Entitats i serveis

ADISGA - Associació de familiars de Discapacitats Intel.lectuals de Gavà

Dades de contacte

C/ Mestre de Falla, 11

08850 Gavà - Baix Llobregat

adisga.gava@gmail.com

Entitat a la que pertany

ADISGA - Associació de familiars de Discapacitats Intel.lectuals de Gavà · Baix Llobregat (Barcelona)

Serveis
  • Servei de lleure i esport
  • Orientació i atenció a famílies