Programa d'Atenció Familiar (PAF)

MareEl Programa d’Atenció Familiar (PAF) desenvolupa un conjunt d’activitats dirigides a les famílies, mitjançant el suport d'aquelles entitats federades  interessades a millorar la qualitat de vida de les famílies amb un membre amb discapacitat intel·lectual.

Què fa el programa?

Promoure i potenciar entre les entitats associades els suports adreçats a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), amb l’objectiu que se sentin acompanyades al llarg del seu cicle vital.

Aquest objectiu es tradueix en els següents punts:

  • Potenciar la realització d’activitats dirigides a les famílies per part de les entitats associades.
  • Informar i assessorar les entitats pel que fa el desenvolupament d’activitats dirigides a les famílies.
  • Oferir formació a les entitats sobre aquells temes que es relacionen amb el desenvolupament d’activitats dirigides a les famílies.
  • Potenciar la dinamització de les entitats associades, oferint espais de suport tècnic per als professionals que desenvolupen les activitats dirigides a les famílies.
  • Desenvolupar activitats innovadores relacionades amb les necessitats que emergeixen de les investigacions, ajustant el programa a la seva realitat actual.
  • Oferir informació, assessorament i recursos, a petició de les entitats associades, a algunes famílies que requereixen algun suport puntual.

Activitats del Programa

Contacte

Olga González ogonzalez@dincat.cat