Serveis a les persones

Diferents etapes de la vida, diferents serveis

Infància i joventut

OBJECTIU: EDUCACIÓ INCLUSIVA

Volem un model educatiu inclusiu, que ofereixi les mateixes oportunitats a tots els nens i nenes. Per aquest motiu, defensem el coneixement de les escoles d’educació especial i els seus professionals, indispensables per aconseguir una educació inclusiva d’èxit que fonamenti l’acceptació social en l’etapa adulta de la persona.

Oci: Defensem la participació de persones amb discapacitat intel·lectual als espais comunitaris de lleure.

 • Programa estatal “Red para una Educación inclusiva”.
 • Projecte de transformació de Centres d’Educació Especial de DINCAT.
 • Estudi sobre pràctiques centrades en la família (CDIAPS).
Etapa adulta

OBJECTIU: VIDA INDEPENDENT I INSERCIÓ A L’EMPRESA ORDINÀRIA

 • Suport a l’autonomia a la pròpia llar
 • Assistència personal
 • Transformació del model d’habitatge
 • Promoure la inserció laboral
 • Accés a la funció pública
 • Pilotatges d’autodeterminació per a persones amb DID als Centres Ocupacionals de Catalunya
Envelliment

OBJECTIU: QUALITAT DE VIDA

Defensem la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual en la seva etapa d’envelliment a través de la millora de la seva salut, la seva sexoafectivitat, la salut mental i l’acompanyament en el procés de jubilació.

 • Planificació eficient adreçada als serveis d’atenció diürna per a les persones amb DID en procés d’envelliment.

Serveis i suports vitals

DINCAT organitza els serveis i suports vitals per a les persones amb discapacitat intel·lectual seguint el que determina la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU 2006).

 • Autogestió i Autorepresentació
 • Accessibilitat cognitiva
 • Drets
 • Ètica
 • Salut
 • Victimització
 • Oci inclusiu
 • Voluntariat inclusiu

Programes específics d'Atenció Directa

Programa famílies

Dóna suport a les famílies al llarg del cicle vital de la persona, facilitant els suports necessaris per mantenir i/o millorar la seva qualitat de vida i garantir el benestar de tots els seus membres. El programa té dues vessants:

 • Conciliació: Al 2018 es van donar 25.000 hores de personal de suport.
 • Suport familiar: 103 xerrades de diferents temàtiques a tot el
  territori català.

També hem participat en la trobada Estatal de Famílies i en les Jornades Internacionals de la Discapacitat Intel·lectual de INICO a Salamanca.

Programa Accepta

Dóna suport a persones amb discapacitat intel·lectual en àmbits com la immigració, el sensellarisme, addiccions, minoria ètnica, diversitat sexual, menors, recluses i ex-recluses.

Programa PADIVA

de suport a la inclusió sociolaboral i personal per a persones amb discapacitat intel·lectual que tenen afegit una discapacitat visual greu o ceguesa afegida.