NP| Dincat reclama incloure la realitat que afronten les dones amb discapacitat intel·lectual en la lluita per la igualtat de gènere

 • La representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya recorda que les dones del col·lectiu pateixen una doble discriminació i cal tenir-les en compte a l’hora d’impulsar polítiques feministes

Divendres, 5 de març de 2021.- Amb motiu de la celebració el pròxim dilluns del Dia Internacional de la Dona, Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, reclama que es tingui en compte la realitat que afronten les dones amb discapacitat intel·lectual a l’hora d’abordar la lluita per la igualtat de gènere.

Les dones del col·lectiu pateixen una doble discriminació pel fet de ser dones i tenir una discapacitat al mateix temps. Menor accés a l’educació, una taxa d’atur més elevada, salaris inferiors i un risc més elevat de patir abús sexual són algunes de les situacions a les quals han de fer front aquestes dones al llarg de la seva vida. Una realitat que, encara avui, no està suficientment reconeguda, ni estudiada.

Per tot això, i sumant-se al manifest de CERMI Mujeres, Dincat reclama el compromís i la responsabilitat de les administracions públiques, i de la societat en general, per impulsar iniciatives que avancin cap a la igualtat de gènere tenint en compte el col·lectiu. A més, el sector demana que es faci posant en valor el paper de les mateixes dones amb discapacitat intel·lectual en la lluita feminista, fent-les participes del moviment i visibilitzant el seu lideratge.

L’accés eficient i adaptat als serveis de salut, inclosos els de salut sexual i reproductiva; el compliment del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere tenint en compte les dones amb discapacitat a l’hora d’impulsar les polítiques de prevenció i abordatge; o la posada en marxa de polítiques d’ocupació que redueixin l’alta taxa d’atur entre les dones amb discapacitat; són algunes de les principals demandes del sector.

 

Descarrega la nota de premsa

NP| Dincat denuncia al Síndic de Greuges discriminació cap a les persones amb discapacitat en el procés de votació

 

 • La representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya titlla d’injustificables alguns apartats de la Instrucció 7/2019 emesa per la Junta Electoral Central, en ser susceptibles d’ocasionar un desavantatge particular a una persona respecte d’altres pel sol motiu de tenir una discapacitat

 • La federació reclama al Síndic de Greuges que promogui i impulsi mesures de modificació de la Instrucció establint una redacció neutra que eviti el manteniment de falses creences, prejudicis i estereotips sobre la capacitat de presa de decisions del col·lectiu que representa

 

Dimarts, 25 de febrer de 2021.-Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, ha presentat una queixa formal davant del Síndic de Greuges per denunciar la vulneració del dret a la no discriminació de les persones amb discapacitat per part de la Junta Electoral Central en el procés de votació.

En concret, Dincat titlla d’injustificables alguns apartats de la Instrucció 7/2019 emesa per la Junta Electoral Central, duta a terme per garantir el dret a sufragi de totes les persones amb discapacitat intel·lectual, després que milers d’elles recuperessin el dret a vot el 2018.

A l’apartat segon de la citada Instrucció, la Junta Electoral Central estableix que “en el supòsit que algun membre d’una Mesa Electoral o algun dels interventors o apoderats adscrits a aquesta Mesa consideri que el vot no és exercit de forma conscient, lliure i voluntària, ho podrà fer constar a l’acta de la sessió, però no s’impedirà que aquest vot sigui introduït a l’urna”. Una directriu que, precedida per un paràgraf que fa menció a les persones amb discapacitat i inclosa en la Instrucció que en el mateix títol menciona el col·lectiu, pot portar a la fàcil interpretació que només les persones amb discapacitat i no totes les persones poden ser sotmeses a judici per part dels membres de la mesa, interventors o apoderats sobre la seva capacitat per votar. A pesar que es desconeix l’impacte que pot haver suposat en la celebració de les passades eleccions, la instrucció suposa una discriminació indirecta que, en combinació amb els prejudicis i estereotips que pateix el col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual, és susceptible d’ocasionar un desavantatge particular a una persona respecte d’altres pel sol motiu de tenir una discapacitat.

