Programa de Vacances

ImsersoDurant la campanya d’estiu, la majoria de serveis i centres de lleure associats organitzen torns de vacances tant per als seus participants com per a les altres persones que s’hi vulguin apuntar. Les activitats són diverses, des d’estades a cases de colònies d’arreu de Catalunya fins a hotels a primera línia de mar o rutes turístiques per Espanya. També hi ha centres de lleure que organitzen viatges a l’estranger. Les estades de vacances es duen a terme per mitjà del programa de l’IMSERSO. Són activitats per a majors de 16 anys.

Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima integració personal i social de les persones amb discapacitat intel·lectual, es posa en marxa el programa de vacances Imserso que fa possible torns de cinc a dotze dies festius el més normalitzats possible. L’Imserso finança part d’aquests torns.

  • Poden optar-hi les persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33% i que siguin majors de 16 anys.
  • El 70% dels beneficiaris han de tenir una discapacitat mitjana, severa o profunda.
  • Un mateix participant només podrà beneficiar-se del programa un cop per temporada (de juny a maig).
  • Tots els beneficiaris hauran d’omplir una fitxa de sol·licitud abans de realitzar el torn de vacances, amb tots els camps degudament complimentats i signada per la persona que tingui la responsabilitat civil (la persona amb discapacitat o el tutor). Cal adjuntar grapada una fotocòpia del DNI i el certificat de discapacitat (que siguin llegibles).
  • L’entitat establirà la quota que els beneficiaris hauran de pagar, que no podrà ser inferior al 20% ni superior al 50% del cost de la plaça. S’entén per cost de la plaça la suma del transport, l’estada en règim de pensió completa i l’allotjament.

Moltes entitats de lleure i/o escoles, durant el mes de juliol i la primera quinzena de setembre duen a terme casals d’estiu. Les activitats de casal es fan més intenses i temàtiques i s’allarguen tot el dia amb tallers, banys a la piscina o a la platja, visites a llocs d’interès... Es tracta d’una iniciativa que és molt valorada per les famílies ja que durant aquest període les escoles estan tancades. Per tant, els casals estan orientats i dirigits a infants i adolescents. Alguns joves també participen dels camps de treball a Catalunya o a l’estranger i que des de la federació també col·laborem en la seva participació, aportació de monitor de suport, etc.