Glòria Canals, presidenta d’Aura Fundació: “Ens mou la il·lusió d’ajudar a aconseguir una societat inclusiva on les persones amb discapacitat intel·lectual en formin part activa”

Entrevistem a Glòria Canals Sans, presidenta i fundadora d’Aura Fundació, presidenta de Down Catalunya i membre de la junta directiva de Dincat. 

Com ha evolucionat Aura Fundació en la promoció del Treball amb Suport a Catalunya i quins han estat els resultats destacats?

Des dels inicis, Aura Fundació ha estat pionera en la implantació de la metodologia de Treball amb Suport a Catalunya. Amb el programa d’aprenentatge de vida autònoma (Habitat) i pisos en suport, hem donat suport als participants perquè puguin assolir la independència i tenir una llar pròpia. A través de formacions continuades, hem promocionat el seu desenvolupament laboral i personal. Hem jugat un paper clau en el desenvolupament del protocol marc del Treball amb Suport a Catalunya el 2009, establint les bases per a l’aplicació d’aquesta metodologia. Com a membres fundadors de l’Associació Catalana del Treball amb Suport (ACTAS) i membres actius de l’Associació Espanyola Treball amb Suport (AESE) i European Union of Supported Employment (EUSE), hem col·laborat amb altres entitats per millorar les oportunitats laborals de les persones amb discapacitat.

A data d’avui, atenem 361 persones amb discapacitat intel·lectual, més del 90% integrades en empreses ordinàries i ja són 476 contractes signats al llarg de la nostra història. Això demostra que les persones amb discapacitat tenen el potencial per ser treballadores responsables i dedicades. La nostra evolució en la promoció del Treball amb Suport reflecteix el nostre compromís en aconseguir la inclusió plena de les persones amb discapacitat intel·lectual. Continuarem treballant per millorar les oportunitats i resultats en aquest àmbit, amb la determinació de contribuir al desenvolupament personal i professional de les persones amb discapacitat.

Durant els teus anys d’experiència des de la creació d’Aura el 1989, segur que tens moltes històries, pots compartir alguna anècdota o experiència significativa que hagi deixat una empremta en la teva tasca?

Una de les nostres participants, la Rosa, una noia amb síndrome de Down, ens va dir un dia a la feina: “És la primera vegada que em tracten i em sento com si fos ‘normal’ o com si no tingués síndrome de Down”. Aquesta frase ens va impactar profundament, ja que reflecteix l’impacte positiu que pot tenir el treball inclusiu en l’autoestima i la percepció de nosaltres mateixos.

Una altra experiència commovedora molt recent va ser quan un director d’una empresa, després de tenir un grup de 5 participants en pràctiques, ens va preguntar quin d’ells els costaria més trobar feina. Li vam mencionar en Raimon, qui té importants dificultats a causa de la seva discapacitat intel·lectual i autisme. El director va respondre dient: “Doncs a ell el contractem”. En Raimon està treballant en aquesta empresa des de fa més d’un any, demostrant que amb el suport adequat, les persones amb discapacitat poden desenvolupar-se amb èxit en el món laboral.

Quins projectes o iniciatives destacades ha dut a terme Aura Fundació en col·laboració amb la Federació DINCAT per promoure la igualtat d’oportunitats?

Aura Fundació i DINCAT han treballat conjuntament per aconseguir que les persones amb DI tinguin els seus drets reconeguts i garantits segons la Convenció de les Nacions Unides: AURA ha estat activament present en les trobades d’autogestors organitzades per DINCAT, fomentant la participació i l’autonomia de les persones amb DI. L’equip professional d’Aura Fundació ha aprofitat les formacions continuades organitzades per DINCAT per enriquir els seus coneixements i millorar les seves pràctiques envers les persones amb DI.

DINCAT i Aura Fundació han desenvolupat el programa online adaptat cognitivament anomenat “Capacit@”, una iniciativa de formacions en línia adaptada a les necessitats del col·lectiu de persones amb DI. Col·laboració estreta amb DINCAT: Aura Fundació i DINCAT han mantingut una relació estreta des dels inicis de la Federació, i actualment, la presidenta i fundadora d’Aura Fundació és membre de la junta com a representant territorial a l’Ajuntament de Barcelona.

