Serveis a famílies

El fet de tenir un fill o filla amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) genera tot un seguit de situacions addicionals i desconegudes per a la família, que la fa susceptible de merèixer una atenció especial.

Dincat representa el col·lectiu d’aquestes famílies de Catalunya davant les administracions públiques i la societat, els ofereix serveis i atenció –habitualment per mitjà de les entitats associades- i reivindica l’exercici dels drets de les persones amb amb discapacitat intel·lectual i el desenvolupament (DID) i les seves famílies en totes les xarxes, taules i confederacions en l’àmbit nacional, estatal i internacional.

Entenem el concepte de família en sentit ampli, com “el conjunt de persones que es donen suport i tenen cura els uns dels altres de forma regular” (Park, Hoffman, Marquis, Turnbull, Poston, Mannan, Wang i Nelson, 2003). Així, un familiar ho és quan se’n consideri part i sigui valorat com a tal, sense necessitat de que les persones estiguin relacionades per vincles de sang, matrimoni o adopció.

Dincat defensa i serveix a aquest col·lectiu de persones, famílies i entitats per assolir una societat plenament inclusiva, on es valori positivament la diferència i on s’assoleixi un projecte de vida plena per a totes les persones amb DID.

Desenvolupa la seva missió des de diferents entitats: una Federació de representació política, una Associació empresarial de representació patronal, una Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes amb DID i una Fundació de programes i serveis propis.

Serveis a les famílies

Dincat actua normalment per mitjà de les entitats associades, que presten serveis a les persones i famílies i defensen individualment els seus drets.

Els representants de les famílies en aquestes entitats conformen l’àrea de Famílies i Associacionisme de la Federació, l’objectiu de la qual és promoure l’associacionisme i la participació de les famílies en les entitats associades, així com la planificació, execució i seguiment de campanyes d’incidència política en defensa dels drets del col·lectiu.

Per una altra banda, Dincat desenvolupa el Programa d’Atenció Familiar (PAF), que dóna suport a la tasca d’atenció a famílies que duen a terme les entitats associades, i ofereix informació i serveis a les famílies que s’hi apropen

Famílies i Associacionisme

L’Àrea de Famílies de Dincat Federació dóna suport a totes aquelles famílies que tenen un membre amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, per mitjà de la defensa dels drets del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) i la promoció de l’associacionisme entre les famílies de les entitats associades a Dincat.

Què fa l’àrea?

El treball habitual de l’àrea se centra en:

 • Dinamitzar les campanyes i accions d’incidència que es facin arreu de Catalunya per millorar els drets de les persones amb DID, i donar-les suport.
 • Promoure la participació activa de les famílies en les entitats associades, en els seus òrgans de govern o en les associacions específiques quan n’hi hagi.
 • Recaptar informació de les activitats que duen a terme les famílies arreu de Catalunya.
 • Traslladar a la Junta Directiva de la Federació les inquietuds, els problemes i reptes de les famílies.
 • Col·laborar en els estudis i investigacions que es realitzin per incrementar el coneixement de la situació de les persones amb DID i les seves famílies arreu del territori.
 • Potenciar la realització d’activitats dirigides a les famílies per part de les entitats associades.
 • Implicar les famílies –per mitjà dels seus representants en les entitats- en la provisió i millora dels serveis que ofereixen les entitats.
 • Impulsar, organitza i dinamitzar el “Fòrum de famílies” com a òrgan consultiu de la Federació.

A més d’això, Dincat organitza –des de la seva Fundació (veure Programa d’Atenció Familiar)- un seguit de programes i activitats que tenen com a finalitat la millora de la seva qualitat de vida. Aquests programes es desenvolupen o bé per mitjà de les entitats associades o bé de forma directa quan és necessari.

Destinataris

Totes les famílies amb un membre amb DID de Catalunya, a través de les entitats associades.

Programa d'Atenció Familiar (PAF)

El Programa d’Atenció Familiar (PAF) desenvolupa un conjunt d’activitats dirigides a les famílies, mitjançant el suport d’aquelles entitats federades interessades a millorar la qualitat de vida de les famílies amb un membre amb discapacitat intel·lectual.

Què fa el programa?

Promoure i potenciar entre les entitats associades els suports adreçats a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), amb l’objectiu que se sentin acompanyades al llarg del seu cicle vital.

Aquest objectiu es tradueix en els següents punts:
 • Potenciar la realització d’activitats dirigides a les famílies per part de les entitats associades.
 • Informar i assessorar les entitats pel que fa el desenvolupament d’activitats dirigides a les famílies.
 • Oferir formació a les entitats sobre aquells temes que es relacionen amb el desenvolupament d’activitats dirigides a les famílies.
 • Potenciar la dinamització de les entitats associades, oferint espais de suport tècnic per als professionals que desenvolupen les activitats dirigides a les famílies.
 • Desenvolupar activitats innovadores relacionades amb les necessitats que emergeixen de les investigacions, ajustant el programa a la seva realitat actual.
 • Oferir informació, assessorament i recursos, a petició de les entitats associades, a algunes famílies que requereixen algun suport puntual.
Activitats del Programa
 • Promoció del “Servei d’Atenció a Famílies especialitzat en discapacitat intel·lectual” (SAFDID) entre les entitats associades
 • Pare a pare
 • Grups de suport familiar
 • Taller de germans
 • Informació i orientació a famílies
 • Formació a famílies, personal de suport (cangurs), professionals i voluntaris
 • Servei de Respir
 • Trobada de famílies