Plena inclusión sol·licita al Govern que garanteixi l'accés dels empleats públics amb discapacitat intel·lectual al sistema de promoció interna

foto

• Davant la notícia difosa aquest passat dilluns pel Govern i els sindicats que una nova oferta d'ocupació pública de l'Administració General de l'Estat per 2018, Plena inclusión sol·licita que existeixi un sistema per garantir l'accés dels empleats públics amb discapacitat intel·lectual als mecanismes de promoció interna.

• També demana que la nova convocatòria inclogui nous perfils laborals, que s'assegurin suports en els llocs de treball i l'accés a itineraris de formació reglada per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

• La nova convocatòria de 2018 podrà suposar un total de 167 noves places en la modalitat de reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual, i altres 120 de promoció interna.

Segons la informació difosa pel Govern i els representants sindicals, el Consell de Ministres aprovarà aquest proper divendres una oferta d'ocupació pública que contemplarà 19.341 places, de les quals 10.501 seran de nou ingrés (sent 1.800 d'aquest any però ja convocades l'any passat i 323 per millorar el sistema d'acolliment d'immigrants), 5.997 de promoció interna i 2.863 de consolidació d'interins.

Encara que les xifres definitives es decidiran en aquest Consell de Ministres, Plena inclusión saluda la iniciativa del Govern, que podria suposar un total de 167 noves places i altres 120 de promoció interna en la modalitat de reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual.

No obstant això, com a organització de referència en la discapacitat intel·lectual a Espanya, Plena inclusión observa amb preocupació que en les successives convocatòries de places en la modalitat de promoció interna no hi hagi hagut fins ara cap ajust raonable que garanteixi un sistema d'accés en igualtat de condicions per a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que han obtingut la seva plaça. En la pràctica això significa que, novament, les esmentades 120 places de promoció interna podrien quedar-se sense cobrir per part d'aquestes persones.

En relació a les 167 noves places convocades, Plena inclusión sol·licita al Govern que ampliï el rang de perfils laborals que tenen aquestes persones més enllà de l'actual opció de 'Ajudant de Gestió i Serveis Comuns' (Ordenança), que és l'única que l'Administració General de l'Estat ha cobert fins ara.

Així mateix, recorda la necessitat que els nous empleats públics amb discapacitat intel·lectual puguin disposar, en cas necessari, de suports una vegada incorporats al seu lloc de treball, que permetin una correcta adaptació al mateix.

Finalment, en tractar-se de convocatòries d'ocupació pública que es resolen mitjançant el sistema de concurs-oposició (on no només puntua la nota aconseguida en la prova d'examen sinó també l'experiència, la formació o títols acadèmics dels qui aprovin l'examen), Plena inclusión reivindica que pugui garantir-se amb urgència l'accés dels candidats i candidates amb discapacitat intel·lectual a itineraris de formació reglada, que els permetin concórrer a aquestes convocatòries puntuant d'acord als seus mèrits i esforç.

Des de 2011 Plena inclusión col·labora amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en l'adaptació de la sol·licitud i els temaris de les oposicions d'ocupació pública per a persones amb discapacitat intel·lectual. Fruit d'aquesta col·laboració, en els últims cinc anys s'ha aconseguit que un total de 149 persones amb discapacitat intel·lectual hagin aprovat les oposicions i treballin en Administracions Públiques en tota Espanya.

En aquest sentit, esperem que altres administracions com les locals i autonòmiques incloguin la reserva de plaça del 2% en les seves convocatòries d'ocupació pública.

Opinió del lector