Participació

DINCAT posa les persones al centre de la presa de decisions.

La finalitat dels consells de participació és fomentar l’AUTOREPRESENTACIÓ de les PDID i les seves famílies en òrgans de presa de decisions.

SOM PIONERS EN LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I LES SEVES FAMÍLIES EN L’ÒRGAN DE GOVERN PRINCIPAL, LA JUNTA DIRECTIVA.

Consells

Els consells treballen en 4 grans àmbits:

ÀMBITS

CONSELL PARTICIPACIÓ FAMÍLIES

CONSELL PARTICIPACIÓ PERSONES DID

ESTABLIR, DESENVOLUPAR, CONSOLIDAR

Plans d’actuació, protocols i sinergies per sistematitzar la participació de les famílies en les accions de DINCAT.

Hem definit una posició concreta com a grup activista respecte a diferents temes d’interès relacionats amb el col·lectiu.

PROMOCIONAR, SENSIBILITZAR, DIFONDRE

Hem aconseguit visibilitzar el col·lectiu i augmentar-ne la projecció social.

Hem treballat per l’autorepresentació per tal de promoure el projecte en primera persona.

ASSESSORAR, FORMAR

Disposem de la informació necessària per a què els consells ofereixin assessorament, suport i orientació a les famílies.

Hem treballat les necessitats formatives del grup, tant a nivell intern com buscant fonts d’assessorament, suport i orientació contínues.

INCIDÈNCIA PÚBLICA I POLÍTICA

Hem potenciat la participació en l’agenda política i hem intensificat contactes amb Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo, Comitè de peticions del Parlament Europeu…

Hem participat en actes públics i polítics per donar visibilitat als membres del Consell.

Evolució inscrits 2017-2018


Observatori de Drets

L’Observatori de Drets és una eina on un grup de persones donen a conèixer els drets i demanen que es defensin quan aquests es vulneren. DINCAT hi dóna suport tècnic.


“Som un grup de persones que volem:
que els drets es coneguin, i es defensin quan es vulnerin.

Què fem?

  • Organitzem activitats per informar sobre els drets
  • Participem en actes per reivindicar els drets
  • Opinem sobre la política i sobre tot el que ens afecta
  • Assessorem per l’exercici dels drets

Actua! Col·labora amb nosaltres!

  • Fes-te membre de L’Observatori
  • Explica’ns situacions relacionades amb els drets
  • Vine als actes i reivindicacions que organitzem

I sobretot …

Fes valdre els teus drets!

Contacta’ns!

Correu electrònic: observatoridrets@dincat.cat

Telèfon: 93 490 16 88″