Entidades y servicios

ADISGA - Associació de familiars de Discapacitats Intel.lectuals de Gavà

ADISGA - Associació de familiars de Discapacitats Intel.lectuals de Gavà

Datos de contacto

C/ Mestre de Falla, 11

08850 Gavà - Baix Llobregat

adisga.gava@gmail.com

Centros de que dispone

ADISGA - Associació de familiars de Discapacitats Intel.lectuals de Gavà · Baix Llobregat (Barcelona)