Serveis a les entitats

Les entitats associades a DINCAT es regeixen pels principis de solidaritat, transparència, agilitat, eficàcia, qualitat de gestió, compromís d’incidir en l’entorn i participació democràtica.

Els serveis que ofereix DINCAT a les entitats amb la finalitat d’atendre les seves necessitats són:

Incidència pública i representació col·lectiva

Sensibilització social per assolir una societat plenament inclusiva
 • Defensem models de vida més autònoms i un reconeixement a l’oci inclusiu i la reivindicació de la figura de l’assistent personal.
Representació política a plataformes, xarxes, confederacions i taules
 • Demanda al President de la Generalitat en l’atenció diürna, per actualitzar la cartera de serveis. Que incorpori la flexibilitat assistencial, laboral i una formació dual.
 • Incidència en el Departament d’Educació respecte el desplegament i implementació del Decret d’Escola Inclusiva.
 • Participació en el Consell de la Discapacitat de Catalunya en el Pacte per la Discapacitat.
 • Incidència també, en el Departament de Treball Afers Socials i Famílies, amb qui hem revisat el Programa de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar.
Difusió pública de la problemàtica i la situació del tercer sector
 • Hem treballat amb la Taula del Tercer Sector en tot el que fa referència a la defensa de les entitats del sector social no lucratiu.
Promoció del voluntariat
 • Participació en la jornada “Voluntariat per a tothom”: inclusió i accessibilitat, conjuntament amb la FCVS.
Publicacions de temes d’interès
 • Reedició de la Guia “Hàbits alimentaris”.
 • Reedició i traducció de la Guia “La Salut Sexual”.
 • Adaptació, traducció i edició dels pòsters “Jo em masturbo”.
 • Elaboració Guia de Suport del “Funcionament de Grups de Persones Autogestores”.
 • Edició 9 Pòsters sobre els 7 valors de “La Nostra Ètica”.
 • Edició de la Guia “En el Comerç: tu i jo els mateixos drets”.
 • Disseny i difusió: Infografia recerca POMONA estatal.
Reivindicacions
 • A favor de la Política Educativa.
 • A favor de la implementació del Renda Mínima d’Inserció.
 • A favor de la reforma de la LOREG, per situar la llei en concordança amb la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i restituir el dret a vot de les persones amb DID.

Serveis d'informació i assessorament

Servei d’assessorament jurídic a entitats associades.

S’han dut a terme reunions de coordinació amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família per abordar:

 • Seguiment de la situació dels concerts i pagaments a algunes entitats.
 • Seguiment de la resolució de la convocatòria IRPF 2018.
 • Acompanyament a entitats respecte l’IRPF 2018.
 • Seguiment en l’ordre d’acreditació.
 • Difusió d’ofertes de contractació de serveis i línies de subvenció.
 • Circular sobre normativa legal.
 • Estadístiques sobre centres i serveis.

Serveis de formació i intercanvi entre entitats

 • Informació i promoció dels sistemes de qualitat entre entitats associades.
 • Banc de recursos telemàtic amb material pedagògic, bones pràctiques i protocol.
 • Activitats de formació continuada per a directius i directives d’entitats.
 • Organització de jornades, seminaris i tallers d’interès per a les entitats associades.
  • Jornada de Famílies, “Cada família importa”
  • 5 grups d’ajuda mútua per a famílies, dins el programa “T’acompanyem.”
  • Projecte: “El repte de les entitats de la Discapacitat intel·lctual: Història, present i futur”.

Coordinació i gestió de programes

 • Promoció del servei d’atenció a famílies (SAFDID) entre les entitats associades.
 • Coordinació de subvencions que es demanen i es distribueixen des de Dincat.
 • Programa de vacances.
 • Projectes d’interès per a la millora de la gestió de les entitats.