FAMPADI

Dincat Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes amb discapacitat intel·lectual aglutina i representa les mares i pares que tenen fills/es amb discapacitat intel·lectual en edat escolar, tant si estudien a l’escola ordinària com si ho fan a una escola d’educació especial.

Contacte

fampadi.gestio@gmail.com

fampadi@dincat.cat

 

Junta Directiva de Dincat Fampadi

President:

Tresorer:

Vocal:

Vocal:

Vocal de Famílies:

Escoles i AMPA federades a DINCAT:

Barcelona ciutat

Barcelona cinturó

Barcelona província

Girona

Lleida

Tarragona

 

Per més informació cliqueu als següents enllaços:

Objectius

Notícies

Què cal saber

Família i Escola

Què fem i què podem fer per vosaltres