NP| Dincat, La Unió i CCPC urgeixen al Govern dignificar el finançament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat

  • Les tres organitzacions asseguren que la situació econòmica i financera de les entitats del sector és molt preocupant i cal augmentar immediatament els mòduls i tarifes dels serveis
  • Assegurar la viabilitat de les entitats, garantir una atenció basada en la qualitat, i establir unes bones condicions laborals per als treballadors són les prioritats del sector


Dimecres, 22 de desembre de 2021.- Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, La Unió Catalana d’Hospitals i la Coordinadora Catalana de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC), demanen al Govern de la Generalitat i, en concret, al Departament de Drets Socials, que acordi amb el sector un increment de les tarifes que financen els serveis i suports que presten les entitats a les persones amb discapacitat. La demanda conjunta neix de la necessitat d’impulsar mesures urgents per tal garantir la qualitat en l’atenció, la millora dels salaris dels professionals que tenen cura de les persones i la sostenibilitat econòmica de les entitats.

En aquest sentit, les tres organitzacions asseguren que la situació econòmica i financera dels serveis d’atenció a les persones del col·lectiu és molt preocupant i la necessitat d’augmentar els mòduls i tarifes dels serveis de la Cartera de Serveis Socials és molt urgent. Cal tenir en compte que el sector arrossega l’infrafinançament patit a conseqüència de més d’una dècada perduda a causa de la congelació i retallada dels mòduls. Una realitat que compromet, en molts casos, l’atenció prestada als diferents col·lectius als quals representen. Però, també, suposa una amenaça per a la sostenibilitat de les entitats i les condicions laborals dels treballadors, que estan directament vinculades a aquests mòduls i tarifes que fa anys que no s’actualitzen degudament. Com a mostra d’aquest neguit, durant els darrers anys, el sector ha reivindicat una millora del finançament d’aquests serveis que permeti posar fi a aquesta delicada situació. En concret, el període 2019-2021 el sector, sota el paraigua de La Confederació del Tercer Sector, reclamava un 21,3% d’increment en tots els serveis per poder recuperar-se de la dècada perduda. Si bé és cert que durant els darrers dos anys s’han produït alguns increments dels mòduls de determinats serveis, aquests augments han estat poc rellevants i insuficients i no només no han servit per satisfer les demandes i reivindicacions del sector, sinó que també han quedat molt lluny dels imports als quals s’havia compromès l’anterior Govern. A això cal afegir  l’incompliment del compromís per aquest any 2021, en què no s’ha produït cap increment, i la falta de propostes i concrecions de cara al 2022.

A aquesta realitat injustificable i continuada en el temps, s’hi sumen també els sobre costos derivats de la pandèmia, als quals van haver de fer front les entitats per a poder garantir com calia la salut i atenció de les persones que acompanyen. A pesar que el Govern va aprovar uns increments extraordinaris de mòduls per cobrir aquests sobre costos, aquests van ser del tot insuficients i no van cobrir els primers 6 mesos de pandèmia. A més, de moment, només s’han aplicat als serveis concertats, deixant sense cobrir la despesa extra assumida per les entitats que es troben en règim de subvenció i que presten exactament els mateixos serveis als mateixos col·lectius.

Per tot plegat, Dincat, La Unió i la CCPC urgeixen prendre accions al respecte i insisteixen en la necessitat de comptar amb la participació de les entitats representatives per trobar solucions ajustades a les veritables realitats i necessitats de cada col·lectiu.

Descarrega la nota de pemsa