• El meu habitatge

  Les persones amb discapacitat intel·lectual tenim dret a decidir el lloc on volem viure.
  L'habitatge és l’espai on podem expressar les emocions
  i els conflictes amb nosaltres mateixos
  i amb els nostres companys.

  Les persones amb discapacitat intel·lectual podem viure amb les nostres famílies,
  amb la parella o compartint pis
  amb altres persones amb discapacitat intel·lectual.
  També podem viure en residències,
  depenent del grau de discapacitat que presentem.

  Si volem viure en parella o compartint pis
  podem tenir un servei de suport.
  Aquest servei de suport el donen monitors, treballadors socials, psicòlegs
  i altres professionals.
  Els professionals ens ajuden en els problemes que puguin haver a casa.