Informació i orientació a famílies

Des del Programa d’Atenció a Famílies s’ofereix informació, orientació i assessorament a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual que ho sol·liciten, a través de la seva entitat, facilitant els suports d’acord a les seves necessitats, així com derivant-les als recursos i serveis més adients.

Així mateix, també s’ofereix el suport (informació, orientació i assessorament) als professionals que treballen amb les famílies per tal que desenvolupin activitats dirigides a elles.