“Aquesta instrucció no és neutre i el que fa és habilitar a membres de mesa, interventors o apoderats per apuntar el DNI de les persones jutjant, de forma completament subjectiva, que no exerceixen el vot de forma conscient, lliure i voluntària, però sense establir cap criteri d’interpretació sobre el que es pot considerar no conscient, no lliure o no voluntari. A part, ens preocupa, i molt, que no s’expliqui en cap moment amb quina finalitat s’anoten aquestes dades”, explica Carles Campuzano, director de Dincat.

La federació considera que qualsevol instrucció que acompanyi la reforma electoral que retornà el dret fonamental a vot, del qual tradicionalment i injustament moltes persones del col·lectiu havien estat privades, ha de protegir el seu dret, evitant qualsevol possibilitat que aquest pugui veure’s limitat o que es pugui patir discriminació en el seu exercici.

En aquest sentit, resulta innegable i és àmpliament reconegut, tant per la normativa autonòmica, com l’estatal i internacional, que les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament avui dia segueixen sent estigmatitzades i són víctimes de falses creences, prejudicis i estereotips sobre la seva capacitat de presa de decisions i de vot, per part de gran part de la societat. Tot aquest ideari sobre les seves capacitats és clarament susceptible d’influir en el fet que es consideri, fins i tot basant-se en el seu aspecte físic, que no són capaces d’emetre un vot vàlid.

Per aquest motiu, Dincat ha reclamat al Síndic de Greuges que promogui i impulsi mesures de modificació de la Instrucció 7/2019 establint una redacció neutra amb la discapacitat que no posi a aquest col·lectiu en el punt de mira. En aquest sentit, el Síndic ja ha fet arribar a la federació el seu compromís amb aquesta reclamació, sobre la qual continuarà treballant.

 

Descarrega la nota de premsa.

NP| Milers de persones amb discapacitat intel·lectual podran votar per primera vegada aquest diumenge en unes eleccions al Parlament de Catalunya

·       Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, celebra la consolidació del dret fonamental d’exercir el dret a vot que 15.000 persones amb la capacitat modificada judicialment van recuperar a finals del 2018

·       La federació denuncia que encara avui les eleccions siguin poc accessibles pel col·lectiu i insisteix en la importància que tota la informació electoral sigui de fàcil comprensió i s’elimini tota barrera que dificulta la seva participació


Divendres, 11 de gener de 2021.-
Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, celebra que, per primera vegada, 15.000 persones amb la capacitat modificada judicialment, la majoria d’elles persones amb discapacitat intel·lectual, podran exercir el seu dret a vot aquest diumenge, 14 de febrer, en els comicis al Parlament de Catalunya. Un dret fonamental que aquestes persones van recuperar el novembre del 2018 quan, finalment i després d’una llarga lluita del sector, es va modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), permetent votar a aquelles persones amb la capacitat modificada a les quals el jutge havia retirat, també, el dret a vot.

“És una qüestió de dret democràtic. Recuperar aquest dret fonamental va ser una fita històrica pel sector, que cal recordar i aplaudir com un avenç importantíssim cap a una societat més inclusiva”, manifesta Carles Campuzano, director de Dincat.

Tanmateix, la federació reivindica la necessitat de promoure unes eleccions més accessibles i inclusives, per tal que aquest dret es pugui exercir amb les màximes garanties. Encara avui, i malauradament, existeixen moltes barreres cognitives que dificulten la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual en els processos electorals i, en la societat, en general. En aquest sentit, el sector insisteix en la importància que tota la informació electoral dirigida a la ciutadania sigui de fàcil comprensió i s’elimini tota barrera que pugui impedir o dificultar l’acció de votar als col·legis electorals. En aquesta línia, Dincat denuncia que, tot i el compromís previ pres amb el sector, no tots els partits polítics hagin adaptat els seus programes electorals a lectura fàcil. Per això, Dincat agraeix a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al Partit Socialista de Catalunya (PSC) i a En Comú Podem (ECP) que sí hagin dut a terme aquesta tasca, per tal que totes les persones puguin comprendre els seus programes.

“És un deure de la societat i de l’administració pública garantir que tota persona que tingui la voluntat de votar, compti amb les eines, suports i recursos necessaris. Cal, per tant i com a punt de partida, que tota la informació electoral sigui de fàcil comprensió i s’eliminin urgentment totes les barreres d’accessibilitat cognitiva que puguin dificultar la participació del nostre col·lectiu”, explica Campuzano.

