Voluntariat

Dincat entén el voluntariat com l’activitat d’un conjunt de persones que, en el marc d’una entitat, es compromet de manera lliure i altruista a desenvolupar accions programades que contribueixen a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i la de les seves famílies.

Així, la nostra visió del voluntariat no s’expressa en una aposta personal que es manifesta de forma individual, sinó en una decisió personal que es desenvolupa de forma comunitària i organitzada, en el marc d’una entitat social.

L’any 2009 es va aprovar la declaració a favor del voluntariat, promoguda per la confederació FEAPS, i des d’aquell moment hi ha una comissió de treball per promoure el voluntariat entre les entitats.

El paper del voluntariat

El voluntariat té un paper específic en les nostres entitats associades, complementari i no substitutori del treball professional, aportant una altra mirada a la feina de l’entitat i al treball amb i per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.

Els principis que inspiren la nostra acció són:

 • Considerar la persona voluntària com a transformadora de la societat i agent de canvi social
 • Fer del voluntari un suport positiu, diferent i potenciador de les persones amb qui treballa
 • Visualitzar la tasca dels/les voluntaris/es a cada entitat i valorar la seva important contribució a la missió.

Des de Dincat volem que les entitats es comprometin a:

 • Motivar la participació de persones voluntàries.
 • Vetllar per la seva formació i acompanyamen.
 • Definir les funcions i el paper del voluntariat en l’entitat.
 • Incitar la seva participació també a la vida federativa.

Actualment, hi ha una gran quantitat de persones voluntàries que treballen de forma altruista a les entitats associades amb la finalitat de donar suport i acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectual o a la tasca de la pròpia entitat.

Dincat vol que el futur de les entitats s’encamini a reconèixer la figura del voluntari com a motor i peça clau de cada organització. Això suposa, moltes vegades, un canvi de paradigma de funcionament i d’organització interna.

Professionals i voluntaris comparteixen el projecte de l’entitat en què treballen, la seva missió i els objectius que es proposa. Són part important i constitutiva de l’organització. La diferència entre voluntaris i professionals, en qualsevol entitat, ve donada pel tipus de vinculació (no hi ha una relació laboral) i pel tipus de tasca que fan (de suport personal, de relació d’amistat, d’acompanyament individual/grupal o de suport tècnic a la pròpia entitat)

Resumint, el paper del voluntariat consisteix a:

 • Acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.
 • Contribuir en la millora de la seva qualitat de vida.
 • Facilitar la seva inclusió social.
 • Fomentar l’autodeterminació i les seves capacitats.
 • Establir un vincle significatiu amb la persona amb discapacitat.

Drets i deures

Drets de la persona voluntària

De suport i formació

 • Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
 • Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

De participació

 • Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.
 • Funcionament democràtic: acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament , el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.
 • Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori.

De reconeixement a la seva tasca

 • Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari o voluntària davant de tercers.
 • Obtenir certificació de la seva participació en els programes.
 • Ser respectat en el desenvolupament de la seva funció.

Econòmics

 • Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
 • Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.
Deures de la persona voluntària

De participació

 • Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
 • Respectar els fins i normativa de la organització, així com les mesures de seguretat i higiene reglamentades.
 • Participar a la formació impartida per la entitat.

D’eficàcia

 • Actuar de forma diligent, responsable i solidària.
 • Seguir les instruccions donades pel professional responsable del programa.
 • Complir la normativa establerta per la organització.

De compromís

 • Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat.
 • Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.
 • Respectar els beneficiaris del programa i de la resta de persones que composen el equip de voluntariat.
 • Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
 • En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

Com fer voluntariat

Per a ser voluntari/a d’una entitat de Dincat cal:

 • Tenir més de 18 anys o autorització del pare/mare/tutor
 • Tenir estabilitat emocional, responsabilitat i compromís per al desenvolupament de l’activitat voluntària.
 • Disposar de temps suficient per desenvolupar una activitat voluntària. No cal que sigui molt, el que cadascú pugui aportar.
 • Ser confident.
 • Tenir una actitud positiva, oberta i compromesa.

