Banner entitats
Dincat ofereix tot un seguit de serveis a les entitats, que van des de la incidència política, la sensibilització social o la representació col·lectiva, fins a la formació continuada dels professionals o els serveis d’informació i assessorament.

Dincat agrupa més de 300 entitats que defensen els drets i donen serveis a 31.000 persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

El projecte de Dincat s’articula per mitjà de les entitats d’iniciativa social sense afany de lucre que se n’han associat. Aquestes entitats aposten per potenciar l’economia social al servei del col·lectiu al qual defensen, i tenen com a identitat bàsica i constitutiva pertànyer al Tercer Sector Social.

Totes les entitats associades formen part de Dincat Federació, que les representa a nivell polític i vetlla per la defensa dels drets col·lectius de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), així com els de les seves famílies. A més, aquelles entitats que tenen serveis i personal contractat formen part de Dincat Associació empresarial, que defensa els interessos empresarials dels socis i representa les entitats davant els agents socials. Aquesta Associació empresarial aplega, de forma extraordinària, algunes entitats d’altres àmbits de la discapacitat i de la malaltia mental que li deleguen la seva representació patronal.