Amb aquesta voluntat, Dincat va signar un acord el passat desembre amb el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de treballar en la creació d’entorns electorals accessibles i promoure l’accessibilitat cognitiva en totes les fases del procés electoral, facilitant la participació en igualtat de condicions per a tothom. Un conveni que Dincat valora molt positivament i, per això, espera continuar treballant en la mateixa línia en un futur. 

 

Descarrega la nota de premsa

NP| El sector de la discapacitat intel·lectual avalua la gestió del Govern esperant el compromís de la nova legislatura

 • Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, constata a través d’un informe que les mesures preses els últims tres anys han suposat un pas endavant, però no han aconseguit revertir la greu situació que arrossega el sector des de fa anys

 • L’econòmica i la inserció sociolaboral són les dimensions que més febles surten d’aquesta legislatura, mentre que la conscienciació social i el reconeixement de drets són els aspectes on més s’ha avançat

 • La federació insisteix en la necessitat de construir un nou Govern que reverteixi la greu situació que travessen les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i les entitats que els donen suport

 

Dimarts, 9 de febrer de 2021.- Un informe encarregat per Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, constata que les mesures preses en l’última legislatura en matèria de discapacitat intel·lectual, tot i haver suposat un pas endavant, no han aconseguit revertir la greu situació que travessa el col·lectiu des de fa anys. Les entitats del sector valoren positivament que, després d’una Dècada Perduda, marcada per les retallades i la congelació de les tarifes i els mòduls dels serveis, el Govern hagi actualitzat les mateixes, permetent a les entitats començar-se a recuperar de l’infrafinançament crònic que arrossegaven. Tanmateix, el 75% de les entitats considera que aquests increments encara són molt insuficients.

En aquest sentit, gairebé un 60% de les entitats del sector assegura tenir problemes econòmics, especialment les que depenen de subvencions i els centres d’educació especial. Entre les principals causes, les entitats apunten a la incertesa que hi ha vers el finançament en general, els terminis i endarreriments dels pagaments per part del Govern, o la manca de suports i mesures d’acompanyament per fer front a l’augment del Salari Mínim Interprofessional. 

“Malauradament, els resultats no són cap sorpresa. Encara hi ha molt a fer i molt a millorar en les polítiques públiques per a les  persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies  i les entitats que les acompanyen” assegura Carles Campuzano, director de Dincat. “Aquests darrers anys no han estat fàcils i la pandèmia ha posat de manifest moltes febleses i mancances que fa anys que Dincat i les seves entitats denunciem. Esperem que el nou Govern es posi les piles i reverteixi aquesta situació abans no sigui massa tard”, afegeix Campuzano.

En termes generals, els resultats de l’enquesta, realitzada a persones amb discapacitat intel·lectual, famílies i professionals del sector, apunten que l’econòmica, tot i que amb millores, i la inserció sociolaboral són les dimensions que més febles surten d’aquesta legislatura, mentre que la conscienciació social i el reconeixement de drets són els aspectes on més s’ha avançat. Tanmateix, pel que respecta a la inclusió, no es considera que s’hagin produït grans canvis. En aquest sentit, la inacció i els problemes econòmics sorgits per la crisis del coronavirus, la manca de recursos, les llistes d’espera, l’escassa inserció laboral i els problemes d’accés als serveis, són els aspectes que més preocupen al col·lectiu.

Una nova legislatura més compromesa

Amb els resultats de l’enquesta a la mà, Dincat insisteix als partits polítics en la necessitat de posar en marxa una nova legislatura que reverteixi la greu situació que travessen les persones, famílies i entitats del sector. Així mateix, espera que aquest informe sigui considerat com un punt de partida per impulsar mesures i polítiques que responguin a les demandes de les persones amb discapacitat i millorar així la seva qualitat de vida.

La federació posa èmfasi en l’infrafinançament crònic dels serveis, la intolerable llista d’espera per accedir a serveis essencials, la falta de recursos que s’arrossega des de fa anys i la manca d’un marc legal que estigui a l’altura, com els principals reptes a què s’ha de fer front per  enfortir el sector i protegir la qualitat d’atenció a les persones.

