Banner Famílies
Dincat defensa i dóna serveis a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament per tal de millorar la seva qualitat de vida i d'aconseguir una societat plenament inclusiva, on es valori positivament la diferència.

El fet de tenir un fill o filla amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) genera tot un seguit de situacions addicionals i desconegudes per a la família, que la fa susceptible de merèixer una atenció especial.

Dincat representa el col·lectiu d’aquestes famílies de Catalunya davant les administracions públiques i la societat, els ofereix serveis i atenció –habitualment per mitjà de les entitats associades- i reivindica l’exercici dels drets de les persones amb amb discapacitat intel·lectual i el desenvolupament (DID) i les seves famílies en totes les xarxes, taules i confederacions en l’àmbit nacional, estatal i internacional.

Entenem el concepte de família en sentit ampli, com “el conjunt de persones que es donen suport i tenen cura els uns dels altres de forma regular” (Park, Hoffman, Marquis, Turnbull, Poston, Mannan, Wang i Nelson, 2003). Així, un familiar ho és quan se’n consideri part i sigui valorat com a tal, sense necessitat de que les persones estiguin relacionades per vincles de sang, matrimoni o adopció.

Dincat defensa i serveix a aquest col·lectiu de persones, famílies i entitats per assolir una societat plenament inclusiva, on es valori positivament la diferència i on s’assoleixi un projecte de vida plena per a totes les persones amb DID.

Desenvolupa la seva missió des de diferents entitats: una Federació de representació política, una Associació empresarial de representació patronal, una Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes amb DID i una Fundació de programes i serveis propis.