Si vols ser voluntari/a a una entitat del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), visita les Entitats i serveis que hi ha prop del teu lloc de residència, coneix la seva missió i el seu projecte i posa’t en contacte amb ells.

Fes un cop d’ull a l’apartat Ofertes de voluntariat d’aquest web, trobaràs oportunitats concretes d’entitats que busquen voluntaris/es. Les persones responsables de l’entitat t’orientaran cap a un servei, activitat o programa que s’ajusti al teu perfil i característiques personals. Et faran una entrevista, on l’entitat i tu podreu parlar sobre tot allò que necessiteu conèixer l’un de l’altre i decidir si comenceu a col·laborar junts. En cas contrari, et podran orientar sobre altres opcions o entitats on puguis donar el teu suport.

També pots fer una formació bàsica o d’iniciació al voluntariat amb persones amb DID per conèixer una mica el sector abans de decidir-te a col·laborar. A Dincat, oferim periòdicament aquestes accions formatives per a les persones que acaben de començar o estan interessades en fer-ho. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem!

El voluntariat en aquest sector és tan ampli i divers com el propi col·lectiu de persones amb DID. Tens moltes opcions per triar: donar suport en activitats de lleure, acompanyar una persona tutelada o fer una activitat amb persones que viuen a un recurs residencial, entre moltes altres.

Pots començar avui mateix, només has de fer tres passos:

 • 1. Reflexiona: Per què vols ser voluntari/a amb persones amb DID?. Què esperes de ser voluntari amb persones amb DID?. Quina és la teva actitud davant les persones amb DID i davant el voluntariat?.
 • 2. Informa’t: al menú de l’esquerra tens informació sobre el que implica ser voluntari/a al sector de la DID. A més, a Dincat i a les entitats del nostre moviment associatiu estarem encantats de resoldre els teus dubtes.
 • 3. Actua: tria la teva opció i posa’t en contacte amb l’entitat.

Carnet del voluntariat

Dincat té a l’abast de totes les persones voluntàries el Carnet de Voluntariat de Plena Inclusión. Si sou voluntaris/es i voleu tenir el carnet, el responsable de la vostra entitat el pot demanar a edelamorena@dincat.cat.

Per què un carnet?

El carnet o acreditació del voluntari/a és un dret que tenen els voluntaris/es, recollit a la Llei del Voluntariat.

Té un doble sentit de pertinença: individual (per la tasca que dur a terme el voluntari/a a l’entitat) i a nivell autonòmic-estatal (per a tots els voluntaris/es de Dincat).

Qui el pot demanar?

Qualsevol entitat sòcia de Dincat que disposi de programa o projecte de voluntariat i amb voluntaris/es integrats dins l’entitat.

Quants carnets se’n poden demanar?

Tants com voluntaris/es tinguin, en versió catalana o castellana.

Quina vigència té?

Vigència d’un any.

Comissió de voluntariat

La comissió de voluntariat és un grup de treball que va néixer el 2009 a partir de l’aprovació de la declaració del voluntariat per part de Dincat (aleshores APPS) i del “2º Encuentro Estatal de Voluntarios” organitzat per FEAPS i que va tenir lloc a Barcelona.

Dincat entén el voluntariat des d’un vessant transversal perquè comprèn tots els àmbits de la persona. Per aquest motiu:

 • El grup de treball esta format per professionals i voluntaris de les entitats de Dincat que desenvolupen la seva tasca en diferents serveis o àrees: lleure, tutela, atenció diürna o famílies, entre altres.
 • El grup es reuneix periòdicament per treballar els diferents temes relacionats amb el voluntariat i planificar les accions que es porten a terme des d’aquest àmbit.
 • L’objectiu és potenciar un voluntariat transversal, participatiu i de qualitat a les entitats federades a Dincat. A partir d’aquest treball conjunt, es promouen activitats com: formació per a voluntaris/es i professionals, jornades, accions de sensibilització, etcètera.
 • El repte és que el grup de treball es vagi fent més complert i divers, donant cabuda a més professionals i voluntaris/es de les diferents àrees o serveis de les entitats que vulguin aportar la seva visió, compartir la seva experiència i promocionar iniciatives conjuntes.