Dincat Federació

DEFENSEM ELS DRETS de + 75.000 persones

TENIM LA FORÇA de gairebé 300 entitats federades

ESTEM AL SERVEI amb 14.876 professionals a les entitats

Som la veu principal en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual

La nostra missió

Vetllar per la defensa i l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies en l’àmbit territorial de Catalunya.

La nostra visió

Ser la veu principal i el referent en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Els nostres valors
  • Compromís amb les persones i el seu projecte de vida.
  • Dignitat i igualtat de drets i oportunitats.
  • Participació del col·lectiu en la presa de decisions.
  • Competència, eficàcia i eficiència en les nostres actuacions.
  • Transparència en la gestió de les nostres entitats.

Transparència

Estatuts Dincat

Objectius extrets del pla de comunicació

Un pla estratègic de comunicació serveix per definir quin és el nostre gran objectiu i, un cop identificat, situar tota la comunicació al servei d’aquest objectiu.

A DINCAT durant el juny i el juliol de 2018 es van celebrar reunions amb tècnics, voluntaris, famílies, representants de les entitats, persones amb discapacitat intel·lectual, gerència i l’àrea de comunicació per establir els objectius estratègics en aquesta matèria.

Al novembre de 2018 la junta directiva de DINCAT va aprovar el nou pla de comunicació. I així vam concretar el nostre gran objectiu:

“… definir DINCAT com l’entitat que defensa els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. I per aquest motiu és important que sigui la Federació, que agrupa totes les entitats del sector. I és per això que ha de tenir un observatori per avançar cap a la plena inclusió on ha de desenvolupar estudis, arguments, propostes i informació. I també ha d’oferir serveis a les persones i a les entitats que formen part de DINCAT, tal com aquestes ofereixen serveis a les persones i a les seves famílies.Per sobre de tot, DINCAT defensa els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. I per tant ha d’esdevenir el referent públic en aquest àmbit”.