En aquest sentit, Dincat demana el compromís i responsabilitat de tots els partits que es presenten a les eleccions d’aquest pròxim 14 de febrer i, amb aquest objectiu, recull en un document els 10 punts clau que el nou govern de la Generalitat ha d’atendre per a garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Descarrega la nota de premsa

NP| Dincat apel·la a la responsabilitat dels professionals del sector de la discapacitat intel·lectual i els demana que es vacunin per combatre la Covid-19

 • La representant del sector de la discapacitat intel·lectual confia plenament amb la seguretat i efectivitat de la vacuna i demana el compromís ètic i professional dels treballadors del sector

 • La federació insta a l’administració pública a accelerar el procés de vacunació entre tot el grup de població amb discapacitat intel·lectual

Dimarts 26 de gener de 2021.- Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, fa una crida a tots i totes els i les professionals que acompanyen i donen suport a les persones del col·lectiu per demanar-los que no ho dubtin i es vacunin per lluitar en contra de la Covid-19.

Les residències i llars que atenen a persones amb discapacitat, considerades per la OMS col·lectiu de risc enfront la Covid tenint en compte que en molts casos tenen associats factors de risc, van iniciar amb èxit el seu procés de vacunació a principis de gener. En aquest context, Dincat manifesta que la vacuna és científicament segura i efectiva i demana el compromís ètic i professional dels treballadors que atenen a persones vulnerables, per acabar amb el virus i recuperar la normalitat de forma segura. Amb aquest objectiu, Dincat se suma a la campanya #JoEmVacuno i la complementa amb la seva pròpia #DincatEsVacuna, sota la que englobarà un seguit d’accions de sensibilització i conscienciació entorn la importància de vacunar-se.

“Les vacunes han evitat milers de morts al llarg dels anys i, ara, està a les nostres mans evitar-ne moltes més. És una qüestió molt seriosa i cal que tots siguem responsables”, apunta Carles Campuzano, director de Dincat. Malgrat, fins ara, només s’ha vacunat en residències, Dincat fa extensiva aquesta crida a tots els professionals del sector, com als de les escoles d’educació especial, als de centres d’atenció diürna, als de suport a l’autonomia a la propia llar o als dels centres d’atenció precoç, perquè, arribada l’hora, es vacunin sense dubtar-ho.

D’altra banda, Dincat demana a l’administració pública accelerar el procés de vacunació, no només en els espais residencials, sinó, també, entre totes les persones amb discapacitat intel·lectual, especialment nens petits, que en molts casos tenen associades altres patologies que els fan més vulnerables a l’hora de contraure la Covid-19, familiars que els cuiden i professionals que els acompanyen.

Descarrega la nota de premsa.

NP| Dincat reclama als candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya una legislatura compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual

 • La representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya fa una crida als diferents partits polítics amb l’objectiu de ser escoltats i revertir la greu situació que travessen les persones, famílies i entitats del sector

 • Acabar amb les llistes d’espera, actualitzar les tarifes, garantir els llocs de feina i impulsar un marc legal pel Tercer Sector són algunes de les principals demandes del col·lectiu

 • Amb l’objectiu de traslladar les seves reclamacions Dincat celebra avui a les 10:30h un debat electoral amb la participació de diferents candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya

Dimarts, 19 de gener de 2021.- A les portes d’unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, previstes pel proper 30 de maig, Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, fa una crida als diferents partits polítics amb l’objectiu de ser escoltats i reclamar una nova legislatura que no deixi de banda el col·lectiu.

L’infrafinançament crònic dels serveis, la intolerable llista d’espera per a serveis essencials, la falta de recursos que s’arrossega des de fa anys i la manca d’un marc legal que estigui a l’altura, han posat al límit el sector, fent perillar la qualitat d’atenció a les persones. Aquesta situació, encara s’ha vist més agreujada a causa de la crisi de la Covid-19 i, per aquest motiu, Dincat demana un compromís ferm a tots els partits polítics per posar en marxa una nova legislatura que estigui a l’altura de les circumstàncies.

“Les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i les entitats que els acompanyem mereixem un govern compromès i que atengui amb urgència les necessitats del col·lectiu, abans no sigui massa tard”, reclama Carles Campuzano, director de Dincat. “Demanem valentia, responsabilitat i eficàcia i ens posem a disposició de tots els partits polítics per, conjuntament, construir una país més just i inclusiu”, afegeix.

