Compromís amb la transparència

El govern espanyol ha aprovat la Llei de la Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (Llei 19/2013 de 9 de desembre) que afecta diverses organitzacions, entre les quals les entitats sense ànim de lucre.

Les entitats socials, per la nostra naturalesa i per coherència amb la nostra missió i valors, estem compromeses amb la societat i, sobretot, amb les persones a les quals atenem i donem suport. És per això que des de Dincat, i més enllà de l’obligació legal, creiem que hem d’oferir una informació clara i transparent sobre com es governa i gestiona l’entitat. Disposeu de totes aquestes dades en els diversos apartats de "Qui som", que tenen informació relacionada amb la nostra estructura institucional, organitzativa, econòmica i pressupostària.

Si voleu qualsevol informació addicional o aclariment sobre la documentació publicada, ens podeu fer arribar una sol·licitud al mail info@dincat.cat, on haureu de fer constar:

a) La vostra identitat.

b) La informació que sol·liciteu.

c) Una direcció de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.