Subvencions i legislació

 • Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer Subvencions i ajuts

  Per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016. (DOGC núm. 6815, de 20/02/2015)

  • Departament d'Ensenyament
  • 20/02/2015
 • Resolució JUS/228/2015, de 13 de febrer Diversos

  Per la qual es designa l'òrgan departamental al qual s'atribueix la condició d'unitat d'informació en matèria de transparència i informació pública del Departament de Justícia. (DOGC núm. 6813, de 18/02/2015)

   

  • Departament de Justícia
  • 18/02/2015
 • Resolución de 21 de enero de 2015 Subvencions i ajuts

  Del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013. (BOE núm. 41 de 17/02/2015)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 17/02/2015
 • Correcció d'errades Diversos

  A la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm. 6809, de 12/02/2015)

  • Departament de la Presidència
  • 12/02/2015
 • Ordre BSF/25/2015, de 4 de febrer Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.. (DOGC núm. 6808, de 11/02/2015)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 11/02/2015
 • Subvencions i ajuts
  • Altres
  • 10/02/2015
 • Subvencions i ajuts
  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 06/02/2015
 • Diversos
  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 05/02/2015
 • Diversos
  • Departament d'Ensenyament
  • 04/02/2015
 • Subvencions i ajuts
  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 03/02/2015