipada, tenint en compte l’envelliment prematur i menor trajectòria professional de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Permetre la compatibilitat entre la feina remunerada i les prestacions econòmiques de caràcter assistencials, tenint en compte el sobre cost que implica la discapacitat, la garantia de la qualitat de vida i la importància del treball com a mecanisme d’inclusió.

Amb l’objectiu de traslladar aquestes demandes, la federació va celebrar ahir dimarts, 29 de novembre, un acte en format taula rodona on diferents persones amb discapacitat intel·lectual van mantenir una conversa amb el Conseller de Treball, Roger Torrent. Al llarg de la conversa, van poder compartir les seves experiències laborals i traslladar-li demandes i inquietuds sobre qüestions com els Centres Especials de Treball, l’envelliment, el Treball amb Suport, la Funció pública, o la formació, entre d’altres.

 

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA

NP| Víctor Galmés, nou director de Dincat

 • La Junta Directiva de la representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya aposta per la continuïtat estratègica de l’organització, en la línia clara d’avançar en el compliment de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU

Dijous, 27 d’octubre de 2022. Dincat, la representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, ha nomenat aquesta setmana Víctor Galmés, nou director de l’organització, qui agafa, així, el relleu a Carles Campuzano, qui va prendre possessió com a nou conseller de Drets Socials el passat 11 d’octubre.

Llicenciat en economia i màster de recerca en economia aplicada, Galmés ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en l’àmbit de l’economia social i el tercer sector, iniciant la seva trajectòria en la consultoria i compaginant-ho els darrers 9 anys com a professor universitari. El 2017, Galmés es va incorporar a Dincat, on ha exercit el càrrec de Gerent fins al seu nou nomenament.

“Assumeixo el nou repte amb il·lusió i compromís. Hi ha molta feina a fer, conec la realitat del sector i les seves necessitats, i tot l’equip de professionals de Dincat batallarem dia a dia per continuar construint la societat inclusiva, compromesa i responsable que mereixen les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies”, afirma Galmés. “Tenim molts reptes al davant, però també moltes oportunitats al nostre abast i és que les persones, les seves famílies i les gairebé 300 entitats de Dincat, conformem una xarxa ferma, cohesionada i compromesa formidable. Treballarem plegats i remarem tots en la mateixa direcció per garantir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament”, afegeix.

Entre els principals reptes que afronta el sector destaca resoldre la problemàtica actual de les llistes d’espera per accedir a recursos d’habitatge i d’atenció diürna; impulsar el desenvolupament de projectes de vida independent; actualitzar i revisar l’obsoleta Cartera de Serveis Socials, així com treballar en la definició d’un pla d’actualització dels mòduls i tarifes dels serveis, amb l’objectiu de dignificar-los;  repensar el model d’inserció sociolaboral del col·lectiu; avançar en el desplegament de l’educació inclusiva; o treballar en la millora de l’accés a la justícia, la salut, el lleure o la cultura, entre d’altres.

Amb el nomenament de Galmés, la Junta Directiva de Dincat aposta per la continuïtat estratègica de l’organització i els objectius marcats els últims anys, en la línia clara d’avançar en el compliment de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.

 

DESCARREGA EL COMUNICAT DE PREMSA

NP| Dincat fa una crida al conjunt de les administracions públiques urgint un compromís ferm que doni resposta als reptes que afronta el sector de la discapacitat intel·lectual

 • Obra les portes el 35è Congrés intel·lectual a Catalunya, amb el lema ‘Construint el futur: nous models per a noves realitats’, que se celebrarà al Campus de la Ciutadella de la UPF durant els dies d’avui i demà 
 • L’acte d’inauguració ha comptat amb les intervencions de Excma. Sra. Maria Eugènia Gay, Delegada del Govern a Catalunya; Sr. Enric Vinaixa i Bonet, secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya; Il·lma. Sra. Lluïsa Moret, Presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona; Magfc. Sr. Oriol Amat, Rector de la Universitat Pompeu Fabra; i Il·lm. Sr. Joan Ramon Riera, Regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona; entre d’altres 
 • El col·lectiu ha reclamat ser escoltat i posar fil a l’agulla a les problemàtiques entorn àmbits com el treball, l’habitatge, el lleure o l’educació, entre d’altres, per dignificar i millorar la qualitat de vida de les persones i famílies que representa

Dijous, 29 de setembre de 2022. Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, ha fet una crida al conjunt de les administracions públiques per alertar de la difícil situació que travessa el sector i donar resposta als reptes que aborda d’una forma compromesa i decidida.