La federació recull en un document que ha traslladat a tots els partits els 10 punts clau que el nou govern de la Generalitat ha d’atendre per a garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual:

 1. LLISTES D’ESPERA. Acabar amb les llistes d’espera per accedir a serveis residencials i d’atenció diürna, concertant noves places i finançant nous serveis d’habitatge que responguin a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 1. TARIFES A L’ALTURA. Actualitzar les tarifes i subvencions i posar en marxa un pla d’inversions, amb l’objectiu d’enfortir i consolidar el sector, per garantir un sistema que vetlli per la qualitat dels serveis i la seguretat de persones i professionals.

 2. TREBALL DIGNE. Incrementar els recursos dels Centres Especials de Treball per garantir els llocs de feina per a les persones amb especials dificultats i promoure un model de treball inclusiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats.
 3. ELIMINAR COPAGAMENT. Revisar l’actual sistema de copagament per evitar situacions d’empobriment i per fer-lo compatible amb el desenvolupament dels projectes de vida de les persones amb discapacitat.

 4. EDUCACIÓ INCLUSIVA. Desplegar el sistema d’educació inclusiu per millorar l’accés, participació i assoliment de competències de l’alumnat amb necessitats educatives especials i incrementar l’actual finançament dels concerts.
 5. LLEI TERCER SECTOR I ACCIÓ CONCERTADA. Impulsar una llei del Tercer Sector que reconegui el paper clau de les entitats d’iniciativa social en la provisió dels serveis socials i reguli de manera adequada l’acció concertada fent possible un model de col·laboració publicoprivada basat en l’excel·lència en l’atenció a les persones.
 6. Incorporar la perspectiva de la discapacitat en l’atenció sanitària, reforçar la coordinació entre l’atenció primària i els serveis residencials i garantir l’accés al sistema de salut en igualtat de condicions per a les persones amb discapacitat.
 7. VIDA INDEPENDENT. Adaptar el model d’atenció a la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, garantint que puguin viure de forma independent, participant plenament en tots els aspectes de la seva vida i prenent les seves pròpies decisions amb els suports adequats.
 8. ACCESSIBILITAT COGNITIVA. Garantir l’accés a una informació clara, de fàcil comprensió i accessible per a tota la ciutadania, ja que entendre la informació és un dret.
 9. COVID-19. Posar en marxa un pla de xoc amb mesures extraordinàries per fer front als sobre costos assumits per les entitats durant la pandèmia, protegir els llocs de feina de les persones amb discapacitat i que contempli un permís retribuït pels familiars que hagin de tenir cura d’una persona amb discapacitat.

Amb l’objectiu de traslladar totes aquestes demandes als diferents partits polítics, Dincat celebra avui a les 10:30h, un debat electoral del sector de la discapacitat intel·lectual. L’acte, moderat pel periodista Jaume Freixes, comptarà amb la participació de la Sra. Noemí de la Calle, candidata de Ciutadans per Barcelona; el Sr. David Saldoni, candidat de Junts per Catalunya per Barcelona; la Sra. Najat Driouech Ben Moussa, candidata d’Esquerra Republicana de Catalunya per Barcelona; el Sr. Raúl Moreno, candidat del Partit Socialista de Catalunya per Barcelona; la Sra. Jessica González, candidata de Catalunya en Comú Podem per Barcelona; la Sra. Dolors Sabater, candidata de Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent per Barcelona; el Sr. Santi Rodríguez, candidat del Partit Popular de Catalunya per Barcelona; i la Sra. Joana Ortega, candidata del Partit Demòcrata de Catalunya per Barcelona.

 

Descarrega la nota de premsa.

NP| Tres de cada quatre Centres Especials de Treball que ocupen persones amb trastorn mental i discapacitat intel·lectual van tancar el 2020 amb pèrdues

 • AMMFEINA i Dincat alerten que el 77,5% dels Centres Especials de Treball (CETs) sense afany de lucre que donen feina a persones amb especials dificultats van tancar l’any amb una facturació inferior a la prevista.

 • El context de crisi sanitària ha estat la gota que ha fet vessar el got per un sector abocat a la fragilitat econòmica per l’infrafinançament públic crònic. Una situació agreujada per l’increment del 35% de la massa salarial de la plantilla en només tres anys sense unes polítiques integrals.
 • El sector urgeix l’Administració a aprovar un pla de xoc que contempli un increment de la subvenció del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins al 75% i línies específiques d’inversió per frenar l’impacte de la situació actual i garantir la viabilitat dels CETs.

