Subvencions i legislació

 • Ordre EMO/228/2015, de 17 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6920 de 24/07/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 24/07/2015
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio Diversos

  de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (BOE núm. 175 de 23/07/2015)

  • Jefatura del Estado
  • 23/07/2015
 • Ordre ENS/223/2015, de 15 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2014. (DOGC núm. 6918 de 22/07/2015)

  • Departament d'Ensenyament
  • 22/07/2015
 • Correcció d'errades a la Llei 12/2015, del 9 de juliol Diversos

  De cooperatives (DOGC núm. 6914, de 16.7.2015). (DOGC núm. 6917 de 21/07/2015)

  • Departament de la Presidència
  • 21/07/2015
 • Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol Subvencions per formació

  Per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015. (DOGC núm. 6916 de 20/07/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 20/07/2015
 • Ordre EMO/212/2015, de 8 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6916 de 20/07/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 20/07/2015
 • Ordre ENS/210/2015, de 9 de juliol, de modificació de l'Ordre ENS/333/2014, de 10 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció i s'obre la convocatòria pública per al curs 2014-2015. (DOGC núm. 6914 de 16/07/2015)

  • Departament d'Ensenyament
  • 16/07/2015
 • Llei 13/2015, del 9 de juliol Diversos

  D'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC núm. 6914 de 16/07/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 16/07/2015
 • Llei12/2015, del 9 de juliol Diversos

  De cooperatives. (DOGC núm. 6914 de 16/07/2015)

  • Departament de la Presidència
  • 16/07/2015
 • LLEI 17/2015, del 21 de juliol, Diversos

  D'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919 de 16/07/2015)

  • Departament de la Presidència
  • 16/07/2015