Grups de suport familiar

Germans1Són grups formats per pares, mares, germans, germanes o avis que tenen un familiar amb DID i que es reuneixen mensualment per compartir la seva experiència, rebre informació sobre el món de la discapacitat intel·lectual i resoldre dubtes mitjançant la col·laboració amb altres persones amb qui els uneix un fet comú.

Actualment hi ha 75 grups de suport familiar, a diferents entitats associades  arreu de Catalunya, que abasten diferents etapes evolutives de la persona amb DID: nadons, primera etapa infantil, edat escolar i edat adulta.

Objectius

  • Compartir una experiència comú entre els membres del grup (tenir un fill/a i/o germà/na amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament).
  • Crear un suport emocional entre els membres.
  • Donar informació, consell i educació sobre temes concrets.
  • Generar una nova manera de veure les coses a partir d’escoltar la resta i conèixer altres opinions i experiències.
  • Crear la socialització dels seus membres en relacionar-se amb altres persones.
  • Fomentar la realització d’accions conjuntes.
  • Fer créixer sentiments de control, autoconfiança i autoestima.

Contacte

Olga González ogonzalez@dincat.cat