Bústia de queixes i suggeriments oposicions

Convocatòria 240 de cos subaltern reservada per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Generalitat de Catalunya.