Subvencions i legislació

 • Ordre EMO/288/2014, de 25 de setembre Subvencions i ajuts

  Que modifica l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre. (DOGC núm. 6717 de 30/09/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 30/10/2014
 • Edicte de 13 d'octubre de 2014 Diversos

  Pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD) en l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC núm. 6734 de 23/10/2014)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 23/10/2014
 • Ordre EMO/308/2014, de 15 d'octubre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6733 de 22/10/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 22/10/2014
 • Resolución de 13 de octubre de 2014 Subvencions i ajuts

  De la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas de Discapacitados, para instalaciones y equipamientos deportivos. (BOE núm. 255 de 21/10/2014)

  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  • 21/10/2014
 • Ordre BSF/304/2014, de 17 de setembre Diversos

  Per la qual es regula la concessió del reconeixement de la formació d'interès en serveis socials per a activitats de formació continuada per part del Departament de Benestar Social i Família. (DOGC núm. 6730 de 17/10/2014)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 17/10/2014
 • Ordre EMO/302/2014, de 2 d'octubre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014 (DOGC núm. 6726 de 13/10/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 13/10/2014
 • Resolución de 23 de septiembre de 2014 Subvencions i ajuts

  de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE núm. 246 de 10/10/2014)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 10/10/2014
 • Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre Diversos

  Por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. (BOE núm. 231 de 23/09/2014)

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 23/09/2014
 • Resolución de 28 de julio de 2014 Subvencions i ajuts

  del Real Patronato sobre Discapacidad,por la que se convoca la concesión del premio Reina Sofía 2014 deTecnologías de la Accesibilidad. (BOE núm. 222 de 12/09/2014)

   

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 12/09/2014
 • Resolución de 19 de agosto de 2014 Subvencions i ajuts

  del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades y organizaciones no gubernamentales para actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2014. (BOE núm. 219 de 09/09/2014)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 09/09/2014