Subvencions i legislació

 • RESOLUCIÓ TSF/1664/2016, de 4 de juliol Subvencions per formació

  Per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2016). (DOGC 7157, de 07/07/2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 07/07/2016
 • ORDRE TSF/176/2016, de 20 de juny Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social. (DOGC 7155, de 05/07/2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 05/07/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/1637/2016, de 20 de juny Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017. (DOGC 7155, de 05/07/2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 05/07/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/1642/2016, d'1 de juliol Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix. (DOGC 7155, de 05/07/2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 05/07/2016
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/75/2016, de 7 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats (DOGC núm. 7128, de 26/05/2016).

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 26/06/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/1306/2016, de 19 de maig Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació. (DOGC 7128, de 26/05/2016)

   

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 26/06/2016
 • I Edición Premio Bóboli Suma

  Coincidiendo con el Día Universal del Niño, el próximo 20 de noviembre de 2016 se concederán los Premios dando reconocimiento y apoyo a los cuatro proyectos ganadores que impulsen el bienestar y la cobertura de las necesidades básicas de la infancia.

  El plazo de presentación de las candidaturas será del 10 al 30 de junio de 2016.

   

  • 20/06/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/1486/2016, d'1 de juny Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016 (DOGC  7144, de 17/06/2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 17/06/2016
 • RESOLUCIÓ TSF/1447/2016, de 9 de juny Subvencions i ajuts

  Per la qual s'amplia el termini per presentar la justificació econòmica de les accions subvencionades l'any 2015 previstes a l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015. (DOGC 7141, de 14/06/2016)

   

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 14/06/2016
 • ORDRE TSF/148/2016, de 30 de maig Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2016. (DOGC 7141, de 14/06/2016)

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • 14/06/2016