Servei de Respir

Aquesta activitat es fonamenta en el fet que les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) poden tenir una xarxa de suport natural -família extensa, veïnatge, cangurs, etc- més reduïda que les famílies que no es troben en aquesta situació, cosa que els dificulta deixar el seu fill a càrrec d’algú de la seva confiança en moments de necessitat (degut a problemes de relació amb la persona amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut, etc.).

El Servei de Respir és un servei destinat a les famílies que tenen un membre amb DID que ofereix un suport puntual en la seva atenció i cura, intentant disminuir en la mesura del possible, l’estrès que això els hi suposa promovent el desenvolupament d’una vida familiar i social el més satisfactòria possible.

Mitjançant aquest suport puntual volem donar resposta a tot un conjunt de necessitats expressades per les mateixes famílies (Estudis sobre les necessitats de les famílies que tenen un membre amb discapacitat intel·lectual, APPS 2003 i Dincat 2010 ):

  • Mantenir o millorar la seva salut física, mental i de relacions socials.
  • Disposar de recursos que els permetin disposar de temps propi.
  • Conciliar la vida laboral i familiar.
  • Rebre un suport econòmic per fer front a les despeses que suposa l’atenció de la persona amb DID.

Considerem molt important que les famílies amb un membre amb DID  puguin comptar  amb aquest recurs, perquè és evident que tenen, com a mínim, les mateixes necessitats que les altres famílies.

Contacte

Equip SAFDID respir@dincat.cat