FAMPADI

Dincat Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes amb discapacitat intel·lectual aglutina i representa les mares i pares que tenen fills/es amb discapacitat intel·lectual en edat escolar, tant si estudien a l’escola ordinària com si ho fan a una escola d’educació especial.

Contacte

fampadi.gestio@gmail.com

fampadi@dincat.cat

 

Junta Directiva de Dincat Fampadi

President: Pere Prat Tomàs / Lexia

President AMPA LEXIA EE. Membre del Consell Escolar de Catalunya i del Consell Escolar de Lexia EE. Soci fundador de l'associació Encert. Va ser president de l'AMPA Escola Balmes, escola ordinària.

Vicepresident: Pedro Sánchez Montaña / Nadis

President AMPA Nadis Sagrat Cor. És economista i en el sector de la discapacitat ha estat treballant intensament, durant 6 anys, en la defensa dels drets civils des de diferents associacions i/o plataformes.

Secretària: Eulalia Ullastres Albert / Escola Nadis

Eulalia Ullastres Albert. Membre del Consell Municipal de Barcelona, de l’Observatori Català de la Família i de l’Observatori Català de l’Accessibilitat.

Tresorer: Juan Manuel Reche / Escola Rel

President AMPA Escola Rel. Membre del Consell Escolar. Vocal de l’Associació Encert. Empresari de Serveis d’Hostaleria

Vocal: Manel Marín Rodríguez / Carrilet

President de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Especial i Terapèutica Carrilet (especialitzada en nens autistes). Membre de la Coordinadora d'Ampas de Sagrera-Sant Andreu, de l'Associació de Mares i Pares del CEIP Pompeu Fabra i membre de la Junta i responsable de l'àrea de salut d'AFAC (Associació de Famílies Adoptants de la Xina).

Vocal: Carles Capseta / Lexia

President de l'Associació Alvent, que ha estat guardonada al 2010 amb el "Premi Consell de Ciutat de Badalona" per la seva contribució a la millora de la vida col·lectiva i per la creació i la consolidació dels "Premis Alvent de Narrativa", on hi participen més de 750 nois i noies i unes 60 entitats del sector de la discapacitat intel·lectual.

Vocal de Famílies: Ferran Felius Pérez / Escola Taiga

President de l’Associació Encert, membre del Consell Escolar de TAIGA i del Grup de Famílies de Dincat.

 

Per més informació cliqueu als següents enllaços:

Objectius

Notícies

Què cal saber

Família i Escola

Què fem i què podem fer per vosaltres