• El grups autogestors

  Un gran grup de persones amb discapacitat intel·lectual podem parlar per nosaltres mateixos
  i representar els nostres propis interessos.
  Som els autogestors.

  Nosaltres participem a la vida associativa i comunitària.
  També demanem a la societat que ens escolti i sigui inclusiva amb nosaltres.

  Els autogestors ens reunim
  i parlem de temes que ens interessen i afecten.
  Ens ajudem els uns als altres i sentim que el grup és nostre.

  Formar part d’aquest grup fa que puguem parlar
  i decidir més per nosaltres mateixos.