Valors en què es fonamenta Dincat

Valors1Dincat es vol guiar sempre, en la seva actuació, pels principis de solidaritat entre els membres, cohesió interna, transparència, agilitat, eficàcia, qualitat de gestió, compromís d’incidir en l’entorn i participació democràtica.

Les entitats associades es comprometen a treballar de manera compartida per esdevenir cada cop més:

  • Compromeses amb les persones i amb la seva finalitat missional, perquè la defensa dels drets, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) sigui sempre l’objectiu final i el principi essencial de tota actuació.
  • Transparents en la seva gestió.
  • Competents, treballant per l’eficàcia i l’eficiència de les seves actuacions.
  • Sostenibles, buscant activitats que permetin la continuïtat d’aquestes organitzacions.
  • Participatives per a tots els seus grups d’interès i col·lectius involucrats.