Subvencions i legislació

 • Acord GOV/170/2014, de 9 de desembre Subvencions i ajuts

  Pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans econòmics corresponents (DOGC núm. 6768 de 11/12/2014)

  • Departament de la Presidència
  • 11/12/2014
 • Ordre ENS/351/2014, de 3 de desembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'amplia la dotació pressupostària destinada a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6767 de 10/12/2014)

  • Departament d'Ensenyament
  • 10/12/2014
 • RESOLUCIÓ JUS/2693/2014, de 26 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual es publiquen les subvencions atorgades a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes i programes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i centres de la jurisdicció de menors, així com aquells destinats a l'execució de mesures penals a la comunitat i de medi obert, duts a terme durant l'anualitat 2014. (DOGC núm. 6763 de 03/12/2014)

  • Departament de Justícia
  • 03/12/2014
 • RESOLUCIÓ EMO/2684/2014, de 24 de novembre Subvencions per formació

  Per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans de formació d'oferta per a persones treballadores i per a la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2013. (DOGC núm. 6762 de 02/12/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 02/12/2014
 • RESOLUCIÓ EMO/2681/2014, de 27 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual es fa pública la tercera ampliació per a l'exercici 2014 dels imports màxims destinats a la concessió de la subvenció adreçada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball. (DOGC núm. 6762 de 02/12/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 02/12/2014
 • RESOLUCIÓ EMO/2680/2014, de 27 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual es modifica per segona vegada l'import màxim per a l'exercici 2014 destinat a la concessió de subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball. (DOGC núm. 6762 de 02/12/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 02/12/2014
 • Resolució EMO/2607/2014, de 20 de novembre Subvencions i ajuts

  D'ampliació de l‘import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu l'Ordre EMO/308/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6756 de 24/11/2014)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 24/11/2014
 • Resolució EMO/2578/2014, de 17 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual es fa pública la segona ampliació per a l'exercici 2014 dels imports màxims destinats a la concessió de la subvenció adreçada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball. (DOGC núm. 6755 de 21/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 21/11/2014
 • Ordre EMO/341/2014, de 12 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6755 de 21/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 21/11/2014