 

Barcelona, 7 de gener de 2021.- Un observatori realitzat per AMMFEINA, associació que treballa per la inclusió laboral de persones amb un problema de salut mental i Dincat, principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, entre les respectives entitats sòcies confirma l’impacte devastador de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus en els Centres Especials de Treball d’iniciativa social. En concret, l’enquesta apunta que el 77,6% del CETs tancaran l’any econòmic per sota de la previsió que feien al gener.

El fort impacte de la pandèmia ha estat la gota que ha fet vessar el got per un sector que ja afrontava el 2020 en una situació de greu fragilitat econòmica. Les entitats socials que estan al capdavant han hagut de fer front a un llarg període d’infrafinançament, una situació agreujada per l’increment del 35% de la massa salarial de les plantilles en només tres anys, a conseqüència de les pujades del Salari Mínim Interprofessional (SMI) entre 2017 i 2019.

Del total d’entitats enquestades que reconeix acabar l’any amb pèrdues, el 67,7% fixa la caiguda de la facturació al voltant del 25% i la resta apunta que serà encara superior. “És una responsabilitat pública garantir les oportunitats d’ocupació de les persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental, dos col·lectius que tenen una taxa d’atur del 43%, molt per sobre del de la resta de població, i que tenen el dret, com tothom, a una vida laboral digna”, apunta el director de Dincat, Carles Campuzano.

El sector reclama un pla de xoc urgent

En aquest escenari, el sector de la discapacitat intel·lectual i la salut mental insten l’Administració a incrementar la dotació pressupostària per no agreujar les conseqüències de la crisi sobre dos grups de població especialment vulnerables. Alhora, l’urgeixen a dissenyar un pla de xoc que pal·liï els efectes de la pandèmia, posi fi a l’infrafinançament crònic del sector social i aposti de manera ferma per les entitats d’iniciativa social.

“Només així, amb mesures que blindin l’ocupació dels CETs, es podrà garantir que aquests centres compleixin amb la missió amb què es van crear i que malgrat tinguin, com qualsevol empresa, una finalitat productiva preservin la seva funció social i serveixin per garantir un lloc de treball remunerat a persones que d’altra manera tindrien moltes dificultats per treballar”, apunta el president d’AMMFEINA, Francisco Villegas.

El pla de xoc urgent que reclama el sector haurà de contemplar necessàriament línies específiques d’inversió i millores en el finançament que permetin garantir els llocs de feina per a les persones amb especials dificultats, no només per frenar l’impacte de la situació actual, sinó pel dèficit estructural que pateix aquest àmbit des de fa anys. Un observatori elaborat recentment per Dincat i AMMFEINA constata que prop d’un 10% de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental ha perdut la feina a l’empresa ordinària a causa de la crisi del coronavirus. Aquesta realitat, i el fet que els CET hagin mantingut les seves plantilles a pesar de la situació de crisi, demostra que els llocs de feina que procuren aquests centres són més estables i, per aquest motiu, és de vital importància garantir la seva viabilitat.

L’any 2018, els 205 CET existents a Catalunya facilitaven ocupació a 16.333 persones amb discapacitat, de les quals 9.500 eren persones amb un trastorn de salut mental o amb discapacitat intel·lectual, els dos grups de població que de manera estructural registren taxes més baixes d’ocupació.

 

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA

NP| Dincat signa un conveni amb el Govern per promoure unes eleccions accessibles per a les persones amb discapacitat intel·lectual el proper 14-F

 • L’objectiu de la representant del col·lectiu de la discapacitat intel·lectual i el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència és facilitar la participació en igualtat de condicions per a tothom

Dimarts, 22 de desembre de 2020.- Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de promoure unes eleccions al Parlament accessibles per a tothom de cara als pròxims comicis del 14 de febrer.

Amb aquest conveni, la Generalitat i Dincat es comprometen a treballar per facilitar la participació als comicis en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu és crear entorns accessibles i promoure l’accessibilitat cognitiva en totes les fases del procés electoral, facilitant-ne la comprensió ja sigui creant documents de lectura fàcil, utilitzant una senyalística accessible o fent pedagogia entre les persones implicades en el procés sobre com donar suport a persones amb discapacitat.

