NP| Les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies reclamen als pròxims alcaldables polítiques locals que garanteixin la qualitat de vida del col·lectiu

 • Dincat reclama el compromís de totes les administracions locals per tal que s’inclogui la discapacitat intel·lectual de manera transversal en totes les àrees del municipi. 
 • El sector posa damunt la taula 10 aspectes clau que qualsevol política pública municipal que es dissenyi i s’impulsi ha d’atendre per a garantir els drets de les persones del col·lectiu. 

Dijous, 18 de maig de 2023. Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, fa una crida a tots els candidats i candidates de les eleccions municipals del pròxim diumenge 28 de maig, amb l’objectiu que tinguin en compte les necessitats i demandes de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a l‘hora d’impulsar les polítiques locals dels pròxims 4 anys.

A Catalunya hi viuen prop de 80.000 persones amb discapacitat intel·lectual que tenen els mateixos drets i deures que la resta de la ciutadania. Per aquest motiu “és ineludible que qualsevol política pública local que es dissenyi i s’impulsi tingui en compte el col·lectiu, garanteixi els drets de les persones, protegeixi les seves famílies i doni suport a les entitats socials sense ànim de lucre que treballen dia a dia en l’atenció al col·lectiu”, reclama Víctor Galmés, director de Dincat.

En aquest sentit, Dincat insta als pròxims alcaldes i alcaldesses a comprometre’s a incloure la discapacitat de manera transversal en totes les àrees del municipi. Per aquest motiu, s’ha reunit amb representants de diferents partits i els ha fet arribar a tots els grups un seguit de propostes que s’engloben en 10 aspectes clau:

 1. Facilitar l’accés a un habitatge digne. Dissenyar i desenvolupar polítiques d’habitatge que tinguin en compte les persones del col·lectiu. Entre d’altres, és fonamental ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer assequible i contemplar reserves mínimes d’habitatge social per persones amb discapacitat intel·lectual.
 2. Fomentar i promocionar la vida en comunitat, a través d’un model d’atenció comunitària basat en la proximitat i l’arrelament al territori. Calen suports, projectes pilot i millorar els serveis i les infraestructures adaptant-les i fent-les accessibles.
 3. VIDA INDEPENDENT. Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual, prioritzant el desenvolupament de figures com la de l’assistent personal.
 4. OCUPACIÓ. Impulsar mesures per fomentar l’ocupació del col·lectiu. Augmentar la contractació reservada de CET d’iniciativa social, fomentar la inserció a l’empresa ordinària, vetllar pel compliment de la quota legal de reserva per persones amb discapacitat, i impulsar oposicions públiques reservades i adaptades al col·lectiu.
 5. ACCESSIBILITAT COGNITIVA. Elaborar i executar un Pla Municipal d’Accessibilitat, per crear contextos accessibles en l’entorn físic, el transport, els serveis, la informació i les comunicacions que promoguin la participació del col·lectiu en igualtat de condicions que la resta de persones.
 1. FAMÍLIES. Impulsar accions i mesures que ajudin a les famílies a fer front al pagament d’un servei de conciliació per garantir la qualitat de vida, així com millorar els canals de comunicació amb aquestes.
 1. Impulsar serveis sanitaris que coneguin les especificitats del col·lectiu, que aquests siguin accessibles. Per aconseguir-ho és indispensable col·laborar amb la representació local del sector per l’elaboració de les polítiques de salut municipals.
 1. OCI, ESPORT I CULTURA. Dotar dels recursos necessaris que garanteixin el dret a gaudir d’activitats recreatives, d’oci, culturals i esportives a les persones amb discapacitat intel·lectual.
 1. INNOVACIÓ. Crear programes de suport econòmic, assessorament i acompanyament per promoure la innovació i digitalització de les entitats socials i dels suports que reben les persones, així com digitalitzar els processos propis de les diferents administracions públiques simplificant la gestió burocràtica.
 • Impulsar mesures econòmiques que permetin fer front a la gran despesa que suposa cobrir el transport fins al recurs assignat a cada persona amb discapacitat intel·lectual i garantir l’accessibilitat universal en el transport públic.

 

Finalment, i com ja reclamava el passat mes de març, la federació recorda que és de vital importància que les eleccions municipals siguin inclusives i accessibles per tal de garantir que tota persona que tingui la voluntat de votar compti amb les eines, suports i recursos necessaris per a fer-ho en igualtat de condicions que tothom.

En aquest sentit, és imprescindible crear entorns electorals accessibles i promoure l’accessibilitat cognitiva en totes les fases del procés electoral, facilitant-ne la comprensió ja sigui creant documents en lectura fàcil, utilitzant una senyalística accessible o fent pedagogia entre les persones implicades en el procés sobre com donar suport a persones amb discapacitat.

 

Descarrega la nota de premsa