Subvencions i legislació

 • Resolució EMO/948/2015, de 27 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, per a l'any 2014. (DOGC núm. 6869 de 12/05/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 12/05/2015
 • Resolució EMO/947/2015, de 28 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, durant l'any 2014. (DOGC núm. 6869 de 12/05/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 12/05/2015
 • Edicte de 29 d’abril de 2015 Diversos

  Pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d'ordre per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn (DOGC núm. 6866 de 07/05/2015)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 07/05/2015
 • Ordre ENS/109/2015, de 23 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2014-2015. (DOGC núm. 6865 de 06/05/2015)

  • Departament d'Ensenyament
  • 06/05/2015
 • Resolució EMO/828/2015, de 23 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Empresa i Ocupació durant l'any 2014 (DOGC núm. 6864 de 05/05/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 05/05/2015
 • Real Decreto 291/2015, de 17 de abril Diversos

  Por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE núm. 104, de 01/05/2015)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 01/05/2015
 • Ordre EMO/103/2015, de 22 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6861, de 29/04/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 29/04/2015
 • Edicte de 23 d’abril de 2015 Subvencions i ajuts

  Pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d'ordre sobre les formes de justificació de les subvencions. (DOGC núm. 6860, de 28/04/2015)

  • Departament d'Economia i Coneixement
  • 28/04/2015
 • Ordre EMO/93/2015, de 10 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6856, de 22/04/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 22/04/2015
 • Resolució ENS/683/2015, de 7 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2014. (DOGC núm. 6851, de 15/04/2015)

  • Departament d'Ensenyament
  • 15/04/2015