Subvencions i legislació

 • Resolución de 28 de marzo de 2014 Subvencions i ajuts

  Del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones para las actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año 2014. (BOE núm. 97 de 22/04/2014)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 22/04/2014
 • Resolució EMO/798/2014, d'1 d'abril Subvencions i ajuts

  D'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6603 de 14/04/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 14/04/2014
 • Resolució EMO/797/2014, de 2 d'abril Subvencions i ajuts

  De 2 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona't, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6603 de 14/04/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 14/04/2014
 • Resolució EMO/796/2014, d'1 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa d'Internacionalització Agrupada, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6603 de 14/04/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 14/04/2014
 • Ordre EMO/104/2014, de 28 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts en forma d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir, en el seu finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions, i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2014. (DOGC núm. 6600 de 09/04/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 09/04/2014
 • Ordre EMO/103/2014, de 3 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import màxim per a l'any 2014. (DOGC núm. 6599 de 08/04/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 08/04/2014
 • Decret 45/2014, d'1 d'abril Funcionament de serveis

  De modificació del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç. (DOGC núm. 6596 de 03/04/2014)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 03/04/2014
 • Ordre EMO/91/2014, de 26 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6594 de 01/04/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 01/04/2014
 • Resolució BSF/666/2014 Convenis de col·laboració

  De 21 de març, per la qual es dóna publicitat als convenis subscrits pel Departament de Benestar Social i Família durant l'any 2013. (DOGC núm. 6591 de 27/03/2014)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 27/03/2014
 • Resolució BSF/665/2014 Subvencions i ajuts

  De 20 de març, per la qual es dóna publicitat a les subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Departament de Benestar Social i Família durant l'any 2013. (DOGC núm. 6591 de 27/03/2014)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 27/03/2014