Subvencions i legislació

 • Ordre EMO/340/2014, de 10 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6754 de 20/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 20/11/2014
 • Resolució EMO/2525/2014, de 6 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6750 de 14/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 14/11/2014
 • Ordre ENS/333/2014, de 10 de novembre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6750 de 14/11/2014)

  • Departament d'Ensenyament
  • 14/11/2014
 • Resolució EMO/2484/2014, de 31 d'octubre Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, durant l'any 2013. (DOGC núm. 6747 de 11/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 11/11/2014
 • Ordre EMO/325/2014, de 30 d'octubre Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la continuïtat del programa aracoop i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (DOGC núm. 6747 de 11/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 11/11/2014
 • Orden ESS/2097/2014, de 29 de octubre Subvencions i ajuts

  Por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2014, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. (BOE núm. 272 de 10/11/2014)

  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • 10/11/2014
 • Ordre EMO/324/2014, de 5 de novembre Subvencions i ajuts

  De modificació de l'Ordre EMO/314/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 (FOAP 2014). (DOGC núm. 6745 de 07/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 07/11/2014
 • Llei 13/2014, del 30 d'octubre Diversos

  D'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)

  • Departament de la Presidència
  • 04/11/2014
 • Rsolució EMO/2443/2014, de 27 d'octubre Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació i afins de caràcter ocupacional gestionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya l'any 2013. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 04/11/2014
 • RESOLUCIÓ EMO/2442/2014, de 29 d'octubre Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació per a l'any 2013. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 04/11/2014