Dona + discapacitat = discriminació2

Cartell

• La dona amb discapacitat pateix una doble discriminació, pel fet de ser dona i per tenir una discapacitat.

• Es tracta del col·lectiu que pateix una taxa d'atur més elevada, salaris inferiors, majors mancances educatives, i un risc més elevat de patir abús sexual i físic.

• És significativa la falta de dades que evidenciïn aquestes realitats i que serveixin per posar fre a la vulneració de drets.

Més informació