Subvencions i legislació

 • ORDRE TSF/119/2016, de 17 de maig

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball. (DOGC núm. 7125 de 23/05/2016)

  • 23/05/2016
 • ORDRE TSF/118/2016, de 17 de maig

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball. (DOGC núm. 7125 de 23/05/2016)

  • 23/05/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/1268/2016, de 12 de maig Estructura, nomenaments i càrrecs

  De cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). (DOGC núm. 7125 de 23/05/2016).

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 23/05/2016
 • Resolución de 25 de abril de 2016, del Real Patronato sobre Discapacidad Subvencions i ajuts

  Por la que se convoca la concesión de los Premios Reina Letizia 2016 de Prevención de la Discapacidad (BOE 119, 17/05/2016)

   

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 17/05/2016
 • Resolución de 25 de abril de 2016, del Real Patronato sobre Discapacidad Subvencions i ajuts

  Por la que se convoca la concesión del Premio Reina Letizia 2016 de Tecnologías de la Accesibilidad (BOE 119, 17/05/2016)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 17/05/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/1184/2016, de 4 de maig Convenis laborals

  Per la que es disposa la inscripció i la publicació del II Conveni col·lectiu de treball per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de Catalunya (codi de conveni núm. 79002585012007) (DOGC núm. 7120 de 13/05/2016).

   

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 13/05/2016
 • ORDRE TSF/101/2016, de 2 de maig

  Per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria extraordinària de subvencions a entitats per al desenvolupament d'actuacions d'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment les que tenen infants a càrrec. (DOGC núm. 7119 de 12/05/2016)

  • 12/05/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/1129/2016, de 26 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a les subvencions públiques concedides pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, durant l'any 2015 (DOGC 7114 de 05.05.2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 05/05/2016
 • III premio nacional al mejor proyecto de huerto educativo ecológico Subvencions i ajuts

  Asociación Vida Sana y Fundación Triodos lanzan el III premio nacional al mejor proyecto de huerto educativo ecológico.  Plazo de presentación de proyectos: del 01/06/2016 al 15/07/2016

  • Altres
  • 05/05/2016
 • Fundación MAPFRE- Convocatoria “ACCEDEMOS” Subvencions i ajuts

  Fundación MAPFRE lanza su IV convocatoria "ACCEDEMOS", un programa de ayudas al empleo dirigido a la contratación de personas desempleadas, mayores de 18 años y sin límite de edad, que lleven un mínimo de 3 meses en situación de desempleo.

  • Altres
  • 05/05/2016