Subvencions i legislació

 • Real Decreto 637/2014, de 25 de julio Seguretat social

  Por el que se modifica el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. (BOE núm. 181 de 26/07/2014)

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 28/07/2014
 • Resolució EMO/1738/2014, de 10 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona't, i s'obre una nova convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6672 de 25/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 25/07/2014
 • Ordre EMO/227/2014, de 25 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6672 de 25/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 25/07/2014
 • Ordre EMO/226/2014, de 22 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6672 de 25/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 25/07/2014
 • Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6672 de 25/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 25/07/2014
 • Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol Subvencions i ajuts

  Pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. (DOGC núm. 6671 de 24/07/2014)

  • Departament de la Presidència
  • 24/07/2014
 • Ordre ENS/222/2014, de 15 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2013. (DOGC núm. 6669 de 22/07/2014)

  • Departament d'Ensenyament
  • 22/07/2014
 • Ordre EMO/220/2014, de 10 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6668 de 21/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 21/07/2014
 • Ordre EMO/210/2014, de 4 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció per part de les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció i projectes d'autoocupació, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.(DOGC núm. 6664 de 15/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 15/07/2014
 • Edicte de 26 de juny de 2014 Diversos

  Pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre l'activitat artesanal. (DOGC núm. 6663 de 14/07/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 14/07/2014