Subvencions i legislació

 • Resolució EMO/2607/2014, de 20 de novembre Subvencions i ajuts

  D'ampliació de l‘import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu l'Ordre EMO/308/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6756 de 24/11/2014)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 24/11/2014
 • Resolució EMO/2578/2014, de 17 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual es fa pública la segona ampliació per a l'exercici 2014 dels imports màxims destinats a la concessió de la subvenció adreçada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball. (DOGC núm. 6755 de 21/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 21/11/2014
 • Ordre EMO/341/2014, de 12 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6755 de 21/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 21/11/2014
 • Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre Diversos

  De modificació de l'Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD) en l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC núm. 6755 de 21/11/2014)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 21/11/2014
 • Resolución de 6 de noviembre de 2014 Subvencions i ajuts

  De la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado con necesidades educativas especiales, derivadas de discapacidad, durante el curso escolar 2014-2015. (BOE núm. 282 de 21/11/2014)

  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  • 21/11/2014
 • Resolución de 6 de noviembre de 2014 Subvencions i ajuts

  de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2014-2015. (BOE núm. 282 de 21/11/2014)

  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  • 21/11/2014
 • Resolución de 6 de noviembre de 2014 Subvencions i ajuts

  De la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas con necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2014-2015. (BOE núm. 282 de 21/11/2014)

  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  • 21/11/2014
 • Ordre EMO/340/2014, de 10 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6754 de 20/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 20/11/2014
 • Resolució EMO/2525/2014, de 6 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6750 de 14/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 14/11/2014