Entitats i serveis

Acap - Associació Catalana d´Atenció Precoç

Dades de contacte

Pere Vergés, 1 - 7ª planta

08020 Barcelona - Barcelonès

Telèfon: 93 498 71 28

Fax: 93 498 71 28

acap@acap.cat

http://www.acapcat.com

Entitat a la que pertany

Acap - Associació Catalana d´Atenció Precoç · Barcelonès (Barcelona)

Horari

De 10 a 14h dimarts a divendres De 16 a 20h de diluns a dijous

Serveis
  • Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) i altres serveis d’atenció a la primera infància