Entitats i serveis

A.A.S. Can Serra - Centre d'Atenció Diürna

Dades de contacte

Avda. Can Serra, 60

08906 Hospitalet del Llobregat - Barcelonès

Telèfon: 93 437 47 50

Fax: 93 438 80 23

alpiasoc@gmail.com

Entitat a la que pertany

Associació Alpi - A.A.S. · Barcelonès (Barcelona)

Serveis
  • Grups de suport a famílies
  • Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
  • Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)
Graus de discapacitat
  • Suport limitat
  • Suport extens