Subvencions i legislació

 • Resolució ENS/683/2015, de 7 d'abril Subvencions i ajuts

  Per la qual es dóna publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2014. (DOGC núm. 6851, de 15/04/2015)

  • Departament d'Ensenyament
  • 15/04/2015
 • Resolución de 24 de marzo de 2015 Subvencions i ajuts

  De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BOE núm. 77, de 31/03/2015)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 31/03/2015
 • Resolució ENS/562/2015, de 20 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials (DOGC núm. 6841, de 30/03/2015)

   

  • Departament d'Ensenyament
  • 30/03/2015
 • Resolución de 9 de marzo de 2015 Subvencions i ajuts

  De la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. (BOE núm. 76, de 30/03/2015)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 30/03/2015
 • Ordre EMO/54/2015, de 20 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6840, de 27/03/2015)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 27/03/2015
 • Resolució BSF/557/2015, de 24 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2015. (DOGC núm. 6840, de 27/03/2015)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 27/03/2015
 • Ordre EMO/51/2015, de 19 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import màxim per a l'any 2015. (DOGC núm. 6837, de 24/03/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 24/03/2015
 • Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo Subvencions per formació

  Para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. (BOE núm. 70, de 23/03/2015)

   

  • Jefatura del Estado
  • 23/03/2015
 • Edicte de 9 de març de 2015 Subvencions i ajuts

  Pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual es regula el club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. (DOGC núm. 6832, de 17/03/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 17/03/2015
 • Edicte de 9 de març de 2015 Subvencions i ajuts

  Pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual es regula el servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. (DOGC núm. 6832, de 17/03/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 17/03/2015