Ho ha fet en el marc de la inauguració institucional del seu 35è Congrés intel·lectual a Catalunya, amb el lema ‘Construint el futur: nous models per a noves realitats’, que se celebrarà al Campus de la Ciutadella de la UPF durant els dies d’avui i demà. Al llarg de dos dies, el Congrés aplegarà a multitud de professionals i experts del sector, amb l’objectiu de compartir coneixement i experiències que ens ajudin a avançar cap a nous models que transformin els sector i, així, donar compliment a la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU i millorar la qualitat de vida del col·lectiu.

En concret, la representant del sector ha instat al Govern a resoldre la problemàtica actual de les llistes d’espera per accedir a recursos de tipus residencial i d’atenció diürna; impulsar el desenvolupament de projectes de vida independent; o actualitzar i revisar l’obsoleta Cartera de Serveis Socials, així com treballar en la definició d’un pla d’actualització dels mòduls i tarifes dels serveis, amb l’objectiu de dignificar-los, millorar la qualitat de vida de les persones ateses, establir unes bones condicions laborals per als treballadors i assegurar la viabilitat de les entitats. De la mateixa manera, que Dincat insisteix en la necessitat de crear espais de diàleg i treball conjunt entre el sector i l’administració per tal d’arribar a acords.

En l’àmbit de l’empresa i el treball, Dincat ha reivindicat posar fil a l’agulla i repensar el model d’inserció sociolaboral del col·lectiu. Cal recordar que actualment només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual en actiu té feina, una xifra del tot preocupant. De la mateixa manera, cal recordar la importància de la formació professional adaptada o la necessitat de trobar solucions a l’envelliment o deteriorament prematur del col·lectiu.

L’educació, la justícia, la salut, el lleure o l’accés a la cultura son altres àmbits amb un seguit de qüestions a resoldre que Dincat a posat damunt la taula.

“Volem avançar cap a una societat millor, cap a una societat més justa i més equitativa, on la igualtat, la llibertat i l’exercici ple de drets estigui garantit per a tot ciutadà. I això és cosa de tots, ningú queda fora d’aquesta equació”, ha dit Maise Balcells, Vicepresidenta de Dincat.  “Durant aquests dos dies de Congrés tindrem ocasió de reflexionar i d’aprendre sobre totes aquestes qüestions, el que està per venir i sobre el que ja està passant, sobre una realitat que ja tenim a sobre i a la que cal donar resposta. La pauta la tenim: la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat”, ha afegit.

 

Per últim, Dincat ha recordat la importància de la Llei del Tercer Sector, una llei essencial que reconeix el paper i l’aportació de les entitats a la societat. Confiem que el tràmit parlamentari que ja s’ha iniciat doni llum verda a aquesta Llei per poder comptar definitivament amb un marc legal específic que reconegui el paper del Tercer Sector, garanteixi la seva participació en la definició de polítiques públiques i reculli també mesures de suport econòmic i financer que possibilitin la seva sostenibilitat.

Per la seva banda, el secretari de Treball, Enric Vinaixa i Bonet, ha destacat, durant la inauguració del 35è Congrés Dincat, que l’actual govern és transformador i situa les persones al centre. En aquest sentit, ha ressaltat que “cal garantir la igualtat d’oportunitats al món del treball i aconseguir que ningú quedi enrere en un context de grans canvis al món productiu”. I ha subratllat que “cal anar més enllà del reconeixement formal de drets, cal garantir-los, fer-los efectius; i això ens obliga a actuar per oferir oportunitats reals de treball digne a les persones amb discapacitat intel·lectual”.

La inauguració ha comptat, també, amb les intervencions de Excma. Sra. Maria Eugènia Gay, Delegada del Govern a Catalunya; Il·lma. Sra. Lluïsa Moret, Presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona; Magfc. Sr. Oriol Amat, Rector de la Universitat Pompeu Fabra;  Il·lm. Sr. Joan Ramon Riera, Regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona; Sr. Manuel Palou, President de Dincat; i Sr. Sergi Moncunill, Representant del Consell de Participació de Persones amb discapacitat intel·lectual de Dincat.

Durant el Congrés, els assistents tenen l’oportunitat de compartir coneixements i experiències que apunten cap a aquesta línia de transformació del sector, mitjançant conferències, taules rodones i espais de networking que ajudin a repensar el futur, no només de les persones amb discapacitat intel·lectual, famílies i entitats, sinó també el futur del país socialment responsable que reclama el sector.

 

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA