Què fem

Dincat agrupa més de 300 entitats que defensen els drets i donen serveis a 31.000 persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

El projecte de Dincat s’articula per mitjà de les entitats d’iniciativa social sense afany de lucre que se n’han associat. Aquestes entitats aposten per potenciar l’economia social al servei del col·lectiu al qual defensen, i tenen com a identitat bàsica i constitutiva pertànyer al Tercer Sector Social.

Totes les entitats associades formen part de Dincat Federació, que les representa a nivell polític i vetlla per la defensa dels drets col·lectius de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), així com els de les seves famílies. A més, aquelles entitats que tenen serveis i personal contractat formen part de Dincat Associació empresarial, que defensa els interessos empresarials dels socis i representa les entitats davant els agents socials. Aquesta Associació empresarial aplega, de forma extraordinària, algunes entitats d’altres àmbits de la discapacitat i de la malaltia mental que li deleguen la seva representació patronal.

Valors en què es fonamenta Dincat

Valors1Dincat es vol guiar sempre, en la seva actuació, pels principis de solidaritat entre els membres, cohesió interna, transparència, agilitat, eficàcia, qualitat de gestió, compromís d’incidir en l’entorn i participació democràtica.

Les entitats associades es comprometen a treballar de manera compartida per esdevenir cada cop més:

 • Compromeses amb les persones i amb la seva finalitat missional, perquè la defensa dels drets, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) sigui sempre l’objectiu final i el principi essencial de tota actuació.
 • Transparents en la seva gestió.
 • Competents, treballant per l’eficàcia i l’eficiència de les seves actuacions.
 • Sostenibles, buscant activitats que permetin la continuïtat d’aquestes organitzacions.
 • Participatives per a tots els seus grups d’interès i col·lectius involucrats.

Cartera de serveis de Dincat a les entitats

EntitatsDincat ofereix tot un seguit de serveis a les entitats, que van des de la incidència política, la sensibilització social o la representació col·lectiva fins a la formació continuada dels i les professionals o els serveis d’informació i assessorament.

Serveis d’incidència pública:

 • Campanyes de sensibilització social per assolir una societat plenament inclusiva.
 • Difusió pública de la problemàtica i de la situació del sector. Servei de premsa, comunicats i convocatòries a mitjans de comunicació
 • Publicacions de temes d’interès per al sector, d’estudis i d’investigacions.
 • Observatori de drets de les persones amb DID. Informe semestral.
 • Estudis i recerca sobre persones, famílies i entitats.
 • Activitats de promoció del voluntariat a les entitats associades.
 • Promoció de l’autonomia dels autogestors.

Serveis d’informació i d’assessorament:

 • Butlletí quinzenal de notícies “L’Informatiu Dincat”
 • Pàgina web amb informació actualitzada del sector. Presència i participació a xarxes socials.
 • Circular setmanal sobre normativa legal.
 • Informació, assessorament i seguiment de convocatòries de subvencions públiques i privades.
 • Estadístiques i recull de dades de l’evolució del sector i comparativa amb altres sectors propers.
 • Estadístiques sobre centres i serveis.
 • Informació i difusió d’ofertes de contractació de serveis.
 • Servei d’assessorament jurídic a entitats associades.

Representació col·lectiva

 • Negociació de models d’atenció, concerts, mòduls econòmics, condicions de treball de les entitats i cartera de serveis socials per al col·lectiu.
 • Negociació de convenis col·lectius.
 • Resolució de consultes particulars d’entitats associades.

Serveis de formació i d’intercanvi entre entitats:

 • Informació sobre temes de qualitat i promoció de sistemes de qualitat entre les entitats associades.
 • Banc de recursos telemàtic amb material pedagògic, bones pràctiques, protocols d’actuació, etc.
 • Activitats de formació continuada per a directius i directives d’entitats, per a professionals, voluntaris, famílies i persones amb discapacitat.
 • Organització de jornades, seminaris i tallers d’interès per a les entitats associades.

Coordinació i gestió de programes:

 • Promoció del “Servei d’atenció a famílies” (SAFDID) entre les entitats associades.
 • Coordinació de subvencions que es demanen i distribueixen des de Dincat.
 • Programa de vacances.
 • Programa de cooperació internacional.
 • Projectes d’interès per a la millora de la gestió de les entitats.
 • Relació amb el sector privat. Promoció de la responsabilitat social corporativa.

Desenvolupament de programes propis al servei de les persones i famílies:

 • Desavantatge social (Programa Accepta – Presons- i Programa Immigrants).
 • PADIVA – Pluridiscapacitat-.
 • Programa Atenció a Famílies (PAF).

Atenció a les entitats

Dincat disposa d’una “Unitat d’atenció a les entitats”. Per a qualsevol dubte que tingueu, podeu trucar al telèfon 93 490 16 88 i demanar per la unitat (Carme López), o bé escriure a clopez@dincat.cat. La Unitat –darrera la qual hi ha un equip de persones que coordinen el treball federatiu i patronal de les diferents àrees –es compromet a donar-vos resposta a la qüestió plantejada en 48 hores, esdevenint així la porta d’entrada a Dincat per a les necessitats dels associats.

Com formar part de Dincat

Qualsevol entitat sense ànim de lucre que vulgui formar part de Dincat s’ha de posar en contacte amb nosaltres (fmascaro@dincat.cat) i adjuntar els estatuts de l’entitat que sol·licita associar-se, que haurà de ser aprovada –amb informe previ del Consell del grup- per les Juntes Directives de Federació, Associació empresarial o Federació d’associacions de mares i pares, segons la naturalesa de l’entitat sol·licitant (si és una entitat amb serveis i personal contractat, si és una associació de pares, etc).

En demanar l’afiliació a una Entitat del grup (Federació, Associació empresarial, etc) s’està demanant l’afiliació al Grup i a aquelles Entitats a què té dret el futur soci segons les seves característiques.

En el moment de l’afiliació cal tenir en compte el següent:

 • Totes les entitats sense ànim de lucre que treballin principalment en discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) són membres de la Federació.
 • Totes les associacions de mares i pares d’alumnes amb DID són també membres de la Federació específica corresponent (Dincat FAMPADI).
 • Són membres de l’Associació empresarial:
  • 1. Les entitats que compleixen les condicions per ser membres de la Federació i tenen serveis i professionals contractats.
  • 2. Les entitats sense ànim de lucre (ESAL) del sector d’altres discapacitats o malaltia mental que coincideixen en valors i volen compartir el projecte defensat pel grup en l’àmbit patronal.
  • 3. Excepcionalment, empreses mercantils vinculades a grups socials, el funcionament intern de les quals està d’acord amb els valors de Dincat, segons consti en els seus Estatuts i amb un informe preceptiu favorable del Consell del grup abans de la seva admissió.