Subvencions i legislació

 • Ordre EMO/54/2015, de 20 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015. (DOGC núm. 6840, de 27/03/2015)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 27/03/2015
 • Resolució BSF/557/2015, de 24 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2015. (DOGC núm. 6840, de 27/03/2015)

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 27/03/2015
 • Ordre EMO/51/2015, de 19 de març Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import màxim per a l'any 2015. (DOGC núm. 6837, de 24/03/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 24/03/2015
 • Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo Subvencions per formació

  Para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. (BOE núm. 70, de 23/03/2015)

   

  • Jefatura del Estado
  • 23/03/2015
 • Edicte de 9 de març de 2015 Subvencions i ajuts

  Pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual es regula el club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. (DOGC núm. 6832, de 17/03/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 17/03/2015
 • Edicte de 9 de març de 2015 Subvencions i ajuts

  Pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual es regula el servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. (DOGC núm. 6832, de 17/03/2015)

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 17/03/2015
 • Ordre EMO/46/2015, d'11 de març, de modificació de l'Ordre EMO/175/2014, de 28 de maig Subvencions i ajuts

  Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014 (DOGC núm. 6832, de 17/03/2015)

   

  • Departament d'Empresa i Ocupació
  • 17/03/2015
 • Ordre BSF/44/2015, de 9 de març Subvencions i ajuts

  per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats. (DOGC núm. 6831, de 16/03/2015)

   

  • Departament de Benestar Social i Família
  • 16/03/2015
 • Orden SSI/420/2015, de 9 de marzo Subvencions i ajuts

  Por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (BOE núm. 62, de 13/03/2015)

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 13/03/2015
 • Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Fundación La Caixa Subvencions i ajuts

  Esta convocatoria tiene como finalidad facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades, favoreciendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo la redes de apoyo.

  • Altres
  • 12/03/2015