No hi pot haver inclusió sense accés a un treball digne

foto

• Reivindiquem les mateixes oportunitats de participació per a totes les persones en una societat justa i diversa, el que inclou l'accés al món sociolaboral.

• S'ha de fer efectiu el dret de la persona amb discapacitat intel·lectual d'accedir a un treball digne, en igualtat de condicions i amb els suports necessaris.

• La inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat aporta valor a la societat i a les empreses.

Més informació