Formació a famílies, personal de suport (cangurs), professionals i voluntaris

FormacióFORMACIÓ A FAMÍLIES

Escola de famílies:

Es tracta d’un espai de formació i d’intercanvi dirigit a les famílies per obtenir coneixements pel que fa l’atenció de la persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), així com per potenciar les habilitats necessàries per afrontar les diverses situacions que deriven del desenvolupament del seu rol com a mares i pares.

Aquesta activitat ofereix una espai d’informació, formació i reflexió sobre aspectes relacionats amb la DID. És un recurs de suport a les famílies, pel que fa la seva tasca com a cuidadors, tenint un caràcter preventiu que intenta contribuir a modificar determinades conductes i adquirir noves habilitats personals i relacionals amb el nucli familiar i el seu entorn.

L’escola de famílies és una activitat que es realitza en coordinació amb les entitats associades.

Objectius de l’Escola de Famílies per a les entitats:

  • Promoure que les entitats associades tinguin espais de formació i d’intercanvi dirigit a les famílies, relacionats amb la seva tasca com a cuidadors d’una persona amb DID i amb les seves necessitats com a família.
  • Crear espais de formació i d’intercanvi accessibles a les famílies promovent-los dins del seu entorn més proper.

Objectius de l’Escola de Famílies per a les famílies:

  • Facilitar informació i formació sobre la tasca educativa de la família respecte la persona amb DID el més accessible possible.
  • Procurar i afavorir la preparació i la formació adients per enfrontar situacions, resolució de problemes, realització de tasques per tal de garantir la qualitat de vida familiar.
  • Fomentar accions relacionades amb l’aprenentatge d’habilitats de cura.
  • Fomentar accions relacionades amb la prevenció de l’estrès familiar que pot suposar l’atenció amb una persona amb dependència a través de la formació.

FORMACIÓ A PROFESSIONALS

Formació per a dinamitzadors: Els professionals determinaran quin haurà de ser el contingut de la formació cada any.

Formació per a professionals que treballen amb famílies: Es porten a terme formacions relacionades amb el treball amb famílies d’acord a les seves necessitats.

FORMACIÓ DE VOLUNTARIS

Formació pare a pare: les mares voluntàries determinaran quin haurà de ser el contingut de la formació de cada any.

Formació per al personal de suport (cangurs): per aquells professionals que s’incorporen al desenvolupament de la seva tasca com a personal de suport, s’ofereix una curs bàsic de formació durant el primer semestre de l’any. Posteriorment, derivat de les necessitats formatives que esdevenen d’aquesta primera formació es realitzen tallers monogràfics, com formació continuada i específica.

Contacte

Olga González ogonzalez@dincat.cat