La Fundació Finestrelles obre un nou servei d'atenció residencial especialitzat en discapacitat intel·lectual i envelliment

Acte d'inauguració

• La Fundació amplia la seva residència per obrir un nou servei residencial que dona resposta a totes les necessitats de mobilitat, accessibilitat i atenció a la salut que aquesta nova etapa de la vida requereix.

L'acte inaugural s'ha celebrat avui, divendres 16 de juny, i ha estat presidit per la Hble. Sra. Neus Munté, Consellera de la Presidència, i la Il·lma. Sra. Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat.

Esplugues de Llobregat, divendres 16 de juny - La Fundació Finestrelles ha inaugurat avui l'ampliació de la seva residència i ha obert un nou servei d'atenció residencial 24 hores especialitzat en persones amb discapacitat intel·lectual durant el període d'envelliment, un nou repte social degut a l'augment de l'esperança de vida de les persones amb discapacitat durant els últims anys.

L'acte inaugural ha estat presidit per la Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat i la Neus Munté, Consellera de la Presidència, acompanyades dels dirigents de la fundació, el Lluis Monset, president de la Fundació Finestrelles, el Fran Fernández Moriche, director general de la Fundació Finestrelles, i el Manel Jaquet, un usuari de la Fundació que ha donat la benvinguda als convidats "a casa nostra".

"Les innovacions tecnològiques i l'evolució ens han portat a normalitzar la diferència. El progrés es produeix perquè som diferents". Així ha iniciat el discurs el Lluis Monset, president de la Fundació Finestrelles, que ha donat les gràcies a tots els assistents per la seva presència i a les autoritats per donar valor i importància a la millora l'atenció de les persones amb discapacitat.

"Tots tenim dret a gaudir d'una bona qualitat de vida. Aquestes instal·lacions son modernes i estan equipades perquè l'atenció es faci en les millors condicions possibles, però el més important és que aquí poden trobar-se com a casa", ha explicat la Pilar Díaz, l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat durant el discurs inaugural. "Gràcies a la inauguració d'aquesta nova residència, s'ha fet un pas més per fer front al nou repte que representa la discapacitat i l'envelliment, del qual la Fundació Finestrelles n'és un referent", ha conclòs la Neus Munté, Consellera de la Presidència.

L'ampliació de la residència

L'ampliació de la residència vol donar resposta a aquest nou repte. La nova infraestructura ha eliminat totes les barreres arquitectòniques, ha dissenyat espais per a que tinguin la màxima autonomia possible, i ha condicionat diferents zones per poder organitzar activitats adaptades. L'objectiu: assegurar que visquin l'envelliment amb la millor qualitat de vida i satisfacció possible en un entorn que esdevé la seva llar.

L'ampliació crea 12 noves places adaptades al repte de l'envelliment. L'ampliació consta de 67m2 de superfície nova, 12 habitacions, una àrea d'esbarjo, una sala-menjador i dues zones exteriors: un balcó i un porxo. Així mateix, s'han reformat dos banys i un vestíbul per adaptar-los a les noves necessitats d'aquest col·lectiu.

 

residència

Les persones amb discapacitat i l'envelliment

L'esperança de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual (DID) ha augmentat un 400% els últims 30 anys, gràcies als constants avenços mèdics i a la millora de l'atenció personalitzada per part d'entitats com la Fundació Finestrelles. Per primera vegada, les persones amb DID tenen l'oportunitat de viure la seva vellesa de forma normalitzada i amb qualitat de vida.

Aquesta etapa comporta una alta complexitat, degut a que el període d'envelliment d'aquest col·lectiu s'inicia en edats prematures, a partir dels 45 anys, i es manifesta en problemes de salut i mobilitat, com l'Alzheimer, dificultats per caminar o diferents cardiopaties, patologies que presenten una major incidència en persones amb DID.

El Servei Benestar: la resposta al repte de l'envelliment

L'ampliació de la residència és la culminació del Servei de Benestar que ofereix la Fundació, un programa d'atenció diürna adaptat al repte de l'envelliment, que ha esdevingut un referent en el sector i que promociona un envelliment actiu i el manteniment de les habilitats funcionals i cognitives de les persones amb DID, a la vegada que té en compte les complexitats clíniques, assistencials i la major fragilitat d'aquesta nova etapa de la seva vida.

"Una de les problemàtica principal és que moltes entitats per a persones amb discapacitat intel·lectual els hi manquen recursos i coneixements per atendre les complexitats de la vellesa, i les residències de gent gran els hi manca coneixement del col·lectiu de la discapacitat intel·lectual i de les seves necessitats", afirma Fran Fernández Moriche, el Director General de la Fundació Finestrelles.

El Servei de Benestar és un servei flexible, adaptat als ritmes individuals de cadascú, que promociona un envelliment actiu i el manteniment de les habilitats funcionals i cognitives. Cada persona segueix el seu propi programa d'activitats, dissenyat a partir de les seves necessitats i preferències  i sempre decidit per ella mateixa, amb ajuda dels nostres professionals.

L'estimulació cognitiva, estimulació multisensorial, teràpia assistida amb animals,  fisioteràpia i activitats motrius, relacions interpersonals, tallers i activitats d'oci, manteniment de les activitats bàsiques de la vida diària, son algunes de les activitats i teràpies que poden ser molt beneficioses pels usuaris.

Els nostres professionals compten amb dilatada experiència en discapacitat i s'han format en totes aquelles necessitats específiques pròpies de l'envelliment. Disposem de fisioterapeuta, nutricionista i servei d'infermeria específic. Així mateix, la Fundació com a entitat pionera en discapacitat i envelliment forma altres organitzacions que, com nosaltres, han hagut de fer front a aquest repte.

Sobre la Fundació Finestrelles

La Fundació Finestrelles és una fundació sense ànim de lucre que treballa pel benestar i qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Des de fa més de 40 anys, atén a més de 100 famílies i acompanya les persones amb DID des d'una atenció veritablement centrada en la persona, oferint serveis i suports adaptats a necessitats individuals.

Per a més informació:

Marta Cardoner · marta@cardonerconsulting.com · 696178919

Opinió del lector