Què són els suports i quines implicacions tenen per a les persones amb discapacitat intel·lectual?

Què és la discapacitat intel·lectual3La definició que fa l'AAMR el 2002 defineix els suports com recursos i estratègies que tenen l'objectiu de promoure el desenvolupament, l'educació, els interessos i el benestar d'una persona i que milloren el funcionament individual. Els serveis són un tipus de suport que proporcionen els professionals i les institucions. El funcionament individual resulta de la interacció dels suports amb les dimensions següents:

  • Habilitats intel·lectuals
  • Conducta adaptativa
  • Participació
  • Interacció i rols socials
  • Salut i context.

El concepte de suports és essencial per comprendre el sistema del 2002, no és un concepte nou però varia en la creença de que una aplicació assenyada dels suports pot millorar les capacitats funcionals de les persones amb discapacitat intel·lectual. La importància dels suports resideix en el fet de permetre proporcionar una base natural, eficient i continuada per millorar els resultats personals.