Taller de germans

germans

Es tracta d’una activitat de caire lúdic en què un grup de germans i germanes de persones amb discapacitat intel·lectual s’expressen, comparteixen, posen en comú i aprenen de les seves experiències.

Des de Dincat es potencia i promociona la creació d’aquests tallers, oferint suport econòmic, tècnic i formatiu als professionals de les entitats que vulguin participar de l’activitat.

Aquests grups els integren entre sis i dotze nens o joves que són germans de persones amb discapacitat intel·lectual. Poden estar formats per germans que comparteixin diferents criteris (discapacitat que tingui el germà, germans de la persona amb discapacitat que assisteixin a la mateixa escola, l’edat del germà amb discapacitat, etc) i amb edats evolutives similars.

Objectius

En relació al nen o al jove que hi participa:

 • Evitar sentiments de soledat i diferència.
 • Afavorir l’expressió de la vivència.
 • Promoure l’autoestima i el creixement personal dels membres del grup.
 • Crear un espai d’intercanvi i habilitats que els resultin útils en la vida quotidiana.
 • Adquirir nous coneixements i habilitats que els resultin útils en la vida quotidiana.

En relació a la discapacitat:

 • Millorar la comprensió de la discapacitat.
 • Reconèixer les característiques del germà amb discapacitat intel·lectual.
 • Intercanviar informació sobre la discapacitat.
 • Aclarir dubtes i confusions.

En relació als pares:

 • Orientar els pares en l’atenció del seu fill sense discapacitat.
 • Oferir noves orientacions d’actuacions si és necessari.

Contacte

Olga González ogonzalez@dincat.cat