Promoció del “Servei d’Atenció a Famílies especialitzat en la Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament” (SAFDID)

Família

Dincat es proposa que a totes les zones territorials de Catalunya –i en totes les entitats associades que atenen un nombre de persones tal que ho permeti- hi hagi un “Servei d’Atenció a Famílies” que ofereixi informació, orientació i assessorament, formació i acompanyament a les famílies.

Des de Dincat es dóna suport i orientació a les entitats que vulguin posar en marxa aquest Servei, donant-les criteris i pautes sobre la forma de treballar, traspassant coneixement sobre el treball amb famílies, i difonent bones pràctiques que es realitzin des d’altres entitats.

Això implica que Dincat Fundació desenvolupa activitats d’acompanyament i suport tècnic a professionals, d’informació i de formació entorn al treball amb famílies.

Objectius d’un SAFDID

 

Les entitats que tenen un SAFDID poden:

  • Acompanyar les famílies al llarg del diferents cicles vitals i ajudar-les a donar resposta a les diferents necessitats que vagin sorgint.
  • Mobilitzar recursos d’informació, formació, orientació i suport en funció de les necessitats de cada família.
  • Facilitar elements que promoguin i enforteixin les seves capacitats familiars
  • Contribuir a la millora de la qualitat de vida i el benestar emocional de les famílies de persones amb DID
  • Donar suport a la dinàmica familiar reforçant les potencialitats de tots els membres que l’integren
  • Implicar a les famílies en la provisió i millora del propi servei d’atenció a les famílies

Les entitats, per mitjà d’aquest servei, donen suports de diversos tipus a les famílies:

  • Informació: s’ofereix a les famílies informació relativa als recursos i serveis que hi ha a la comunitat
  • Orientació i assessorament: s’acompanya a la família oferint assessorament per a la presa de decisions, la resolució de conflictes i la mobilització de recursos propis i de l’entorn, així com també en el seu propi procés de planificació de suports i en relació a temes de tipus legals.
  • Formació: proporciona un conjunt de tècniques i estratègies a través d’activitats formatives encaminades a proporcionar a les famílies la potenciació de les seves capacitats, l’enfortiment dels vincles del sistema familiar i contribuint al seu desenvolupament individual i familiar de forma sana, creativa, eficaç i enriquidora.
  • Suport i acompanyament emocional: oferir als membres de la família, en especial als cuidadors principals, suport emocional professional o entre iguals a partir de diferents accions (grups de suport familiar, pare a pare, taller de germans, etc. ).

Contacte 

Olga González ogonzalez@dincat.cat