Subvencions i legislació

 • Resolució EMO/2560/2015, d'11 de novembre Subvencions i ajuts

  D'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu l'Ordre EMO/291/2015, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6961, de 22.9.2015). (DOGC núm. 6997 de 13/11/2015)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 13/11/2015
 • Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Diversos

  por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE núm. 272, de 13/11/2015)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 13/11/2015
 • Ordre ENS/331/2015, de 28 d'octubre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016. (DOGC núm. 6988 de 02/11/2015)

   

  • Departament d'Ensenyament
  • 02/11/2015
 • Resolució EMO/2408/2015, de 28 d'octubre Subvencions i ajuts

  Per la qual es publica la segona ampliació de l'import màxim per a l'exercici 2015 destinat a la concessió de subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball. (DOGC núm. 6988 de 02/11/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 02/11/2015
 • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre Seguretat social

  Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (BOE núm. 261, de 31/10/2015)

   

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 31/10/2015
 • Resolució EMO/2395/2015, de 28 d'octubre Subvencions i ajuts

  D'ampliació de l’import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu l'Ordre EMO/212/2015, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6987 de 30/10/2015)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 30/10/2015
 • Ley 48/2015, de 29 de octubre Diversos

  de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE núm. 260, de 30/10/2015)

   

  • Jefatura del Estado
  • 30/10/2015
 • Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre Diversos

  Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. (BOE núm. 255, de 24/10/2015)

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 24/10/2015
 • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre Diversos

  Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE núm. 255, de 24/10/2015)

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 24/10/2015
 • Ordre EMO/322/2015, de 14 d'octubre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6981 de 22/10/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 22/10/2015