NP| El sector de la discapacitat intel·lectual denuncia les barreres per aprovar les oposicions de la Generalitat de Catalunya reservades al col·lectiu

  • Dincat alerta del gran nombre de queixes rebudes davant d’un examen que no era accessible cognitivament i incloïa preguntes que no apareixien al temari, entre d’altres
  • Només han superat la primera prova 134 persones, i, en tractar-se d’una fase eliminatòria, es preveu que no serà possible cobrir les 151 places reservades pel col·lectiu

  • La federació lamenta que, tot i els intents d’establir una col·laboració conjunta per atorgar-los assessorament, l’administració no ha obert cap espai de diàleg per escoltar les seves recomanacions, impedint la possibilitat de fer la incidència necessària perquè les proves fossin adequades a les capacitats del col·lectiu

Dimarts, 5 d’abril de 2022. Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, alerta del gran nombre de queixes i incidències que ha recollit per part de persones amb discapacitat intel·lectual, els seus familiars i professionals del sector, amb relació al procés selectiu, l’examen i primers resultats de la primera prova de la convocatòria 240 cos subaltern reservada a persones amb discapacitat intel·lectual de la Generalitat de Catalunya.

En concret, el col·lectiu denuncia que l’examen – que va tenir lloc el passat 18 de desembre de 2021- incloïa preguntes que no apareixien al temari adaptat que s’havia elaborat conjuntament amb la Federació, no s’ajustava a les normes de lectura fàcil i incorporava una prova que descomptava les respostes errònies, entre d’altres. A més a més, les proves no segueixen els documents de recomanació elaborats pel sector com el Protocol per a Administracions Públiques convocants d’Oposicions Específiques per a Persones amb Discapacitat de Plena Inclusión i que Dincat havia traslladat a la Direcció General de Funció Pública de cara a l’elaboració de l’examen.

Un cop celebrat l’examen, Dincat va traslladar un informe a la Generalitat amb les incidències recollides i les recomanacions amb l’objectiu que aquesta obrís un canal de comunicació que permetés treballar conjuntament en la millora dels processos selectius adaptats. Tanmateix, i malauradament, l’administració no ha donat resposta a cap de les peticions del sector.

Les dificultats recollides en l’informe s’han traduït en el fet que, en l’actualitat, només han superat la prova 134 persones. En tractar-se d’una prova eliminatòria, ja és segur que no serà possible cobrir les 151 places reservades pel col·lectiu, un fet injustificable davant les dificultats d’inserció laboral del col·lectiu. De fet, la xifra d’aquells que superin la prova encara podria reduir-se més, ja que encara falta que es publiquin els resultats de les altres dues proves restants, una d’elles també eliminatòria.

Dincat lamenta que, tot i que en el moment en què es va obrir la convocatòria l’any 2019, sí que van ser partícips de l’elaboració del temari, des d’aleshores, la voluntat per part de l’administració per treballar el procés conjuntament ha estat nul·la. “Estem indignats. Al llarg de pràcticament dos anys hem estat insistint en la necessitat de coordinar-nos per a poder garantir un examen en condicions per a les persones amb discapacitat intel·lectual i, malauradament, no hem estat escoltats. Ni s’han seguit les nostres recomanacions, ni s’ha obert un espai de col·laboració que ens permetés incidir en aquelles qüestions rellevants com seria lògic i, encara més, tenint en compte que es tracta de les primeres oposicions reservades al col·lectiu”, lamenta Carles Campuzano, director de Dincat. De fet, la federació explica que davant la falta d’interès de l’administració per col·laborar amb el sector i en veure les diferents barreres identificades en la convocatòria, va demanar reunions amb el departament corresponent i va enviar un informe tècnic per exposar la necessitat de reconduir alguns aspectes i, aquesta, encara avui no els ha donat resposta.

A banda de les barreres per aprovar l’examen, les persones opositores, com tot el sector, consideren injustificable la lentitud en tot el procés, tenint en compte que la convocatòria es va obrir el 2019, l’examen es va celebrar a finals del 2021 i, encara avui, no s’han publicat els resultats complets de la prova. Una prova que es troba allunyada de les recomanacions fetes pel sector.

Davant aquesta situació, Dincat ha obert un espai de recollida de queixes i reclamacions a la seva web, amb l’objectiu de monitoritzar-les, valorar-les i traslladar-les a la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya.

 

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA