Què és la RSC

La Comissió Europea defineix la Responsabilitat Social de les Empreses o Corporativa (RSC) com la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors.  Es tracta de retornar a la societat part del valor que aquesta li aporta.

Cada vegada hi ha més empreses que s'estan implicant en pràctiques de RSC materialitzant-les fins i tot com estratègia competitiva. No obstant això, també és cert que moltes d'elles es troben amb límits i desafiaments en el seu intent de portar a terme pràctiques socialment responsables.

Logo fundación Once

Objectius del programa RSC de Dincat

El Programa de Responsabilitat Social Corporativa de Dincat pretén:

  • Generar un marc de referència de responsabilitat social, interna i externa, que serveixi a les entitats associades i a les empreses amb què es relaciona Dincat.
  • Establir el marc de relació amb el sector privat per a la captació de recursos i la seva bona gestió.
  • Ampliar la captació i fidelització de recursos econòmics i d’altra mena que provinguin del teixit empresarial.
  • Practicar i promoure la nostra pròpia Responsabilitat Social interna
  • Aconseguir una imatge i reputació coherents amb la nostra identitat i bona pràctica.
  • Generar valor als potencials socis i finançadors de Dincat, impulsant relacions de cooperació estables, més enllà de col·laboracions puntuals.