Subvencions i legislació

 • RESOLUCIÓ TSF/2765/2016, de 2 de desembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions d'un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016. (DOGC  7263, de 9.12.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 09/12/2016
 • ORDRE TSF/321/2016, d'1 de desembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per a un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball.  (DOGC 7263, de 9.12.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 09/12/2016
 • Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre Diversos

  Por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. (BOE 292, de 03/12/2016)

  • Jefatura del Estado
  • 03/12/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/2729/2016, de 24 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre convocatòria anticipada, per a l'any 2017, en relació amb la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC 7259, de 1.12.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 01/12/2016
 • ORDRE TSF/318/2016, de 22 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC  7257, de 29.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 29/11/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/2662/2016, de 22 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa Aracoop, en l'exercici 2016. (DOGC  7256, de 28.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 28/11/2016
 • ORDRE TSF/315/2016, de 22 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa Aracoop. (DOGC 7255,de 25.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 25/11/2016
 • ORDRE ENS/313/2016, de 14 de novembre Funcionament de serveis

  Per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència. (DOGC 7254, de 24.11.2016)

   

  • Departament d'Ensenyament
  • 24/11/2016
 • ORDRE TSF/311/2016, de 15 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la que s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars. (DOGC 7252, de  22.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 22/11/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/2592/2016, de 16 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2016, per a la concessió dels ajuts destinats a subvencionar el desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en el Projectes Singulars. (DOGC 7252, de  22.11.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 22/11/2016