La taxa d’un euro per recepta es començarà a aplicar el 23 de juny

Medicaments

Quedaran exclosos d'abonar la taxa els beneficiaris de pensions no contributives, del programa de la renda mínima d'inserció (PIRMI), de prestacions d'acord amb la Llei d'integració social dels minusvàlids (LISMI) i del Fons d'Assistència Social (FAS).

A partir del proper dissabte 23 de juny (a partir de la mitjanit del divendres 22 al dissabte 23), entrarà en vigor la mesura de "l'euro per recepta". Es tracta d'una taxa administrativa (1 euro) que els ciutadans hauran d'abonar a les oficines de farmàcia de Catalunya per cada recepta que hi presentin del Servei Català de la Salut. Les receptes que tinguin un preu inferior a 1,67 euros quedaran exemptes d'aquesta taxa.

Quan el ciutadà va al seu metge, li lliura un pla terapèutic en el qual consten els medicaments que ha de prendre d'acord amb les indicacions mèdiques pertinents. Un cop el ciutadà el presenti a la seva farmàcia, haurà de pagar un euro cada vegada que se li dispensi un medicament. Per tant, aquesta taxa es paga per cada recepta que, normalment, coincideix amb un envàs de medicament. El Departament de Salut estima que la mitjana que cada ciutadà haurà de pagar serà de 13 euros l'any.

Segons els càlculs de la Generalitat, cap ciutadà pagarà més de 61 euros l'any (durant l'any 2012 el topall serà de 36 euros) i uns 127.000 ciutadans, acreditats pel Departament de Benestar Social i Família, quedaran exempts d'abonar la taxa.

Es tracta de col·lectius acreditats pel Departament de Benestar Social i Família que, segons la Llei 5/2012, no són tributaris de l'aportació: les persones beneficiàries de pensió no contributiva, del programa de la renda mínima d'inserció (PIRMI), de prestacions d'acord amb la Llei d'integració social dels minusvàlids (LISMI) i del Fons d'Assistència Social (FAS)

Opinió del lector