Carles Campuzano, director de Dincat, reivindica que “les persones amb discapacitat intel·lectual han de poder exercir amb totes les garanties el seu dret a vot, així com ho fa la resta de la societat i, encara avui i malauradament, falta molt a treballar en aquest sentit. És un deure de la societat i de l’administració pública garantir que tota persona que tingui la voluntat de votar, compti amb les eines, suports i recursos necessaris. Cal, per tant i com a punt de partida, que tota la informació electoral sigui de fàcil comprensió i s’eliminin urgentment totes les barreres d’accessibilitat cognitiva que puguin dificultar la participació del nostre col·lectiu”.

Per la seva banda, el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha celebrat la signatura d’aquest conveni, assegurant que “el Govern treballa per a la promoció de societats més inclusives i l’eliminació de barreres per a les persones amb discapacitat, també a les eleccions”. Solè s’ha compromès a vetllar la implementació del conveni, per garantir l’accessibilitat durant el procés electoral i per fomentar la participació als comicis d’aquest col·lectiu.

D’aquesta manera, Dincat i el Departament d’Acció Exterior, encarregat de l’organització dels comicis al Parlament, treballaran conjuntament per promoure l’accessibilitat cognitiva tant durant tot el procés electoral del proper 14 de febrer, també als propis espais electorals i als programes dels partits polítics. En aquest sentit, es vetllarà perquè tota la informació electoral dirigida a la ciutadania sigui de fàcil comprensió i perquè s’elimini tota barrera que pugui impedir o dificultar l’acció de votar als col·legis electorals.

També es duran a terme les accions necessàries perquè totes les persones implicades en el procés electoral, com ara membres de les meses, interventors o apoderats, siguin coneixedors del dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual. A més, es treballarà per incloure aquest col·lectiu en actes vinculats a la campanya institucional i les accions de difusió per recordar precisament el seu dret a vot i promoure la seva participació.

Descarregar nota de premsa

NP| Prop d’un 10% de persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental ocupades a l’empresa ordinària ha perdut la seva feina arran de la pandèmia del coronavirus

 • Les federacions ACTAS, AMMFEINA i Dincat alerten que la recessió econòmica provocada per la Covid-19 està colpejant especialment els col·lectius amb més dificultats d’inserció.

 • Les entitats que gestionen recursos d’orientació laboral temen que la destrucció de feina segueixi en augment i col·lapsi els serveis. Al setembre s’havia incrementat un 16,4% la demanda d’ocupació de persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemes de salut mental en programes d’inserció laboral d’entitats del tercer sector.

 • Les entitats que fan Treball amb Suport (TaS) insten l’administració pública a promoure polítiques actives d’ocupació que afavoreixin la inserció laboral a l’empresa ordinària de dos dels grups de població que més atur registren de manera estructural.


Barcelona, 16 de desembre de 2020.-
Un observatori realitzat per les federacions ACTAS, AMMFEINA i Dincat entre les respectives entitats sòcies confirma els efectes devastadors de la pandèmia de la Covid-19 sobre l’ocupació de persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemes de salut mental. En concret, i segons les dades aportades per 37 entitats i una mostra de 3.220 persones, la destrucció de llocs de feina al mercat laboral ordinari de persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb un problema de salut mental entre els mesos de març i setembre va ser del 9,3%.

En aquests sis mesos es va passar de 1.426 persones ocupades a 1.292. Aquesta xifra, però, podria ser només la punta de l’iceberg. A data 1 de setembre, més de 150 de les 1.292 persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemes de salut mental participants a l’observatori que tenien un contracte laboral en vigor encara no treballaven amb normalitat. Això suposa que la xifra estimada sobre la destrucció de llocs de feina podria créixer fins al 20,3%.La conseqüència directa d’aquesta destrucció de llocs de feina és que les entitats socials que gestionen serveis i programes d’orientació laboral han patit un increment de més de 16 punts de la demanda de participació en aquests recursos de recerca de feina.

Apostar per oferir suports adaptats per mantenir la feina

El daltabaix econòmic provocat per la pandèmia de la Covid-19 dibuixa un escenari laboral molt incert i preocupant per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones amb problemes de salut mental, dos dels grups de població que de manera estructural més dificultats registren en l’accés al mercat de treball ordinari.

