Subvencions i legislació

 • Ordre ENS/246/2015, de 27 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs escolar 2015-2016. (DOGC núm. 6941 de 24/08/2015)

  • Departament d'Ensenyament
  • 24/08/2015
 • Ordre ENS/249/2015, de 27 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2015-2016. (DOGC núm. 6941 de 24/08/2015)

  • Departament d'Ensenyament
  • 24/08/2015
 • Ordre ENS/247/2015, de 27 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs 2015-2016. (DOGC núm. 6941 de 24/08/2015)

  • Departament d'Ensenyament
  • 24/08/2015
 • Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost Subvencions i ajuts

  De modificació de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i la convocatòria anticipada per a l'any 2016. (DOGC núm. 6933 de 12/08/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 12/08/2015
 • Resolución de 29 de julio de 2015

  de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2015, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. (BOE núm. 191, de 11/08/2015)

  • 11/08/2015
 • Llei 25/2015, del 30 de juliol Diversos

  del voluntariat i de foment de l'associacionisme. (DOGC núm. 6930 de 07/08/2015)

  • Departament de la Presidència
  • 07/08/2015
 • Ordre EMO/243/2015, de 29 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria destinada a les entitats sense ànim de lucre per a l'any 2015. (DOGC núm. 6929 de 06/08/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 06/08/2015
 • Resolución de 24 de julio de 2015 Subvencions i ajuts

  de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para el curso académico 2015-2016. (BOE núm. 183, de 01/08/2015)

  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  • 01/08/2015
 • Ordre EMO/228/2015, de 17 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6920 de 24/07/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 24/07/2015
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio Diversos

  de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (BOE núm. 175 de 23/07/2015)

  • Jefatura del Estado
  • 23/07/2015