Entitats i serveis

A.A.S. Can Serra

Montages,manipulados y retractil

Dades de contacte

Avda. Can Serra, 60

08906 Hospitalet de Llobregat - Barcelonès

Telèfon: 93 437 47 50

Fax: 93 438 80 23

alpiasoc@gmail.com

Entitat a la que pertany

Associació Alpi - A.A.S. · Barcelonès (Barcelona)

Serveis
  • Orientació i atenció a famílies
  • Grups de suport a famílies
  • Centre Especial de Treball (CET)
  • Serveis d’integració a la empresa ordinària
Graus de discapacitat
  • Suport limitat
Sectors
  • Fabricació i muntatge de transformats metàlics
  • Altres serveis
  • Manipulats