Enclavaments Laborals

EnclavamentUn enclavament laboral és un grup de treballadors i treballadores d’un Centre Especial de Treball que realitza la seva tasca desplaçant-se temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora.

L’enclavament es realitza a partir d’un contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball i un CET, per a la realització d’obres i serveis que guardin una relació directa amb l’activitat normal de l’empresa i que portarà a terme un grup de treballadors/es amb discapacitat del CET.

L’objectiu és afavorir el trànsit de treballadors/es amb discapacitat del CET a l’empresa ordinària, completant llur experiència professional mitjançant el desenvolupament de tasques i funcions del mercat no protegit.