NP| El Col·legi Notarial de Catalunya i Dincat signen un acord de col·laboració per a fomentar el coneixement de la discapacitat intel·lectual

  • A través d’aquest conveni, Dincat impartirà formacions amb la finalitat de compartir coneixement pràctic en relació amb l’atenció i el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual en l’exercici de la seva capacitat jurídica
  • El Col·legi, per la seva part, es compromet a la divulgació i promoció d’accions informatives i de sensibilització, vinculant-les a la Fundació Privada del Col·legi Notarial de Catalunya

 

Barcelona, 12 de juliol de 2022-. El Col·legi Notarial de Catalunya i Dincat, representant de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, han signat avui un acord de col·laboració amb l’objectiu de fomentar el coneixement del sector de la discapacitat intel·lectual. A més, el conveni també té com a finalitat informar les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament sobre les funcions i serveis dels notaris amb la finalitat que puguin exercir la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions que la resta.

Aquest acord de col·laboració, que tindrà una vigència inicial de quatre anys, sorgeix arran de l’entrada en vigor de la llei estatal 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica i el Decret llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, afirma que “aquest és l’inici d’una col·laboració en benefici de tots els ciutadans. Per al Notariat, donada la nostra funció, és fonamental estar en contacte permanent amb les entitats que treballen en el dia a dia de l’àmbit de la discapacitat i recollir les seves necessitats per a poder donar-los respostes jurídiques i un tracte adequat. I per a les persones del col·lectiu és important conèixer la figura del notari i els documents jurídics que els protegeixen a nivell personal i patrimonial”.

Carles Campuzano, director de Dincat, destaca la importància de “crear complicitats amb una entitat com el Col·legi, amb la voluntat de treballar conjuntament en la garantia dels drets fonamentals en relació a l’àmbit jurídic de les persones del col·lectiu que representem i les seves famílies”.

La primera col·laboració en el marc del conveni tindrà lloc aquesta mateixa tarda, amb una sessió de formació online sobre l’atenció i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual en l’exercici de la seva capacitat jurídica, impartida per Dincat, dirigida a notaris, operadors jurídics i entitats implicades en l’àmbit de la discapacitat, amb la finalitat de proporcionar-los, des d’un punt de vista pràctic, recomanacions en relació a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com el desenvolupament i suport en la presa de decisions. Les formacions tindran una durada d’una hora i mitja, aproximadament, i estaran impartides per un professional del sector.

A més, també es durà a terme l’elaboració d’un document de lectura fàcil dirigit a les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament per a proporcionar-los informació sobre la figura del notari, les seves funcions i quins són els seus drets en el moment de formalitzar qualsevol actuació de tipus jurídic: testaments, compravendes, capítols matrimonials o atorgar un poder. De la mateixa forma, també s’elaborarà un document dirigit als notaris amb alguns suggeriments per a oferir suport a una persona amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament en el moment d’acudir a la notaria.

El Col·legi, per part seva, es compromet a la divulgació i promoció d’accions informatives i de sensibilització, vinculant-les, quan sigui oportú, a la Fundació Privada del Col·legi Notarial de Catalunya, entitat sense ànim de lucre que té com a principal objectiu social donar ajuda i suport a col·lectius desfavorits i vulnerables.

A més, totes dues parts duran a terme un seguiment conjunt de la implantació de la normativa civil vigent a cada moment, en aquells àmbits que afectin les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament, amb la finalitat d’adaptar el conveni al marc legislatiu corresponent.

 

DESCARREGA LA NOTA DE PREMSA