Pluridiscapacitat

El programa PADIVA va néixer l’any 1989, emmarcat dins del territori de Catalunya. Té la finalitat d’atendre a les persones amb discapacitat intel·lectual que tenen problemes visuals greus o ceguera. És una labor d’integració, seguiment, assessorament, suport i formació.

L’equip del programa està format per quatre professionals, tres psicòlogues (una d’elles la coordinadora) i una terapeuta ocupacional.

Què fa el programa?

 • Integrar els nois i noies un cop acabada l’etapa escolar –després de passar la valoració laboral– en centres de la xarxa d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Donar suport al personal de les entitats que treballa en l’atenció directe d’aquests nois i noies.
 • Observar i valorar els nens i nenes de l’escola d’educació especial Folch i Camarasa, supervisar el personal que hi treballa, atendre les famílies de forma individualitzada i en grup i coordinar-se amb altres professionals.

Destinataris

 • Persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual i dèficit visual greu afegit residents a Catalunya.
 • Alumnes de l’escola d’educació especial Folch i Camarasa, tots ells amb discapacitat intel·lectual i dèficit visual greu o ceguesa afegida.

Totes les persones que atenem també presenten altres discapacitats afegides que poden ser físiques (paràlisi cerebral, post-traumatisme), mental (psicosi, autisme) o sensorial (deficiència auditiva).

Contacte

Marina Fonoll mfonoll@dincat.cat

Ana Rodríguez arodriguez@dincat.cat

 

Amb el suport de

Logo IMD

Fundacion ONCE - LOGO

Activitats del programa

 • Integració d’adults: PADIVA s’ocupa de facilitar l’accés i la integració cap a opcions de tipus laboral, ocupacional i/o assistencial de persones amb discapacitat intel·lectual i dèficit visual greu un cop acabada l’etapa escolar. Majoritàriament, les derivacions dels usuaris són fruit de la coordinació amb els diferents equips de l’ONCE.

 • Compartim experiències:

  Activitats complementàries:
  realització de grups com a eina terapèutica per desenvolupar habilitats personals i socials. Des del curs 2007-2008, s’organitzen anualment grups terapèutics de nois i noies amb característiques similars amb la col·laboració de professionals del Centre de recursos educatius de l’ONCE i tenen lloc dins de les seves instal·lacions. La freqüència és mensual i les activitats que es realitzen són grup terapèutic, musicoteràpia, psicomotricitat i grup de pares.

  Centres amfitrions:
  una part de la població té doble discapacitat sensorial (sordceguesa), cosa que implica greus dificultats de comunicació i de relació social. Així va sorgir la necessitat d’organitzar trobades amb els noies i noies d’altres centres de referència que reben el suport de PADIVA, de manera que un centre rep la resta de noies i noies i els professionals. Es crea així una experiència relacional i d’intercanvi professional.
 • Escola d’educació especial Folch i Camarasa. En aquest centre es realitzen funcions terapèutiques i de supervisió dins de l’escola a través de l’observació i valoració dels nens i nenes, la supervisió individual i de grup del personal de l’escola, l’atenció a famílies de manera individual i en grup i la coordinació amb altres professionals.