Laboral

L’Àrea Laboral de Dincat treballa per incloure al mercat laboral les persones amb discapacitat intel·lectual. Així, el treball es fa a diferents nivells:

  • Donant suport a les entitats que treballen per la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Assessorant a empreses, com a possibles agents d’inclusió.
  • Participant activament amb l’administració, per a evidenciar les necessitats específiques de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Informant la ciutadania en general.
  • Elaborant estudis i anàlisis sobre treball i discapacitat intel·lectual.
  • Creant espais d’intercanvi i reflexió.

L’àrea dóna suport i assessorament per a la creació i manteniment d’alternatives laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual en l’entorn protegit (Centres de Especials de Treball) i al mercat de treball ordinari (Treball amb Suport i Inserció Laboral).

Els destinataris de l’àrea són de tres tipus: Les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies; les entitats associades; i les empreses.

Contacte

Jordi Corominas jcorominas@dincat.cat