Quins han estat els grans èxits assolits per Aura Fundació durant la seva trajectòria en el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual?

Des del nostre inici, Aura Fundació ha aconseguit importants èxits en el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual. Un dels primers grans èxits va ser aconseguir contractes laborals per a les primeres vuit persones l’any 1989, marcant un pas significatiu cap a la plena integració laboral al nostre país. Avui dia, comptem amb més de 475 contractes acumulats, evidenciant el nostre compromís amb la inclusió laboral.

Al llarg de la nostra trajectòria, hem rebut reconeixements destacats a nivell internacional, com ara ser reconeguts com a pioners en el “Treball amb Suport” a Europa per les Nacions Unides (ONU) a Nova York i Ginebra. A més, hem estat guardonats amb el Premi ‘World Down Syndrome Day 2019’ en el Congrés Mundial de la Síndrome de Down (WDSC) a Dubai en el 2020.

Recentment, hem rebut el reconeixement dels Premios Solidarios Grupo Social ONCE Catalunya 2022, que ens honoren per la nostra tasca en la promoció de la inclusió de les persones amb discapacitat. També, el Plenari del Consell Municipal ens ha atorgat la Medalla d’Honor de Barcelona en l’any 2023, un reconeixement que ens enorgulleix i que destaca el nostre compromís amb la ciutat i les persones amb discapacitat.

Aquests premis i reconeixements reafirmen la qualitat i l’impacte del treball d’AURA, i ens motiven a continuar treballant amb passió i dedicació per aconseguir una societat més inclusiva i justa per a tothom.

Quantes persones amb discapacitat intel·lectual s’han integrat laboralment en la societat a través dels programes i esforços de la Fundació Aura i quin impacte ha tingut aquesta integració en les seves vides?

Gràcies als programes i esforços d’Aura Fundació, al llarg de 33 anys més de 400 persones amb discapacitat intel·lectual s’han integrat laboralment en la societat. Aquesta integració ha tingut un impacte significatiu en les seves vides.

A través d’aquesta oportunitat laboral, aquestes persones han pogut demostrar les seves capacitats i habilitats, evidenciant que són persones responsables, treballadores i amb les mateixes il·lusions que tothom. Han millorat la seva autonomia, autoestima i sentit de pertinença a la societat. A més, la integració laboral ha ajudat a desafiar estigmes i prejudicis, promovent una visió més inclusiva i igualitària de la diversitat en la societat.

Considerant els reptes actuals en la inclusió de les persones amb discapacitat, quins són els reptes principals als quals s’enfronta la Fundació Aura i com s’estan abordant?

• Manca de continuïtat en el finançament públic per al Treball amb Suport: Un dels principals reptes és la falta de finançament adequat i continuat per a les iniciatives de treball amb suport. La fundació està treballant per promoure la importància d’aquest finançament i defensar els recursos necessaris per a garantir la sostenibilitat dels programes.
• Jubilació de qualitat: Garantir una jubilació de qualitat per a les persones amb discapacitat és un altre desafiament. La fundació està treballant per crear i promoure programes i serveis que ofereixin alternatives significatives per a aquelles persones que ja no poden treballar, per tal de garantir la seva inclusió i benestar durant aquesta etapa de la vida.
• Acompanyament de nous perfils de discapacitat intel·lectual: la importància d’acompanyar i adaptar-se als nous perfils de discapacitat intel·lectual, com ara la intel·ligència limitada, la salut mental i els trastorns de l’espectre autista (TEA). AURA està treballant per desenvolupar programes i serveis específics que s’adaptin a les necessitats d’aquests perfils i promoure la seva inclusió plena a la societat.

Mitjançant l’enfrontament d’aquests reptes i l’adopció de mesures adequades, Aura Fundació busca seguir impulsant la inclusió i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.