Entitats i serveis

APAFAC

Dades de contacte

Ronda del Carril, 75

08530 La Garriga - Vallès Oriental

Telèfon: 39 871 47 57

apafac@autisme.com

www.autisme.com

Entitat a la que pertany

APAFAC · Vallès Oriental (Barcelona)

Serveis
  • Orientació i atenció a famílies
  • Servei residencial 24 hores