Subvencions i legislació

 • RESOLUCIÓ TSF/2662/2016, de 22 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa Aracoop, en l'exercici 2016. (DOGC  7256, de 28.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 28/11/2016
 • ORDRE TSF/315/2016, de 22 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa Aracoop. (DOGC 7255,de 25.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 25/11/2016
 • ORDRE ENS/313/2016, de 14 de novembre Funcionament de serveis

  Per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència. (DOGC 7254, de 24.11.2016)

   

  • Departament d'Ensenyament
  • 24/11/2016
 • ORDRE TSF/311/2016, de 15 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la que s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars. (DOGC 7252, de  22.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 22/11/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/2592/2016, de 16 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2016, per a la concessió dels ajuts destinats a subvencionar el desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en el Projectes Singulars. (DOGC 7252, de  22.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 22/11/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/2591/2016, de 18 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització de les actuacions del programa d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació. (DOGC 7252, de  22.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 22/11/2016
 • ORDRE TSF/310/2016, de 17 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació. (DOGC 7252, de  22.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 22/11/2016
 • RESOLUCIÓ ENS/2565/2016, de 16 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2016-2017. (DOGC  7250,de 18.11.2016)

   

  • Departament d'Ensenyament
  • 18/11/2016
 • ORDRE ENS/308/2016, de 14 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC) (DOGC  7249,de 17.11.2016)

   

  • Departament d'Ensenyament
  • 17/11/2016
 • ORDRE ENS/303/2016, de 14 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció. (DOGC 7249, de 17.11.2016)

   

  • Departament d'Ensenyament
  • 17/11/2016