Ofertes

Educador de suport

Dades de contacte
Persona de contacte:
Sandra Arumi
Telèfon de contacte:
934607722
Nom de l'entitat:
Fundació Badalona Capaç
Correu electrònic:
sarumi@cointegra.net
Dades de l'oferta de treball
Data límit de recepció de candidatures:
04/08/2018
Població:
Badalona
Tipus de treball:
Remunerat
Jornada:
Jornada completa
Salari:
Segons conveni de tallers de disminuïts
Funcions:
La Fundació Badalona Capaç es una entitat sense ànim de lucre que dona ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Busquem una persona per donar els suports necessaris per desenvolupar el Pla d’Atenció Individual de les persones usuàries de Cointegra segons el Model Social de la Discapacitat i el Model Multidimensional de Qualitat de Vida. Les funcions del lloc de feina són: • Col·laborar en l’avaluació de la QdV de les persones usuàries de l’equip i promoure la millora en les seves vuit dimensions: Desenvolupament Personal, Autodeterminació, Relacions Interpersonals, Inclusió Social, Drets, Benestar Emocional, Benestar Físic i Benestar Material. • Conèixer a les persones del seu equip, tractant de detectar interessos, fites, somnis, preferències, punts forts, capacitats, habilitats, etc. • Conèixer l’entorn de la persona per establir i potenciar els suports naturals amb els que conten les persones usuàries de l’equip per una inclusió real i efectiva a la comunitat. • Portar a terme la planificació basada en les necessitats de suport, objectius i interessos individuals de totes les persones usuàries de l’equip. • Col·laborar en el desenvolupament (pensar, escriure i portar a terme) de projectes per tal d’oferir oportunitats de formació i desenvolupament personals segons els interessos de les persones usuàries de l’equip. • Establir relacions positives, properes i de confiança a través de l’escolta activa amb les persones usuàries de l’equip. • Facilitar que les persones usuàries participen de forma real i efectiva en el funcionament de l’equip. • Adaptar la informació i els materials per garantir la seva accessibilitat a les persones usuàries. Horari de 9:00 a 17:00. Tipus de treball: Borsa de treball per l’entitat per poder cobrir baixes / suplències
Requisits:
Diplomatura o grau en Educació Social o Mòdul Superior en Integració Social. Experiència en dinamització de grups; Experiència en l’àmbit de la Discapacitat Intel·lectual; Experiència amb col·lectius amb risc d’exclusió social. Coneixement del Model Social de la Discapacitat, Model de Qualitat de Vida (QdV) i Planificació Centrada en la Persona (PCP). Nivell C (Català). Habilitats de desenvolupament, planificació i implementació de projectes; Capacitat d’aprenentatge; Capacitat d’aplicar els conceptes a la pràctica; Gestió del temps (priorització) i de l’estrès; Comunicació assertiva; Acompanyament a les persones; Dinamització de grups; Treball cooperatiu (treball en equip, empoderament, reconeixement de les individualitats de l’equip); Gestió de conflictes, mediació i conciliació; Obertura al canvi; Creativitat. Imprescindible creure en les persones i sentit ètic. Disposar de molt bones habilitats comunicatives i capacitat per gestionar un equip de treballadors de manera efectiva i àgil. Alta capacitat d'adaptació a situacions noves.