Davant aquesta preocupant realitat, el sector insta l’administració pública a promoure polítiques actives d’ocupació que afavoreixin la inserció laboral d’aquestes persones i posin a la seva disposició els suports necessaris per mantenir els seus llocs de feina. D’una banda reivindiquen l’aplicació de mesures d’acció positiva en els diferents programes de les polítiques actives d’ocupació i serveis d’orientació, intermediació, acompanyament i suport i, de l’altra, el reconeixement de la metodologia del Treball amb Suport (TaS) com un servei especialitzat i amb pressupost específic.

El TaS és un model d’inclusió laboral que facilita la incorporació de col·lectius  amb especials  dificultats a l’empresa ordinària, a través d’estratègies i procediments de suport ajustats a les necessitats de la persona treballadora, oferint un suport continuat  tant a la persona com a l’empresa.

 

Descarrega la nota de premsa

NP| Dincat desmenteix que la llei Celaá suposi el tancament dels centres d’educació especial

 • La representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya lamenta que s’hagi fet una interpretació manipulada del text normatiu provocant malestar, angoixa i confusió entre les famílies de l’alumnat amb discapacitat

 • La federació, que representa els CEE concertats a Catalunya, llança un missatge tranquil·litzador a la comunitat i explica que la nova Llei ajudarà a millorar la capacitat d’inclusió de l’escola ordinària, sempre que l’administració pública l’acompanyi dels recursos adequats

11 de desembre de 2020.- Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, assegura que la llei LOMLOE, la nova reforma educativa coneguda com a Llei Celaá, en cap cas, contempla el tancament dels centres d’educació especial (CEE). De fet, la federació, que engloba els CEE concertats a Catalunya, reconeix la nova llei com un pas més cap a l’educació inclusiva de qualitat, així com cap al reconeixement de la tasca essencial que duen a terme els centres d’educació especial. Tanmateix, Dincat alerta que, per poder garantir aquestes millores, és necessari que l’administració pública acompanyi la Llei dels recursos econòmics adequats que, fins ara, no s’hi ha destinat.

La recent aprovació de la reforma, i més concretament la confusió sobre si aquesta té conseqüències en la continuïtat o no dels centres d’educació especial, ha provocat multitud de comentaris i reaccions entre les famílies i la comunitat educativa. En aquest sentit, Dincat lamenta que s’hagi fet una interpretació manipulada i parcialment falsa del text normatiu provocant malestar, angoixa i confusió entre les famílies de l’alumnat amb discapacitat. “Aquest tipus de desinformació no fa més que agreujar els prejudicis i estereotips socials als quals ha de fer front l’alumnat amb necessitats educatives especials”, adverteix Mariona Torredemer, representant d’Educació Especial a Dincat.

 

Per aquest motiu, Dincat llança un missatge tranquil·litzador al sector i explica que el que pretén la nova Llei és millorar la capacitat de l’escola ordinària per evitar que aquest alumnat sigui considerat una dificultat en comptes de considerar-los nens i nenes amb dret a ser reconeguts, valorats i capaços de contribuir de forma molt positiva a l’aula i a l’escola en el seu conjunt. I, pel que fa als centres d’educació especial, els reconeix com una font de coneixement, experiència i expertesa imprescindible i, per això, se’ls atorga un paper fonamental com a centres de referència i suport per tot el sistema educatiu.

A més, aquesta nova Llei s’alinea amb les consideracions internacionals respecte a l’educació inclusiva, que estableixen la importància d’assegurar un sistema d’educació de qualitat no discriminatòria; de promoure la igualtat d’oportunitats d’aprenentatge; de desenvolupar el paper de les escoles especials com a centres de recursos; i d’augmentar la capacitat inclusiva de les escoles ordinàries i millorar el seu suport cap als alumnes.

“L’accés a les aules i escoles ordinàries té un efecte molt positiu sobre la progressió de l’alumnat amb necessitats educatives especials a escala curricular i també social. Però això no resta importància al paper que juguen els centres d’educació especial, que són fonamentals a l’hora d’atendre l’alumnat amb necessitats de suport més complexes i com a centres de referència i de suport a l’escola ordinària. Ara bé, cal invertir recursos des de l’administració pública per tal que aquestes millores siguin una realitat”, afirma Torredemer.

Per tot plegat, Dincat s’alinea amb la normativa nacional, estatal i internacional respecte l’educació inclusiva i continuarà treballant per defensar i avançar en el seu desplegament, acompanyant i donant suport als centres educatius en aquest procés tan important que té com a objectiu promoure una societat més inclusiva.

 

Descarrega la nota de premsa