Lleure

El lleure té un forta repercussió en la vida de les persones i en la millora de la seva qualitat de vida. Per tant, el lleure aporta un benestar objectiu i subjectiu en diferents àmbits com les relacions interpersonals, la inclusió social, el benestar emocional, el respecte dels drets, l’autodeterminació i el benestar físic. (Indicadors de qualitat de vida, Shalock, 1998)

L’àrea de Lleure de Dincat treballa per aportar aquesta qualitat al temps d’oci de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, a través dels serveis i centres de lleure associats, donant suport a la tasca que duen a terme i també informant-los dels recursos de lleure de la comunitat des d’una perspectiva més inclusiva i normalitzadora.

Un dels aspectes més importants és garantir que totes les persones amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir del seu temps de lleure de la manera més satisfactòria i agradable possible, facilitant la seva autodeterminació i presa de decisions. Mitjançant el lleure, les persones amb discapacitat intel·lectual poden satisfer necessitats que no cobririen en altres àmbits de la vida, com per exemple, les relacions personals i afectives amb altres companys i companyes de la mateixa edat.

Què fa l'àrea?

 • Assessorament i orientació en el model de lleure que proposem.
 • Coordinació de les campanyes de vacances: estiu, Nadal i Setmana Santa.
 • Formació per als educadors i educadores de les entitats
 • Recerca de recursos varis de la comunitat: culturals, lúdics, esportius, etc.
 • Informació i assessorament sobre ajuts i subvencions.
 • Lleis i convenis de l’àmbit.
 • Difusió de les activitats rellevants de les entitats de lleure així com de les activitats i programes de l’àrea.
 • Assegurança col·lectiva.
 • Orientació a les persones voluntàries.
 • Jornades i sessions de treball.
 • Orientar en la creació de nous serveis de lleure.

Contacte

Eva de la Morena edelamorena@dincat.cat

El lleure precisa d’uns requisits específics perquè aporti beneficis als seus beneficiaris:

 • Ser de lliure elecció- voluntarietat: llibertat per poder decidir què es vol fer en relació a una varietat d’opcions per poder escollir.
 • De vivència agradable-satisfacció: l’activitat realitzada durant el temps de lleure ha de ser viscuda amb plaer i satisfacció.
 • Ser desitjable per ell mateix: sense cap finalitat específica.
 • Ser desenvolupat en el temps lliure (no dins l’horari escolar o laboral...).
Més informació