Publicacions pròpies

 • Algunes qüestions sobre contractació de persones amb disCapacitat intel·lectual i sobre mesures alternatives

  En general sobre l'existència de mesures alternatives a la contractació.

  · Són necessàries o convenients? En quins supòsits? En quines condicions? · Faciliten o allunyen de la inserció laboral? · Valoració de la regulació i de les pràctiques actuals · Contractació amb Centres Especials de Treball · ...

  • APPS
  • 11/10/2007
 • Carta de Derechos fundamentales de las personas con disCapacidad intelectual

  Any: 2005

  Declaración de Derechos de las personas con discapacidad intelectual, como referente común para que la igualdad, el respeto a la dignidad, la equiparación de oportunidades y todos los derechos que en esta declaración se recogen a favor de estas personas, dejen de ser un ideal formal y pasen a ser una realidad fáctica apoyada no solamente por instituciones privadas y gobiernos sino por cada una de las esferas de nuestra sociedad.

  Las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, y como tales han de tener la oportunidad de participar en la vida social, económica y política de la comunidad a la que pertenecen, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Para ser consecuentes con esta realidad, desde la Federación APPS hemos considerado oportuno dar un nuevo impulso al reconocimiento de la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad intelectual, y así lo reflejamos en el articulado de la Carta de derechos.

  • APPS
  • 21/09/2007
 • Jornada Contractació Pública

  Any: 2007

  • APPS
  • 06/09/2007
 • Jornada Subvencions de Mínimis

  Any: 2007

  • APPS
  • 06/09/2007
 • Tallers Formatius

  Adreçats a Personal de Suport

  Any: 2007

  • APPS
  • 06/09/2007
 • Resums d'Experiències de Bones Pràctiques

  Document elaborat en base a la celebració de la 1ª Jornada Catalana de Bones Pràctiques, el 14 de desembre de 2006, a l'Alberg INOUT

  • APPS
  • 17/07/2007
 • Jornades XXVII
  • Coordinadora de Tallers
  • 01/07/2007
 • Quadern de Viatge projecte de Cooperació internacional al desenvolupament amb Nicaragua

  Amb finançament i aprovació de la Secretaria de Joventut i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, l'any 2006 i fins a principis del 2007, APPS va dur a terme un projecte de cooperació internacional al desenvolupament. El primer, i que ha inaugurat un programa de cooperació a l'APPS, en l'àmbit internacional de la disCapacitat. El projecte ''Intercanvi d'Experiències i Dinamització d'Entitats Juvenils en l'àmbit internacional de la disCapacitat'' va incloure el desplaçament de 3 tècnics d'APPS. Vegeu la narració de l'experiència en el Quadern de viatge adjunt que els 3 cooperants van elaborar durant la seva estada a Nicaragua, amb Los Pipitos Estelí.

  • APPS
  • 20/06/2007
 • Guia de Recursos i Serveis per a famílies que tenen un membre amb disCapacitat intel·lectual

  Any: 2006

  Ciutat: Barcelona

  NOTA D'ACTUALITZACIÓ Una vegada finalitzada l'edició i entrada en màquines de la Guia de Recursos i Serveis per a Famílies que tenen un membre amb Discapacitat Intel·lectual s'han produït diversos canvis: ·Canvi de la denominació de diversos Departaments: -El Departament de Benestar i Família passa a denominar-se Departament d'Acció Social i Ciutadania. -El Departament d'Educació i Universitats passa a denominar-se Departament d'Educació. -El Departament de Sanitat i Seguretat Social passa a denominar-se Departament de Salut. -El Departament de Treball i Indústria passa a denominar-se Departament de Treball. ·Pel que fa la Pensió no Contributiva per invalidesa, a partir de gener de 2007, motivat per la Llei de prestacions socials, els titulars d'aquesta pensió començaran a rebre un complement econòmic d'aproximadament 90€. ·Considerem important destacar el Centre SIRIUS, servei que té per objectiu potenciar l'autonomia personal, millorar l'accessibilitat i afavorir la integració social de les persones amb discapacitat. C/ Calàbria, 141-147 (08015) – Barcelona T. 93.483.84.18 Icass_sirius.benestar@gencat.net ·A l'apartat 5.3 Inclusió Social quan s'anomena el document "Pla director del sistema educatiu per alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats" elaborat per la Federació, ha sofert modificacions i, actualment, ha passat a denominar-se " Educació especial i canvi. Cap a un sistema inclusiu i respectuós amb la diversitat". ·A l'apartat 6.2.2 Centres Especials de Treball el Servei Complementari d'Ajustament Personal i Social (SCAPS) passa a denominar-se Unitats de Suport per l'Ajustament Personal i Social. I, per altra banda, cal destacar que no serà necessari realitzar la demanda d'aquest servei a l'EVO. ·Considerem d'important rellevància indicar els serveis provincials bucodentals públics que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual. Cal remarcar que prèviament serà necessari un informe de l'odontòleg de l'Àrea Bàsica de Salut que li correspongui indicant el motiu i la necessitat de derivació. PROVÍNCIA DE LLEIDA Hospital Provincial Santa Maria de Lleida (CAP Santa Maria) Av. Alcalde Rovira Roure, 44 (25006) Lleida T. 973.72.73.96 PROVÍNCIA DE GIRONA Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta Cirurgia maxil·lofacial Av. França, s/n (17007) – Girona T. 972. 94.02.00 (atenen a persones amb discapacitat que tenen més de 18 anys) PROVÍNCIA DE TARRAGONA Regió Sanitària de Tarragona Unitat d'Atenció al Client Av. Mª Cristina, 54 (43002) – Tarragona T. 977.22.41.51 PROVÍNCIA DE BARCELONA Hospital Sant Joan de Déu Servei d'Odontologia i Ortodòncia Pg. Sant Joan de Dèu, 2 (08950) Esplugues de Llobregat T.93.253.21.17 (atenen a persones amb discapacitat menors de 18 anys de Catalunya) Hospital Sant Rafael Cirurgia maxil·lofacial Pg. Vall d'Hebrón, 107-117 (08035) – Barcelona T. 93.211.25.08 És important destacar que cada cas serà derivat a un tipus de servei o a un altre i en funció del motiu de la demanda tindrà o no cobertura. Per aquest motiu, aquestes modificacions no queden recollides en el document.

  • APPS
  • 12/06/2007